Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2017 r.
Zasady prywatności firmy Adobe opisują zasady ochrony prywatności w aplikacjach i witrynach internetowych Adobe. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Ameryki Północnej, wchodzi w relację ze spółką Adobe Systems Incorporated zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych, a relacja ta podlega przepisom stanu Kalifornia i Stanów Zjednoczonych.
Jeśli użytkownik jest mieszkańcem kraju leżącego poza Ameryką Północną, wchodzi w relację ze spółką Adobe Systems Software Ireland Limited zarejestrowaną w Irlandii, która jest administratorem jego danych osobowych gromadzonych przez Adobe, a relacja ta podlega przepisom prawa irlandzkiego. Należy pamiętać, że aby korzystać z naszych aplikacji i witryn internetowych, użytkownik upoważnia firmę Adobe do przesyłania swoich danych osobowych do innych krajów, w których Adobe i jej partnerzy prowadzą działalność, w tym do Stanów Zjednoczonych. Ochrona prywatności i uprawnienia instytucji rządowych w zakresie dostępu do informacji o użytkownikach w tych krajach mogą się różnić od obowiązujących w kraju użytkownika. Będziemy przekazywać dane osobowe użytkowników tylko do tych krajów, w przypadku których jest to dopuszczone przez przepisy oraz podejmować odpowiednie kroki zmierzające do zapewnienia, że dane osobowe użytkownika w dalszym ciągu będą mieć zapewnioną odpowiednią ochronę. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Czy Adobe przekazuje moje dane osobowe za granicę?” (http://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree#info-transfer)


Czego dotyczą te zasady prywatności?
Niniejsze zasady prywatności opisują praktyki ochrony prywatności witryn internetowych firmy Adobe, jak również naszych aplikacji komputerowych i dla urządzeń mobilnych, które zawierają łącza do niniejszych zasad prywatności (w tych zasadach nazywamy nasze aplikacje komputerowe i dla urządzeń mobilnych ogólnie jako „aplikacje”). Należy zauważyć, że „witryny internetowe” obejmują takie usługi internetowe, jak Behance, jak również aspekty internetowe Creative Cloud i Document Cloud. Te zasady prywatności odnoszą się także do działań reklamowych i marketingowych firmy Adobe. Do niektórych aplikacji i stron internetowych Adobe są przekazywane dodatkowe informacje dotyczące prywatności (http://www.adobe.com/privacy/policies.html). Zachęcamy także do zapoznania się z warunkami korzystania (http://www.adobe.com/lega/licenses-terms.html) oraz z wszelkimi dodatkowymi warunkami korzystania i umowami licencyjnymi produktów (http://www.adobe.com/legal/licenses-terms.html), które mogą mieć zastosowanie do witryny internetowej lub aplikacji, z której korzysta użytkownik. Firmy nabyte przez Adobe mogą działać w ramach własnych zasad prywatności (więcej informacji: http://www.adobe.com/privacy/policies.html).
Jakie informacje o mnie gromadzi firma Adobe?
Identyfikator Adobe ID, rejestracja i obsługa klienta
Firma Adobe gromadzi informacje pozwalające zidentyfikować użytkowników, którzy rejestrują się w celu używania witryn lub aplikacji Adobe, tworzą identyfikatory Adobe ID lub kontaktują się z firmą Adobe w celu uzyskania pomocy technicznej lub w związku z innymi ofertami. Obejmuje to takie informacje, jak imię/nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail lub informacje dotyczące płatności. Możemy również gromadzić inne informacje, które nie identyfikują użytkowników, takie jak rodzaje aplikacji, którymi są zainteresowani. Niektóre z tych informacji są wymagane, a inne są opcjonalne. W przypadku wersji naszych aplikacji dla uczniów/studentów i nauczycieli (http://www.adobe.com/education/students/how-to-buy-eligibility.edu.html?) wymagane są informacje o spełnieniu warunków przez użytkownika. Jeśli dopuszczają to obowiązujące przepisy, informacje uzyskane od użytkowników mogą być łączone z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Ma to na celu zachowanie aktualności baz danych firmy Adobe i oferowanie użytkownikom możliwie najbardziej przydatnych informacji oraz funkcji. Z tych źródeł możemy na przykład poznać wielkość, branżę i inne informacje o firmie, dla której pracuje użytkownik.
Aplikacje i witryny internetowe Adobe
Firma Adobe gromadzi informacje o sposobach korzystania z jej witryn i aplikacji. Między innymi sprawdza, kiedy jest używana funkcja aplikacji komputerowej powodująca przejście do trybu online (na przykład funkcja synchronizacji zdjęć). Możemy gromadzić na naszych serwerach informacje wysyłane przez przeglądarkę internetową lub urządzenie mobilne użytkownika podczas odwiedzin witryny internetowej lub użycia aplikacji Adobe. Urządzenie lub przeglądarka może na przykład podać firmie Adobe adres IP użytkownika (mogący wskazywać ogólną lokalizację geograficzną urządzenia) oraz typ przeglądarki i urządzenia. W przypadku odwiedzenia witryny firmy Adobe przeglądarka może przekazać informacje takie jak strona, z której nastąpiło przejście do danej witryny (o ile ma to zastosowanie), a także terminy wpisane w wyszukiwarce przed przejściem do witryny firmy Adobe. Firma Adobe może gromadzić dane o sposobie korzystania przez użytkowników z jej witryn internetowych i aplikacji za pomocą plików cookie i podobnych technologii (http://www.adobe.com/privacy/cookies.html), a serwery firmy Adobe mogą gromadzić podobne informacje w momencie, gdy użytkownik jest zalogowany w witrynie internetowej lub w aplikacji. W zależności od witryny internetowej lub aplikacji dane te mogą być anonimowe (patrz np. Program Adobe dotyczący udoskonalania produktów – Adobe Product Improvement Program: http://www.adobe.com/limited/apip.html) lub powiązane z użytkownikiem (patrz np. dział FAQ dotyczący śledzenia operacji na pulpicie – Desktop Usage Tracking FAQ: http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ). Dowiedz się więcej na temat:
 • Informacji, jakie mogą być gromadzone przez określone aplikacje lub witryny internetowe Adobe (http://www.adobe.com/privacy/policies.html)
 • Dostępnych opcji dotyczących prywatności w zakresie wykorzystywania tych informacji przez firmę Adobe (http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html).
 • Sposobów korzystania przez firmę Adobe z plików cookie i podobnych technologii (http://www.adobe.com/privacy/cookies.html)
Firma Adobe używa również zautomatyzowanych systemów do analizy treści użytkowników przy użyciu takich technik jak samouczenie się maszyn (machine learning) w celu poprawy naszych aplikacji i stron internetowych. Analiza ta może być przeprowadzana, gdy treści są wysyłane lub odbierane za pośrednictwem funkcji online witryny internetowej lub aplikacji Adobe lub w przypadku, gdy treści są przechowywane na serwerach Adobe. Więcej informacji: http://www.adobe.com/go/machine_learning; rezygnacja: http://www.adobe.com/go/machine_learning_opt_out.
Aktywacja aplikacji Adobe i aktualizacje automatyczne
Podczas aktywacji aplikacji Adobe lub po zainstalowaniu aktualizacji do aplikacji możemy zgromadzić pewne informacje o urządzeniu użytkownika (w tym adres IP), aplikacji Adobe oraz numerze seryjnym produktu (więcej informacji: https://helpx.adobe.com/x-productkb/policy-pricing/activate-deactivate-products.html). Niektóre aplikacje Adobe zawierają funkcje nawiązujące połączenia z serwerami firmy Adobe i umożliwiające instalowanie aktualizacji. Mogą być między innymi śledzone informacje na temat pomyślnego lub niepomyślnego ukończenia aktualizacji. Możemy używać informacji zgromadzonych podczas aktywacji lub aktualizacji aplikacji do sprawdzenia kopii aplikacji użytkownika i potwierdzenia, że jest oryginalna i poprawnie licencjonowana.
Wiadomości e-mail od firmy Adobe
Wiadomości e-mail wysyłane do użytkowników mogą zawierać sygnalizatory sieci Web (http://www.adobe.com/privacy/cookies.html#web-beacons), które informują firmę Adobe o odebraniu i otwarciu wiadomości e-mail albo kliknięciu łącza umieszczonego w wiadomości. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby firma Adobe gromadziła takie informacje ze swoich e-maili reklamowych, mogą zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych of firmy Adobe (http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#1).
Reklamy online firmy Adobe
Firma Adobe stosuje różnorodne reklamy online. Jedną ze stosowanych metod jest wyświetlanie reklam Adobe w witrynach internetowych i aplikacjach innych firm. Gromadzone są wtedy informacje o wyświetlanych i klikanych reklamach, a także o stronach internetowych, na których reklamy zostały wyświetlone. Dowiedz się więcej na temat praktyk reklamowych firmy Adobe (http://www.adobe.com/privacy/marketing.html).
Przyciski, narzędzia i zawartość innych firm
Witryny i aplikacje Adobe mogą zawierać przyciski, narzędzia i materiały zawierające łącza do usług innych firm (na przykład przycisk „Lubię to” serwisu Facebook). Mogą być gromadzone informacje dotyczące używania tych funkcji. Niezależnie od tego, podczas wyświetlania lub używania takich przycisków, narzędzi i materiałów (w zawierającej je witrynie internetowej lub aplikacji firmy Adobe) niektóre informacje przekazywane przez przeglądarkę mogą być automatycznie wysyłane do określonej innej firmy. Więcej informacji można znaleźć w zasadach prywatności danej firmy.
Strony firmy Adobe w serwisach społecznościowych i usługi logowania oparte na serwisach społecznościowych
Firma Adobe prowadzi własne strony w serwisach społecznościowych (na przykład stronę zespołu programu Adobe® Photoshop® w serwisie Facebook). Za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym, takim jak Facebook, można niekiedy zalogować się w witrynie lub aplikacji firmy Adobe. Mogą być gromadzone informacje na temat używania stron firmy Adobe w serwisach społecznościowych i stosowania tych funkcji logowania. Dowiedz się więcej na temat praktyk firmy Adobe dotyczących mediów społecznościowych (http://www.adobe.com/privacy/social-networking.html).
Jak firma Adobe używa gromadzonych informacji o mnie?
Firma Adobe używa informacji zbieranych o użytkownikach w różnych celach, takich jak:
 • Udostępnianie witryn i aplikacji firmy Adobe, w których użytkownicy się rejestrują, a także oferowanie usług, pomocy technicznej i informacji, o które użytkownicy proszą
 • Lepsze zrozumienie wzorców korzystania przez użytkowników z witryn i aplikacji, aby firma Adobe mogła je udoskonalać, a tym samym przyciągać i zatrzymywać użytkowników
 • Używanie zautomatyzowanych systemów do analizy treści użytkowników przy użyciu takich technik, jak samouczenie się maszyn (machine learning) w celu poprawy naszych usług. Analiza ta może być przeprowadzana, gdy treści są wysyłane, odbierane lub przechowywane (więcej informacji: http://www.adobe.com/go/machine_learning; rezygnacja: http://www.adobe.com/go/machine_learning_opt_out).
 • Diagnozowanie problemów w naszych aplikacjach i witrynach internetowych
 • Dostosowywanie witryn, aplikacji i reklam Adobe do potencjalnych zainteresowań użytkowników
 • Wysyłanie wiadomości biznesowych, które dotyczą między innymi płatności lub wygasania subskrypcji
 • Przesyłanie użytkownikom informacji na temat firmy Adobe, nowych wersji aplikacji, ofert specjalnych itd. (więcej informacji: http://www.adobe.com/privacy/marketing.html)
 • Badanie rynku pod kątem cech i zainteresowań klientów oraz skuteczności kampanii marketingowych
 • Zwalczanie oszustw i piractwa związanego z oprogramowaniem; ochrona użytkowników oraz firmy Adobe
 • W innych celach dotyczących konkretnej witryny internetowej lub aplikacji firmy Adobe (http://www.adobe.com/privacy/policies.html)
Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach dotyczących prywatności w zakresie wykorzystywania danych użytkowników przez firmę Adobe (http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html).
Co to są pliki cookie i w jaki sposób korzysta z nich firma Adobe?
Jak większość witryn internetowych, również witryny firmy Adobe korzystają z plików cookie i podobnych technologii, aby działały sprawnie oraz pozwalały dowiedzieć się jak najwięcej o użytkownikach i ich potencjalnych zainteresowaniach (więcej informacji: http://www.adobe.com/privacy/cookies.html).
Witryny internetowe Adobe mogą również korzystać z plików cookie i podobnych technologii innych firm, które pozwalają gromadzić dodatkowe informacje w celu pomiaru i poprawiania skuteczności usług reklamowych Adobe Experience Cloud (http://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html).
Czy firma Adobe udostępnia moje informacje osobiste?
Firma Adobe współpracuje z firmami wspomagającymi jej działania. Takie firmy oferują usługi w zakresie zapewniania pomocy technicznej, przetwarzania płatności kartami kredytowymi i wysyłania wiadomości e-mail w imieniu firmy Adobe. W niektórych sytuacjach firmy te mają dostęp do pewnych informacji osobistych użytkowników, które są konieczne do oferowania usług w imieniu firmy Adobe. Nie mają one pozwolenia na stosowanie informacji użytkowników na własne potrzeby.
Firma Adobe może udostępniać informacje osobiste użytkownika:
 • Gdy użytkownik udzieli zgody na udostępnianie tych informacji
 • W grupie firm Adobe w celach opisanych w niniejszych zasadach ochrony prywatności – patrz wykaz podmiotów Adobe (http://www.adobe.com/about-adobe/contact/offices.html) oraz nabytych firm (http://www.adobe.com/privacy/policies.html)
 • Sprzedawcom i innym partnerom firmy Adobe w kanałach sprzedaży, jeśli klient biznesowy udzieli zgody na otrzymywanie informacji reklamowych od firmy Adobe. Firma Adobe nie udostępnia informacji osobistych klientów innym firmom do zastosowań marketingowych, o ile klient nie wyrazi na to zgody.
 • W przypadku gdy firma Adobe jest zobowiązana do udzielenia takich informacji w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz sądowy bądź w związku z obowiązującymi przepisami lub procesem sądowym (więcej informacji: http://www.adobe.com/legal/lawenforcementrequests.html)
 • Gdy firma Adobe, działając w dobrej wierze, uzna ujawnienie informacji za konieczne w celu zapobieżenia oszustwom (lub zareagowania na oszustwo), zabezpieczenia witryn lub aplikacji firmy Adobe przed atakami albo zapewnienia ochrony firmie Adobe, klientom i użytkownikom lub społeczności
 • Jeśli firma Adobe połączy się z inną firmą lub zostanie nabyta przez inną firmę, firma Adobe sprzeda swoją witrynę internetową, aplikację lub jednostkę biznesową, bądź też całość lub znaczna część zasobów firmy Adobe zostanie nabyta przez inną firmę. W takich sytuacjach bardzo prawdopodobne jest przekazanie informacji o użytkownikach jako jednego z zasobów
Firma Adobe może udostępniać lub publikować zagregowane dane, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnych użytkowników, takie jak dane statystyczne na temat ruchu w witrynach internetowych Adobe lub dane statystyczne na temat sposobu korzystania przez klientów z rozwiązania Adobe Experience Cloud (http://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html).

Czy moje informacje osobiste są wyświetlane gdziekolwiek w witrynach lub aplikacjach firmy Adobe?
