* OFERTA JEST NIEWAŻNA W MIEJSCACH, GDZIE PODLEGA OGRANICZENIOM PRAWNYM. Oferta obowiązuje od 3 września do 2 grudnia 2016. Oferta jest dostępna dla firm oraz klientów z sektora rządowego w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, regionie EMEA, Japonii oraz regionie Azji i Pacyfiku (oprócz Chin). Udostępniają ją autoryzowani sprzedawcy produktów firmy Adobe w Australii, Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Polsce, Portugalii, Republice Południowej Afryki, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech oraz firma Adobe w ramach bezpośredniej sprzedaży telefonicznej. Firma Adobe oferuje 15% rabatu dla bezpośrednich partnerów handlowych oraz klientów kupujących bezpośrednio w firmie Adobe program Acrobat Standard DC lub Acrobat Pro DC („Produkty”) w ramach kwalifikujących się zamówień w nowych i dodatkowych członkostwach VIP na co najmniej pięć licencji produktów. Kwalifikujące się zamówienie oznacza: 1. Dowolne połączenie nowych i rozszerzających licencji na produkty. 2. Połączone zamówienie na co najmniej pięć licencji. 3. Zakup w ramach jednej transakcji. Kwalifikujące się zamówienia muszą być realizowane w ramach programu zakupowego Value Incentive Plan (VIP), za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Adobe lub w centrum telefonicznym sprzedaży bezpośredniej firmy Adobe. Tej oferty nie można łączyć z zakupami licencji na usługi Creative Cloud i Adobe Stock w celu uzyskania dostępu do 15% rabatu. W przypadku rejestracji nowego klienta w programie VIP jest wymagane 12-miesięczne zobowiązanie z opłatą z góry. W przypadku umów VIP Select z trzyletnim zobowiązaniem promocyjny rabat 15% obowiązuje tylko w pierwszym roku członkostwa. Nie dotyczy on drugiego i trzeciego roku. Każde zamówienie musi oddzielnie mieć cechy kwalifikującego się zamówienia. Ta oferta przestanie obowiązywać w dniu wznowienia (dniu daty rocznicy) członkostwa VIP. Oferta w programie VIP nie jest dostępna dla klientów z sektora edukacji. Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc pod numer 800 702434 lub odwiedzając stronę https://acrobat.adobe.com/pl/pl/acrobat.html.

Warunki ogólne: Oferta obowiązuje tylko dla określonych osób mających ukończone 18 lat. Obywatele i mieszkańcy krajów objętych embargiem lub ograniczeniami eksportu nałożonymi przez USA lub lokalnie nie mogą skorzystać z oferty. Oferta i ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Tej oferty nie można stosować wstecznie, cedować, wymieniać, sprzedawać, przekazywać ani łączyć z innymi rabatami. Nie można jej również wymienić na gotówkę ani inne dobra lub usługi. Mogą mieć zastosowanie podatki i opłaty celne. Mogą obowiązywać dodatkowe warunki.

Zakupy u autoryzowanych partnerów w kanałach sprzedaży: Firma Adobe nie ustala cen oferowanych klientom przez partnerów handlowych i nie gwarantuje klientom żadnych konkretnych rabatów ani cen. Rzeczywiste opłaty za członkostwa i licencje oraz ich warunki są określane przez partnera. Partner odpowiada również za poinformowanie klienta o wszystkich warunkach oferty przed zakupem.