Plan kompletny w usłudze Creative Cloud — użytkownicy programów CS3 — CS6 oszczędzają 40%

OFERTA JEST NIEWAŻNA W MIEJSCACH, GDZIE PODLEGA OGRANICZENIOM PRAWNYM. Uprawnieni klienci mogą zakupić po obniżonej cenie pełne członkostwo w usłudze Adobe® Creative Cloud™ w planie rocznym. Oferta obowiązuje w przypadku zakupów planu rocznego, który wymaga 12-miesięcznej umowy. Niniejsza oferta jest dostępna tylko dla klientów, którzy są właścicielami produktu indywidualnego lub z pakietu Creative Suite w wersji CS3.x, CS4, CS5.x lub CS6) i dokonają zakupu bezpośrednio ze sklepu Adobe Store lub za pośrednictwem regionalnego, telefonicznego centrum obsługi klienta firmy Adobe. Ta oferta nie jest dostępna dla klientów z sektora edukacji, producentów sprzętu ani klientów korzystających z licencjonowania zbiorczego. Ta oferta nie jest skierowana do mieszkańców krajów objętych embargiem. Ta oferta jest ograniczona do jednego (1) zakupu jednego (1) pełnego rocznego członkostwa Creative Cloud na klienta. Oferta podlega ograniczeniom eksportu wynikającym z przepisów obowiązujących w USA oraz przepisów kraju zamieszkania odbiorcy. Tej oferty nie można cedować, wymieniać, sprzedawać, przekazywać ani łączyć z innymi rabatami lub ofertami. Nie można jej również wymienić na gotówkę ani inne dobra lub usługi. Ta oferta jest ważna do 30 maja 2014 r. i może ulec zmianie bez powiadomienia.Oferta jest nieważna w miejscach, gdzie podlega ograniczeniom prawnym.

Zniżki dla studentów i nauczycieli

Aby móc skorzystać z rabatu dla uczniów i studentów, trzeba odbywać naukę w jednej z następujących instytucji:

  • Uniwersytet lub inna szkoła wyższa — publiczne lub prywatne uniwersytety albo inne uczelnie wyższe, które są akredytowane i są odpowiednikiem co najmniej dwóch lat nauki w pełnym wymiarze czasu do przyznania stopnia naukowego
  • Szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa — szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe publiczne lub prywatne nauczające w pełnym wymiarze czasu
  • Kształcenie domowe — zgodnie z przepisami dotyczącymi edukacji domowej

Aby móc skorzystać z rabatu dla nauczycieli i wykładowców, trzeba pracować na jednym z następujących stanowisk:

  • Nauczyciele, wykładowcy i pracownicy – osoby zatrudnione w akredytowanej szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, publicznej lub prywatnej uczelni wyższej, okręgu lub kuratorium (w tym profesorzy ze statusem emeritus)
  • Nauczyciele uczniów nauczanych w domu — zgodnie z definicją nauczania w domu obowiązującą w danym regionie