Cena planu rocznego Fotografia w usłudze Creative Cloud: 9,83 €/miesiąc z podatkiem VAT

Ograniczona czasowo oferta od 13 do 30 października 2014 r. Kwalifikujący się uczniowie w wieku 13 lat i starsi oraz nauczyciele mogą zakupić plan roczny Fotografia w usłudze Adobe® Creative Cloud™ za 9,83 €/miesiąc z podatkiem VAT. Po pierwszym roku umowa zostanie automatycznie wznowiona na kolejny rok w obowiązującej wtedy standardowej cenie miesięcznej, chyba że zostanie anulowana. (Aktualna cena standardowa wynosi 12,29 €/miesiąc z VAT). Oferta obowiązuje w przypadku zakupów planu rocznego, który wymaga 12-miesięcznej umowy. Jeśli członkostwo zostanie anulowane w ciągu pierwszych 30 dni od wykupienia, nastąpi zwrot całej kwoty. W późniejszym czasie w przypadku anulowania członkostwa zostanie pobrana opłata w wysokości 50% pozostałego zobowiązania wynikającego z umowy na podstawie aktualnej standardowej ceny miesięcznej, która wynosi 9,83 €/miesiąc z podatkiem VAT. Podana cena jest ograniczona do objętych ofertą klientów, którzy dokonują zakupu bezpośrednio w sklepie firmy Adobe lub dzwoniąc do działu sprzedaży firmy Adobe. Ceny te nie są oferowane dla producentów sprzętu ani klientów korzystających z licencjonowania zbiorczego. Ta oferta cenowa jest ograniczona do jednego (1) zakupu jednego (1) rocznego członkostwa Creative Cloud na klienta. Tej oferty nie można cedować, wymieniać, sprzedawać, przekazywać ani łączyć z innymi rabatami lub ofertami. Nie można jej również wymienić na gotówkę ani inne dobra lub usługi. Cena może ulec zmianie bez powiadomienia. Oferta jest nieważna w miejscach, gdzie jest zabroniona przez lokalne przepisy albo podlega opodatkowaniu lub ograniczeniom prawnym.

Dołącz teraz za 9,83 €/miesiąc z podatkiem VAT (opłata miesięczna)

Cena wstępnie opłaconego planu Fotografia w usłudze Creative Cloud na jeden rok

Ograniczona czasowo oferta od 13 do 30 października 2014 r. Objęci ofertą uczniowie w wieku 13 lat i starsi oraz nauczyciele mogą zakupić plan roczny Fotografia w usłudze Adobe® Creative Cloud™ za 117,34 €/rok z podatkiem VAT. Po pierwszym roku umowa zostanie automatycznie odnowiona na kolejny rok w obowiązującej wtedy standardowej cenie rocznej (wynoszącej obecnie 146,71 €/rok z podatkiem VAT), chyba że zostanie anulowana. Cena ta obowiązuje w przypadku zakupu planu rocznego, który wymaga 12-miesięcznej umowy. Jeśli członkostwo zostanie anulowane w ciągu pierwszych 30 dni od wykupienia, nastąpi zwrot całej kwoty. W późniejszym czasie w przypadku anulowania członkostwa zostanie zwrócona kwota w wysokości 50% pozostałych opłat za plan, proporcjonalnie do aktualnej standardowej ceny rocznej 117,34 €/rok z podatkiem VAT, w zależności od pozostałego zobowiązania wynikającego z umowy. Jest ona dostępna tylko dla klientów objętych ofertą z sektora edukacji, którzy kupią produkt bezpośrednio w Sklepie Adobe lub w dziale sprzedaży firmy Adobe. Ceny te nie są oferowane dla producentów sprzętu ani klientów korzystających z licencjonowania zbiorczego. Ta oferta cenowa jest ograniczona do jednego (1) zakupu jednego (1) rocznego członkostwa Creative Cloud na klienta. Tej oferty nie można cedować, wymieniać, sprzedawać, przekazywać ani łączyć z innymi rabatami lub ofertami. Nie można jej również wymienić na gotówkę ani inne dobra lub usługi. Cena może ulec zmianie bez powiadomienia. Oferta jest nieważna w miejscach, gdzie jest zabroniona przez lokalne przepisy albo podlega opodatkowaniu lub ograniczeniom prawnym.

Dołącz teraz za 117,34 €/rok z podatkiem VAT (opłata roczna)