W wielu miejscach witryn i aplikacji firmy Adobe można publikować komentarze, zamieszczać zdjęcia i przesyłać materiały w celu udostępnienia ich innym osobom. Czasami można ograniczyć zakres widoczności udostępnianych materiałów do wybranych osób, jednak w niektórych sytuacjach udostępniana zawartość jest widoczna albo publicznie, albo dla innych użytkowników danej witryny lub aplikacji. Należy ostrożnie wybierać miejsca udostępniania informacji osobistych. Nie należy udostępniać żadnych danych, które nie powinny być znane publicznie, chyba że można uzyskać pewność publikowania w witrynie lub aplikacji, która pozwala wybrać użytkowników mających dostęp do publikowanych informacji. Opublikowanie wiadomości w niektórych forach użytkowników witryn i aplikacji firmy Adobe może wiązać się z udostępnieniem i wyświetleniem razem z wiadomością adresu e-mail lub nazwy użytkownika.
Aby usunąć zawartość udostępnioną w witrynach i aplikacjach firmy Adobe, należy użyć tej samej funkcji witryny lub aplikacji, która posłużyła do udostępnienia treści. Jeśli inny użytkownik zaprosi użytkownika do udostępnionego wyświetlania, edytowania lub komentowania zawartości, może być dostępna opcja usunięcia swoich danych, ale najczęściej pełną kontrolę nad zawartością ma użytkownik zapraszający. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z firmą Adobe (privacy@adobe.com).
Czy moje informacje osobiste są bezpieczne?
Firma Adobe rozumie, jak ważne jest bezpieczeństwo informacji osobistych użytkowników. System zabezpieczeń zawiera odpowiednie elementy administracyjne, techniczne i fizyczne, które chronią informacje osobiste użytkowników. Mimo tych wysiłków nie ma całkowicie skutecznego systemu zabezpieczeń. Firma Adobe nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa informacji osobistych.
Gdzie firma Adobe przechowuje moje informacje osobiste?
Informacje osobiste i pliki użytkowników są przechowywane na serwerach firmy Adobe i firm świadczących usługi w imieniu firmy Adobe. Informacje osobiste mogą być przekazywane między różnymi krajami, ponieważ serwery firmy Adobe są rozmieszczone na całym świecie, a firmy zatrudniane przez firmę Adobe do obsługi różnych działań biznesowych mają siedziby w wielu krajach.
Czy Adobe przekazuje moje dane osobowe za granicę?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma Adobe ma prawo przekazywać dane osobowe użytkownika za granicę.
Jeśli użytkownik jest mieszkańcem kraju leżącego poza Ameryką Północną, wchodzi w relację ze spółką Adobe zarejestrowaną w Irlandii. Gdy firma Adobe przekazuje dane osobowe klientów z EEA lub Szwajcarii do kraju nienależącego do EEA, stosuje się do jednego lub wielu następujących mechanizmów prawnych: Tarczy prywatności UE-USA, Tarczy prywatności amerykańsko-szwajcarskiej, standardowych klauzul umownych (SCC) oraz zgody klienta. Więcej informacji dotyczących certyfikatu Tarcza Prywatności UE-USA uzyskanego przez spółkę Adobe zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych, w tym dotyczących zakresu certyfikatu, można znaleźć w sekcji Tarcza prywatności/Przekazywanie danych z Europy (http://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html).
Jeśli treści lub dane przechowywane przez użytkownika w aplikacjach lub witrynach internetowych Adobe zawierają dane osobowe osób fizycznych z EEA, użytkownik potwierdza, że jest upoważniony prawnie do przesyłania danych osobowych do firmy Adobe, w tym do krajów takich jak Stany Zjednoczone, w których zasady ochrony prywatności i uprawnienia instytucji rządowych dostępu do informacji o użytkownikach mogą się różnić od obowiązujących w EEA.
Powyższe informacje dotyczą użytkowników Adobe, którzy zaakceptowali zasady ochrony prywatności firmy Adobe. Więcej informacji jest dostępnych dla klientów biznesowych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat przekazywania danych z Europy (http://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html).
Jak można sprawdzić lub zaktualizować swoje dane osobowe lub zamknąć swoje konto Adobe ID?
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach użytkownicy mogą mieć prawo do dostępu do informacji, jakie posiada o nich firma Adobe, do poprawiania błędów w takich informacjach, a także do usuwania danych osobowych, których przechowywanie przez firmę Adobe nie znajduje już biznesowego uzasadnienia. Wiele naszych witryn internetowych i aplikacji pozwala użytkownikom na edycję danych osobowych poprzez „moje konto” (https://accounts.adobe.com/), „mój profil” lub podobną funkcję danej witryny lub aplikacji. Możliwe jest także usuwanie plików i zdjęć przechowywanych w naszych witrynach internetowych lub aplikacjach poprzez zalogowanie się i użycie dostępnych funkcji usuwania.
Aby poprosić o usunięcie swojego adresu e-mail z bazy danych marketingowych firmy Adobe, należy dezaktywować swoje konto Adobe ID; aby poprosić o uzyskanie kopii swoich danych osobowych, należy wysłać zgłoszenie na adres privacy@adobe.com. Należy pamiętać, że firma Adobe musi zachować pewne informacje o użytkownikach z powodów prawnych i biznesowych, np. w celu zapobiegania oszustwom. Firma Adobe będzie przechowywać dane osobowe użytkowników tak długo, jak to konieczne, aby udostępniać witryny internetowe i aplikacje, z których użytkownicy mają prawo korzystać w ramach posiadanego identyfikatora Adobe ID, a w razie potrzeby także w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych i egzekwowania postanowień swoich umów.
Czy firma Adobe będzie do mnie wysyłać reklamy?
Grupa firm Adobe (patrz wykaz podmiotów Adobe: http://www.adobe.com/about-adobe/contact/offices.html oraz nabytych przez nią firm: http://www.adobe.com/privacy/policies.html), a także firmy wynajmowane przez nią do świadczenia usług reklamujących jej witryny internetowe i aplikacje mogą w imieniu firmy Adobe wykorzystywać dane użytkowników w celu przesyłania użytkownikom informacji i ofert związanych z Adobe. Użytkownicy sami mogą dostosować ustawienia dotyczące praktyk marketingowych firmy Adobe (http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html).
Jakie informacje są gromadzone przez firmy za pomocą rozwiązań Adobe Experience Cloud?
Rozwiązania Adobe Experience Cloud pomagają naszym klientom biznesowym personalizować i poprawiać działanie ich witryn internetowych, aplikacji i treści marketingowych. Na przykład klienci mogą używać rozwiązań Adobe Experience Cloud do gromadzenia i analizowania informacji o sposobach korzystania z ich witryn internetowych (więcej informacji: http://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html). Zgromadzone dane są przechowywane na naszych komputerach do użytku przez tych klientów biznesowych.
Czy te zasady prywatności ulegną zmianie?
Od czasu do czasu firma Adobe może zmienić niniejsze zasady ochrony prywatności (lub inne dokumenty dostępne w centrum prywatności Adobe), aby móc wykorzystywać lub udostępniać dane osobowe użytkowników w odmienny sposób. Jeśli tak się stanie, łącza do zasad ochrony prywatności dostępne w witrynach internetowych (które na ogół znajdują się w stopce witryny) będą wskazywać na to, że zasady takie zostały zmienione. Nowych użytkowników zmiany zaczną obowiązywać z chwilą ich opublikowania. Dotychczasowych użytkowników, jeśli zmiany będą znaczne, będą obowiązywać po 30 dniach od opublikowania. Firma Adobe zachęca do regularnego odwiedzania strony Adobe Privacy Center (http://www.adobe.com/privacy.html), aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat procedur ochrony prywatności firmy Adobe.
Z kim mogę się skontaktować, jeśli mam pytania lub uwagi?
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@adobe.com.