Często zadawane pytania o statystyki wykorzystania aplikacji komputerowych

 

Ostatnia aktualizacja: 29 lipca 2020 r.

 

Zasady ochrony prywatności określają sposoby gromadzenia i używania danych osobowych przez Adobe w wyniku interakcji użytkownika z serwisami internetowymi, produktami i usługami oferowanymi przez Adobe. Niniejszy dokument zawiera dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób aplikacje stacjonarne Adobe mogą zbierać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika.

Użytkownik może zdecydować się na udostępnianie firmie Adobe informacji o sposobie korzystania z jej aplikacji komputerowych („statystyki wykorzystania”). Informacje te są powiązane z kontem Adobe użytkownika i umożliwiają udostępnianie mu spersonalizowanego środowiska oraz pomagają Adobe w doskonaleniu produktów i funkcji. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić te preferencje na stronie Zarządzanie kontem.

 

Czy można wybrać opcję nieprzekazywania informacji o sposobie interakcji z aplikacjami stacjonarnymi?

Tak. Opcję nieprzekazywania statystyk używania można ustawić w preferencjach na stronie Zarządzanie kontem. Ustawienie to nie ma zastosowania do aplikacji w wersji beta, które udostępniają Adobe informacje o użyciu.

Ustawienie to ma zastosowanie do sposobu używania funkcji w aplikacjach komputerowych, a nie do usług online, z którymi takie aplikacje komputerowe mogą nawiązywać połączenie, np. Behance, Adobe Fonts, Document Cloud, or Creative Cloud. Statystyki używania zbierane w ramach tych usług są objęte osobnymi zasadami ochrony prywatności właściwymi dla każdej usługi oraz Zasadami ochrony prywatności Adobe. Więcej informacji na temat wycofania zgody na sieciowe śledzenie statystyk używania podano w sekcji „Opcje dotyczące prywatności” w serwisie Centrum ochrony prywatności Adobe. 

 

Jakie informacje są przekazywane i jak Adobe z nich korzysta?

Użytkownik może przekazywać następujące rodzaje informacji o tym, w jaki sposób korzysta z aplikacji stacjonarnych Adobe:

  • Informacje systemowe, takie jak urządzenia, system operacyjny, ilość zainstalowanej pamięci i rozdzielczość ekranu;
  • Informacje o produkcie Adobe (np. numer wersji);
  • Informacje o dokumentach użytkownika, np. liczba stron i niepowtarzalne identyfikatory dokumentu (ale nie zawartość tych dokumentów);
  • Informacje dotyczące korzystania z dokumentu, np. ile razy dokument był otwierany;
  • Informacje o sposobie interakcji użytkownika z aplikacjami Adobe oraz interakcji aplikacji stacjonarnych Adobe z zawartością użytkownika, m.in. o wybieranych opcjach i używanych funkcjach.

 

Są to informacje powiązane z kontem Adobe ID użytkownika, które mogą zostać wykorzystane w celu spersonalizowania aplikacji, doskonalenia produktu oraz komunikacji z użytkownikiem.

Omówienie sposobów wykorzystania przez Adobe informacji powiązanych z użytkownikiem można znaleźć w Centrum ochrony prywatności firmy Adobe.

 

Jakie aplikacje stacjonarne oferują tę opcję?

  • Aplikacje Creative Cloud (od wersji 2014);
  • Adobe Photoshop Elements, Adobe Premiere Elements (od wersji 13);
  • Acrobat Standard, Acrobat Pro (od wersji 2017);
  • Adobe Photoshop Lightroom CC, Adobe Photoshop Lightroom 6;
  • Adobe FrameMaker 2017;

 

Jakie opcje przekazywania statystyk używania stacjonarnych aplikacji Adobe są dostępne dla użytkowników planów dla firm i przedsiębiorstw?

 

Creative Cloud

W przypadku planów Creative Cloud dla przedsiębiorstw oraz Creative Cloud dla sektora edukacji możliwość przekazywania tych statystyk jest wyłączona, jeśli proces instalowania aplikacji jest zarządzany za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager lub jeśli wykorzystywane są identyfikatory Enterprise ID. W takiej sytuacji nie można włączyć tej opcji. Aplikacje w wersji beta udostępniają jednak Adobe informacje o użyciu.

Natomiast jeśli administrator zezwala użytkownikom na instalowanie aplikacji Creative Cloud za pomocą programu Creative Cloud Desktop i używanie identyfikatorów Adobe ID, to tacy użytkownicy będą mogli przekazywać swoje statystyki używania. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić preferencje tej opcji na stronie Zarządzanie kontem.

 

Photoshop Elements / Adobe Premiere Elements

Jeśli instalowaniem aplikacji zarządza się w ramach licencji zbiorowych (Adobe Volume Licensing), w tym licencji edukacyjnych, możliwość przekazywania tych statystyk jest wyłączona i nie można jej włączyć.