Dostępność oferty i cena
Licencje zakupione przed 29 sierpnia 2014 r. bezpośrednio w Sklepie Adobe lub telefonicznie, po skontaktowaniu się z centrum obsługi klienta firmy Adobe, kwalifikują się do początkowej ceny w wysokości 49,99 EUR miesięcznie na licencję lub 599,88 EUR rocznie na licencję (plus odpowiedni podatek/VAT) przez okres 3 lat od daty zakupu. Plan członkostwa Creative Cloud dla zespołów jest dostępny tylko dla klientów, którzy w chwili zakupu mają ukończone co najmniej 13 lat. Cena początkowa dostępna w tej promocji obowiązuje tylko w odniesieniu do klientów, którzy kupili uprzednio wersję CS3 lub nowszą i nie korzystali dotąd z oferty początkowej.

Płatność
W każdym miesiącu w okresie jednego roku firma Adobe pobierze wymienione powyżej opłaty odpowiednio do rozmiaru zespołu. Okres członkostwa w wersji dla zespołów rozpoczyna się natychmiast po pomyślnym ukończeniu procesu rejestracji i potwierdzeniu płatności. Można wtedy zaprosić członków do zespołu. Dla zespołu można w okresie rocznym dokupić dodatkowe licencje za kwotę wskazaną powyżej. Ważność tych dodatkowych licencji upłynie wraz z końcem rocznego okresu członkostwa.

Odnowienie
Po pierwszych 12 miesiącach umowa zostanie automatycznie odnowiona. Przy pierwszym rocznym odnowieniu dodane licencje zostaną odnowione po początkowej cenie w wysokości 49,99 EUR miesięcznie za licencję lub 599,88 EUR rocznie za licencję (plus odpowiedni podatek/VAT) na kolejne 2 roczne okresy odnowienia. Kolejne odnowienia roczne oraz odnowienia licencji kupionych poza okresem promocji będą rozliczane zgodnie z normalną ceną członkostwa obowiązującą w dniu odnowienia. Obecnie normalna cena członkostwa Creative Cloud dla zespołów to 69,99 EUR miesięcznie za licencję lub 839,88 EUR rocznie za licencję (plus odpowiedni podatek/VAT). Klient zawsze będzie informowany o odnowieniu przed pobraniem opłaty.

Anulowanie
Zachęcamy do korzystania z produktów i usług firmy Adobe. Jeżeli jednak w ciągu 30 dni od daty umowy zakup zostanie anulowany, nastąpi zwrot całej kwoty. W późniejszym czasie w przypadku anulowania członkostwa lub usunięcia licencji zostanie pobrana opłata w wysokości 50% pozostałego zobowiązania wynikającego z umowy. Aby anulować członkostwo, wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta.