Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2018 r.
Zasady ochrony prywatności Adobe (www.adobe.com/privacy/policy.html) określają sposoby gromadzenia i używania danych osobowych przez Adobe w wyniku interakcji użytkownika z serwisami internetowymi, produktami i usługami oferowanymi przez Adobe. Niniejszy dokument zawiera dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób aplikacje mobilne Adobe mogą zbierać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika.
Dlaczego Adobe prosi użytkowników o przekazywanie informacji o sposobie używania aplikacji mobilnych?
Użytkownik może zdecydować się na udostępnianie firmie Adobe informacji o sposobie korzystania z jej aplikacji mobilnych („statystyki wykorzystania”). Informacje te są powiązane z kontem Adobe i umożliwiają udostępnianie użytkownikowi lepiej spersonalizowanego środowiska oraz poprawę jakości produktów i udoskonalanie ich funkcji. Wybrane preferencje można w dowolnej chwili zmienić, korzystając z panelu Ustawienia w aplikacji mobilnej.
Czy można wybrać opcję nieprzekazywania informacji o sposobie interakcji z aplikacjami mobilnymi Adobe?
Tak. Opcję nieprzekazywania statystyk używania można ustawić w preferencjach aplikacji mobilnej.
To ustawienie dotyczy sposobu używania funkcji w aplikacjach mobilnych, ale nie usług elektronicznych, z którymi takie aplikacje mogą się łączyć, np. Behance, Typekit, Document Cloud lub Creative Cloud. Statystyki używania gromadzone w ramach tych usług są objęte osobnymi zasadami ochrony prywatności właściwymi dla każdej usługi i/lub „Zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez Adobe” (www.adobe.com/privacy/policy.html). Więcej informacji na temat wycofania zgody na sieciowe śledzenie statystyk używania podano w sekcji „Opcje dotyczące prywatności” (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) w serwisie Centrum ochrony prywatności firmy Adobe.
Jakie informacje są przekazywane i jak Adobe z nich korzysta?
Użytkownik może przekazywać następujące rodzaje informacji o tym, w jaki sposób korzysta z aplikacji mobilnych Adobe:
  • Informacje systemowe, takie jak urządzenia, system operacyjny, ilość zainstalowanej pamięci i rozdzielczość ekranu;
  • Informacje o produkcie firmy Adobe (np. numer wersji);
  • Informacje o dokumentach użytkownika, np. liczba stron i niepowtarzalne identyfikatory dokumentu (ale nie zawartość tych dokumentów);
  • Informacje dotyczące korzystania z dokumentu, np. ile razy dokument był otwierany;
  • Informacje o sposobie interakcji użytkownika z aplikacjami mobilnymi Adobe oraz interakcji aplikacji mobilnych Adobe z zawartością użytkownika, m.in. o wybieranych opcjach i używanych funkcjach.
Są to informacje powiązane z kontem Adobe ID użytkownika, które mogą zostać wykorzystane w celu spersonalizowania aplikacji, doskonalenia produktu oraz komunikacji z użytkownikiem.
Omówienie sposobów wykorzystania przez Adobe informacji powiązanych z użytkownikiem można znaleźć w Centrum ochrony prywatności firmy Adobe: (www.adobe.com/privacy.html).