ZASTRZEŻENIA W PRZYPADKU OFERT POŚREDNICH W KANAŁACH SPRZEDAŻY

* Oferta jest ważna od 14 września do 27 listopada 2015. Oferta jest dostępna na całym świecie dla firm i instytucji rządowych. Firma Adobe udostępnia tę ofertę klientom za pośrednictwem swoich partnerów handlowych, gdy klienci kupują co najmniej 6 licencji (pełnych albo uaktualnień) na produkty Acrobat Standard DC lub Acrobat Pro DC w programie TLP albo CLP LUB w przypadku wykupienia co najmniej 6 członkostw (nowych albo wznowień) dla stanowisk w programie VIP. W ramach tej promocji klienci mogą skorzystać z *15% lub większego rabatu względem zalecanej ceny detalicznej. Promocja obowiązuje tylko w przypadku zakupów w programach CLP, TLP lub VIP u autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora produktów firmy Adobe. Klienci korzystający z programów CLP i TLP mogą łączyć produkty Acrobat Standard DC i Acrobat Pro DC w celu uzyskania łącznie co najmniej sześciu licencji w ramach jednej transakcji sprzedaży. Do promocji kwalifikują się tylko zamówienia zrealizowane w tym samym programie zakupowym. Klienci programu VIP nie mogą łączyć nowych stanowisk i wznowień w jednej transakcji w celu uzyskania zamówienia na co najmniej sześć stanowisk. W przypadku rejestracji nowego klienta w programie VIP jest wymagane 12-miesięczne zobowiązanie z opłatą z góry. Stanowiska w programie VIP dodane po dacie końcowej promocji i wznowienia takich stanowisk zgodnie z datą wznowienia członkostwa VIP nie są objęte cenami promocyjnymi. W dniu końca promocji te stanowiska w programie VIP można wznowić w cenach standardowych. Klient może też zmienić lub anulować członkostwo. Oferty w programach CLP, TLP i VIP nie są dostępne dla klientów z sektora edukacji.

Warunki ogólne: Oferta obowiązuje tylko dla określonych osób mających ukończone 18 lat. Obywatele i mieszkańcy krajów objętych embargiem lub ograniczeniami eksportu nałożonymi przez USA lub lokalnie nie mogą skorzystać z oferty. Produkty i usługi firmy Adobe są rozpowszechniane za pośrednictwem sprzedawców i partnerów handlowych firmy Adobe (jednostek).

Firma Adobe nie może zagwarantować i nie gwarantuje konkretnych rabatów żadnym użytkownikom końcowym. Firma Adobe nie ustala cen oferowanych klientom przez partnerów handlowych i nie gwarantuje klientom żadnych konkretnych cen. Opłaty związane z licencjami dla poszczególnych użytkowników końcowych są określane przez partnerów. Przedstawione ceny są tylko zalecanymi cenami detalicznymi. Oferta i ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Tej oferty nie można cedować, wymieniać, sprzedawać, przekazywać ani łączyć z innymi rabatami lub ofertami. Nie można jej również wymienić na gotówkę ani inne dobra lub usługi, których nie wymieniono jawnie w tych warunkach. Oferta może ulec zmianie zależnie od kraju zamieszkania odbiorców. Mogą obowiązywać dodatkowe warunki. OFERTA JEST NIEWAŻNA W MIEJSCACH, GDZIE PODLEGA OGRANICZENIOM PRAWNYM.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE OFERT RABATOWYCH
(Sprzedaż bezpośrednia Adobe)

* Oferta jest dostępna od 14 września do 27 listopada 2015. Oferta jest dostępna dla firm i instytucji rządowych w następujących krajach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Japonia, Kanada (oprócz prowincji Quebec), Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Można uzyskać 15% rabatu względem ceny detalicznej programu Adobe Acrobat DC, kupując co najmniej 6 licencji w dziale sprzedaży bezpośredniej firmy Adobe. W przypadku członkostwa 12-miesięcznego z przedpłatą można zrealizować płatność kartą kredytową, w systemie PayPal lub przez zamówienie zakupu. W przypadku członkostwa miesięcznego jest wymagane zobowiązanie na 12 miesięcy. Płatności są realizowane za pośrednictwem karty kredytowej lub systemu PayPal. Klienci korzystający z członkostwa nie mogą łączyć nowych stanowisk i wznowień w jednej transakcji w celu uzyskania zamówienia na co najmniej sześć stanowisk. Stanowiska członkostwa dodane po dacie zakończenia promocji nie są objęte cenami promocyjnymi. W dniu wznowienia członkostwa klienci zostaną automatycznie obciążeni opłatami zgodnie ze standardowymi stawkami za członkostwo, chyba że zmienią lub anulują członkostwo. Oferta nie jest dostępna dla klientów z sektora edukacji. Standardowa cena programu Acrobat Pro DC wynosi 18,44 € za użytkownika miesięcznie (oraz podatki, takie jak VAT). Standardowa cena programu Acrobat Standard DC wynosi 15,98 € za użytkownika miesięcznie (oraz podatki, takie jak VAT).

Warunki ogólne: Oferta obowiązuje tylko dla określonych osób mających ukończone 18 lat. Obywatele i mieszkańcy krajów objętych embargiem lub ograniczeniami eksportu nałożonymi przez USA lub lokalnie nie mogą skorzystać z oferty. Oferta i ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Tej oferty nie można cedować, wymieniać, sprzedawać, przekazywać ani łączyć z innymi rabatami lub ofertami. Nie można jej również wymienić na gotówkę ani inne dobra lub usługi, których nie wymieniono jawnie w tych warunkach. Oferta może ulec zmianie zależnie od kraju zamieszkania odbiorców. Mogą obowiązywać dodatkowe warunki. OFERTA JEST NIEWAŻNA W MIEJSCACH, GDZIE PODLEGA OGRANICZENIOM PRAWNYM.