Warunki
Przez ograniczony czas — od 15 sierpień 2016 do 2 września 2016, roczne członkostwo planu dla fotografów w usłudze Creative Cloud można kupić po obniżonej cenie €10,23 miesięcznie (w tym VAT) lub €122,19 rocznie (w tym VAT) przez pierwszy rok. Po pierwszym roku umowa zostanie automatycznie odnowiona na kolejny rok w obowiązującej wtedy standardowej cenie rocznej (wynoszącej obecnie €12,29/miesiąc lub €146,71/rok), chyba że zostanie anulowana.  Oferta obowiązuje w przypadku zakupów planu rocznego, który wymaga 12-miesięcznej umowy. Niniejsza oferta jest dostępna tylko dla klientów, którzy dokonają zakupu bezpośrednio ze sklepu firmy Adobe lub za pośrednictwem regionalnego, telefonicznego centrum obsługi klienta firmy Adobe. Oferta nie dotyczy mieszkańców krajów objętych embargiem. Ta oferta jest ograniczona do jednego (1) zakupu na klienta. Oferta podlega ograniczeniom eksportu wynikającym z przepisów obowiązujących w USA oraz przepisów kraju zamieszkania odbiorcy. Tej oferty nie można cedować, wymieniać, sprzedawać, przekazywać ani łączyć z innymi rabatami lub ofertami. Nie można jej również wymienić na gotówkę ani inne dobra lub usługi. Cena może ulec zmianie bez powiadomienia. Oferta jest nieważna w miejscach, gdzie jest zabroniona przez lokalne przepisy albo podlega opodatkowaniu lub ograniczeniom prawnym.

Wznowienia
Cena obowiązuje przez pełne 12 miesięcy. Po tym okresie umowa jest automatycznie wznawiana z zastosowaniem bieżącej standardowej ceny dla danej oferty. Obecnie cena standardowa planu dla fotografów w usłudze Creative Cloud wynosi €12,29 miesięcznie z VAT lub €146,71 rocznie z VAT. Klient zawsze będzie informowany o wznowieniu przed pobraniem opłaty. Ta cena może ulec zmianie. W takiej sytuacji użytkownicy otrzymają stosowne powiadomienie.

Anulowanie
Zachęcamy do korzystania z produktów i usług firmy Adobe. Jeżeli jednak w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, członkostwo zostanie anulowane, nastąpi zwrot całej kwoty. W późniejszym czasie w przypadku anulowania członkostwa lub usunięcia stanowisk zostanie pobrana opłata w wysokości 50% pozostałego zobowiązania wynikającego z umowy. Aby anulować członkostwo, wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta.