Dostępność oferty i cena
Plan członkostwa Creative Cloud dla zespołów jest dostępny tylko dla klientów, którzy w chwili zakupu mają ukończone co najmniej 13 lat. Normalna cena usługi Creative Cloud dla zespołów to € 69,99 miesięcznie na stanowisko (plus należne podatki). W przypadku zakupu od 1 marca 2014 r. i 30 maja 2014 r. obowiązuje cena początkowa € 49,99 miesięcznie na stanowisko (plus należne podatki). Cena początkowa obowiązuje tylko w odniesieniu do klientów, którzy kupili uprzednio pakiet CS3 lub nowszą wersję i nie korzystali z oferty początkowej. Cena dla użytkowników z sektora edukacji obowiązuje tylko w przypadku (a) nauczycieli, wykładowców i pracowników zatrudnionych w akredytowanej szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, publicznej lub prywatnej uczelni wyższej, okręgu lub kuratorium (w tym profesorów ze statusem emeritus)*, (b) nauczycieli uczniów pobierających naukę w domu — zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi tej formy edukacji oraz (c) instytucji zgodnych z definicją na stronie http://www.adobe.com/go/ccm_edu_eligibility_pl. Może być wymagany dowód tych uprawnień.

Płatności
W każdym miesiącu pierwszego roku z konta karty kredytowej jest pobierana opłata w kwocie widocznej powyżej. Okres członkostwa w wersji dla zespołów rozpoczyna się natychmiast po pomyślnym ukończeniu procesu rejestracji i potwierdzeniu płatności. Można wtedy zaprosić członków do zespołu. Dla zespołu można w okresie rocznym dokupić dodatkowe stanowiska za kwotę wskazaną powyżej. Ważność tych stanowisk upłynie wraz z końcem rocznego okresu członkostwa.

Wznowienie
Po pierwszych 12 miesiącach umowa zostanie automatycznie wznowiona. Jeśli przy wznowieniu po pierwszym roku klient będzie uprawniony do skorzystania z promocyjnej oferty gwarantowanej ceny przez 2 lata na podstawie wcześniej zrealizowanej oferty początkowej dotyczącej usługi Creative Cloud dla zespołów, przy wznowieniu po pierwszym roku zostanie zastosowana cena promocyjna (dotycząca pierwszych 12 miesięcy oferty członkostwa) dla wszystkich stanowisk kupionych od 1 marca 2014 r. i 30 maja 2014 r. Wznowienia w kolejnych latach i wznowienia dotyczące stanowisk kupionych przed 1 marca 2014 r. i po 30 maja 2014 r. będą objęte przyszłą normalną ceną planu członkostwa. Klient zawsze będzie informowany o wznowieniu przed pobraniem opłaty.

Anulowanie
Zachęcamy do korzystania z produktów i usług firmy Adobe. Jeżeli jednak w ciągu 30 dni od daty początkowej umowy członkostwo zostanie anulowane lub z zespołu zostaną usunięte stanowiska, nastąpi zwrot całej kwoty. W późniejszym czasie w przypadku anulowania członkostwa lub usunięcia stanowisk zostanie pobrana opłata w wysokości 50% pozostałego zobowiązania wynikającego z umowy. Aby anulować członkostwo, wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta.