Często zadawane pytania o statystyki używania aplikacji mobilnych Adobe

 

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2021 r.

 

Zasady ochrony prywatności Adobe określają sposoby gromadzenia, używania i przechowywania danych osobowych przez Adobe w wyniku interakcji użytkownika z serwisami internetowymi, produktami i usługami oferowanymi przez Adobe. Niniejszy dokument zawiera dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób aplikacje mobilne Adobe mogą zbierać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika.

 

Dlaczego Adobe prosi użytkowników o przekazywanie informacji o sposobie używania aplikacji mobilnych?

Użytkownik może zdecydować się na udostępnianie firmie Adobe informacji o sposobie korzystania z jej aplikacji mobilnych, a także o błędach, które wystąpiły podczas interakcji z tymi aplikacjami („statystyki użytkowania”). Statystyki użytkowania są powiązane z kontem Adobe użytkownika i umożliwiają udostępnianie mu lepiej spersonalizowanego środowiska, diagnozowanie problemów z aplikacjami, a także poprawę jakości produktów i doskonalenie ich funkcji. Wybrane preferencje można w dowolnej chwili zmienić, korzystając z panelu Ustawienia w aplikacji mobilnej.

 

Czy można wybrać opcję nieprzekazywania informacji o sposobie interakcji z aplikacjami mobilnymi Adobe?

Tak. Opcję nieprzekazywania statystyk używania można ustawić w preferencjach aplikacji mobilnej.

To ustawienie dotyczy sposobu używania funkcji w aplikacjach mobilnych, ale nie usług elektronicznych, z którymi takie aplikacje mogą się łączyć, np. Behance, Adobe Fonts, Document Cloud lub Creative Cloud. Statystyki używania gromadzone w ramach tych usług są objęte osobnymi zasadami ochrony prywatności właściwymi dla każdej usługi i/lub „Zasadami ochrony prywatności Adobe”. Więcej informacji na temat wycofania zgody na sieciowe śledzenie statystyk używania podano w sekcji „Opcje dotyczące prywatności” w serwisie Centrum ochrony prywatności Adobe. 

 

Jakie statystyki użytkowania są przekazywane i w jaki sposób Adobe je wykorzystuje?

Statystyki użytkowania mogą obejmować następujące informacje:

 

  • Informacje systemowe, takie jak urządzenia, system operacyjny, ilość zainstalowanej pamięci i rozdzielczość ekranu;
  • Informacje o produkcie firmy Adobe (np. numer wersji);
  • Informacje o dokumentach użytkownika, np. liczba stron i niepowtarzalne identyfikatory dokumentu (ale nie zawartość tych dokumentów); 
  • Informacje dotyczące korzystania z dokumentu, np. ile razy dokument był otwierany;
  • Dzienniki awarii;
  • Informacje o sposobie interakcji użytkownika z aplikacjami mobilnymi Adobe oraz interakcji aplikacji mobilnych Adobe z zawartością użytkownika, m.in. o wybieranych opcjach i używanych funkcjach.

 

Informacje te są powiązane z kontem Adobe i mogą zostać wykorzystane w celu spersonalizowania aplikacji dla danego użytkownika oraz do korespondencji z nim (w tym korespondencji marketingowej), a także w celu doskonalenia produktu. Z chwilą zalogowania z kontem Adobe mogą również zostać powiązane statystyki użytkowania zgromadzone w czasie, gdy użytkownik nie był zalogowany.

 

Omówienie sposobów wykorzystania przez Adobe informacji powiązanych z użytkownikiem można znaleźć w Centrum ochrony prywatności firmy Adobe: (www.adobe.com/privacy.html)