Dostępność oferty i cena
Plan członkostwa Creative Cloud dla zespołów jest dostępny tylko dla klientów, którzy w chwili zakupu mają ukończone co najmniej 13 lat. Normalna cena usługi Creative Cloud dla zespołów wynosi € 69,99 miesięcznie za stanowisko (oraz odpowiednie podatki, na przykład VAT). Wszystkie stanowiska kupione do 30 maja 2014 można objąć ceną początkową € 39,99 miesięcznie za stanowisko (oraz podatki, takie jak VAT). Promocja zawiera gwarancję zachowania ceny przez dwa lata. Cena początkowa dostępna w tej promocji obowiązuje tylko w odniesieniu do klientów, którzy kupili uprzednio wersję CS3 lub nowszą i nie korzystali dotąd z oferty początkowej.

Płatności
W każdym miesiącu w okresie jednego roku firma Adobe pobierze wymienione powyżej opłaty odpowiednio do rozmiaru zespołu. Okres członkostwa w wersji dla zespołów rozpoczyna się natychmiast po pomyślnym ukończeniu procesu rejestracji i potwierdzeniu płatności. Można wtedy zaprosić członków do zespołu. Dla zespołu można w okresie rocznym dokupić dodatkowe stanowiska za kwotę wskazaną powyżej. Ważność tych stanowisk upłynie wraz z końcem rocznego okresu członkostwa.

Wznowienie
Po pierwszych 12 miesiącach umowa zostanie automatycznie wznowiona. Przy pierwszym wznowieniu rocznym stanowiska dodane w okresie promocji zostaną wznowione na drugi rok z zastosowaniem ceny początkowej € 69,99 miesięcznie za stanowisko (oraz podatki, takie jak VAT). Kolejne wznowienia roczne oraz wznowienia stanowisk kupionych poza okresem promocji będą rozliczane zgodnie z normalną ceną członkostwa obowiązującą w dniu wznowienia. Klient zawsze będzie informowany o wznowieniu przed pobraniem opłaty.

Anulowanie
Zachęcamy do korzystania z produktów i usług firmy Adobe. Jeżeli jednak w ciągu 30 dni od daty umowy członkostwo zostanie anulowane lub z zespołu zostaną usunięte stanowiska, nastąpi zwrot całej kwoty. W późniejszym czasie w przypadku anulowania członkostwa lub usunięcia stanowisk zostanie pobrana opłata w wysokości 50% pozostałego zobowiązania wynikającego z umowy. Aby anulować członkostwo, wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta.