Vendor information

 

Last updated: December 8, 2014

 

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2014 r.

Firma Adobe współpracuje z innymi firmami, niezależnymi wykonawcami i innymi dostawcami, którzy pomagają nam prowadzić działalność biznesową. W ramach naszych relacji roboczych z tymi dostawcami musimy gromadzić określone dane osobowe o nich dla takich celów, jak zapłata dostawcy lub dostarczanie tymczasowych identyfikatorów bezpieczeństwa pracownikom dostawcy w biurze firmy Adobe.

Te dane osobowe mogą być udostępniane Adobe Inc. (firmie amerykańskiej) i w obrębie grupy firm Adobe (zobacz listę podmiotów Adobenabytych firm). Dane te są przechowywane w systemach firmy Adobe lub naszych autoryzowanych dostawców usług (więcej informacjio miejscach przechowywania danych osobowych przez Adobe). Firma Adobe może udostępniać dane osobowe dotyczące dostawców zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów lub nakazów sądowych, a także naszym zewnętrznym radcom prawnym, audytorom i podobnym podmiotom.