Ostatnia aktualizacja: 13 października 2015 r.
Adobe Project 1324 to inicjatywa firmy Adobe dotycząca odpowiedzialności korporacyjnej, która wspiera i inspiruje globalną społeczność młodych twórców w wieku od 13 do 24 lat do kierowania się kreatywnością jako motorem pozytywnych zmian. Zasady Ochrony Prywatności firmy Adobeopisują praktyki ochrony prywatności firmy Adobe w większości witryn internetowych i aplikacji Adobe, w tym Adobe Project 1324. Poniżej udostępniono więcej informacji dotyczących prywatności dla projektu Adobe Project 1324.
W jaki sposób Adobe Project 1324 wykorzystuje dane geograficzne gromadzone podczas rejestracji i w jaki sposób można to zmienić?
Adobe Project 1324 wymaga od użytkowników podania informacji geograficznych (miasta, stanu/województwa itp. i kraju) podczas rejestracji. Dzięki takim informacjom użytkownicy mogą wyszukiwać artystów lub twórczość według regionu geograficznego. Pomaga też Adobe dostosowywać treści do lokalizacji konkretnego użytkownika. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania użytkownik może zaktualizować swoje dane geograficzne w karcie „Mój Profil”.
Jak można zrezygnować z otrzymywania wiadomości od Adobe Project 1324 lub je dostosować?
Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powiadomień od Adobe Project 1324 lub dostosować je w karcie „Powiadomienia” w „Ustawieniach konta”. Aby zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych od firmy Adobe, należy kliknąć link rezygnacji znajdujący się na końcu e-maili marketingowych lub zmienić ustawienia marketingowe dla produktów i usług Adobe tutaj.