Nie próżnujemy.

Program Animate CC zapewnia natychmiastowy dostęp do nowo wydawanych funkcji.

Animate CC

Precyzyjna obróbka zasobów

Uchwyty na kształtach pozwalają zmieniać siatkę w płynny sposób, co przyspiesza tworzenie nowych póz do materiałów wektorowych i rastrowych. Nie trzeba rysować zasobów w każdej klatce. Wystarczy animować pozy pośrednie, aby uzyskać animację.

Skuteczne sterowanie warstwami

Mechanizm warstw macierzystych i potomnych zasobów ułatwia uporządkowanie póz, upraszczając tworzenie złożonych animacji. Kiedy obiekt na warstwie macierzystej jest przesuwany, automatycznie podąża za nim warstwa potomna.

Udoskonalona integracja z programem After Effects

Teraz importowanie animacji do programu After Effects w celu tworzenia kompozycji i dodawania efektów specjalnych przebiega szybciej oraz jest bardziej precyzyjne.

Automatyczna synchronizacja z ustami dzięki mechanizmowi Adobe Sensei

Koniec z marnowaniem czasu na żmudne dopasowywanie ust do dźwięków. Nasza platforma zawiera mechanizm samouczenia, który robi to automatycznie.

Ulepszone publikowanie tekstur

Podczas tworzenia animacji z zastosowaniem tekstur można korzystać z grafiki wektorowej, a następnie eksportować materiały zarówno w tym formacie, jak i jako wysokiej jakości grafikę rastrową na platformy HTML5.

Dodawanie efektów do warstw

Program umożliwia między innymi dodawanie filtrów i tinty do warstw, stosowanie wtapiania w celu stopniowego pokazywania lub ukrywania obiektów, używanie głębi pola. Wszystkie te operacje można stosować bez zmieniania obiektów na stole montażowym.

Nowy ekran początkowy

Twórcy animacji mogą teraz łatwiej przystąpić do pracy. Wystarczy określić przeznaczenie animacji, a program podpowie predefiniowane formatowanie.

Eksportowanie w standardzie GL Transmission Format (beta)

Animacje można teraz eksportować w nowym formacie GLTF.

Tworzenie i publikowanie materiałów VR (beta)

Podczas pracy z animacjami 360/VR i tworzenia rozbudowanych materiałów do prezentacji wirtualnych oraz innej zawartości nadal są przydatne umiejętności pracy z grafiką 2D.

Poprawiony wygląd interfejsu

Teraz interfejs programu Animate korzysta z platformy Spectrum, dzięki czemu jest wyraźny i intuicyjny podobnie jak w innych narzędziach usługi Creative Cloud.

Obsługa pióra komputerów Microsoft Surface

Dzięki natywnej obsłudze pióra użytkownicy komputerów Microsoft Surface uzyskują teraz wysoką wydajność i doskonałą jakość linii.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: ulepszenia wydajności, ułatwienia zarządzania.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Animate CC

Udoskonalenia głębi warstw i sterowania kamerą

Umieszczając zasoby na oddzielnych płaszczyznach, można uzyskać iluzję głębi w animacjach. Można modyfikować głębokość warstwy i animować oraz powiększać zawartość wybranych warstw. Obiekty można przyłączać do kamery, a ruchy kamery oraz głębokość warstw mogą być interaktywne w czasie wykonywania.

Kreator kodu operacji

Dzięki nowemu kreatorowi dodawanie operacji do zdarzeń w plikach HTML5 Canvas nie wymaga pisania kodu.

Zaawansowana oś czasu

Wprowadziliśmy szereg elementów ułatwiających korzystanie z osi czasu animacji. Czas jest wyświetlany obok numerów klatek. Można wydłużać i skracać zaznaczone zakresy klatek. Program pozwala skalować zakresy klatek zgodnie z płynnością odtwarzania (liczbą klatek na sekundę), panoramować animację na osi czasu, a także konwertować puste zakresy na wartości 1, 2 i 3.

Ulepszone predefiniowane krzywe dynamiki

Aby w prosty sposób sterować szybkością animacji, można tworzyć zaawansowane predefiniowane krzywe dynamiki — stosowane na poziomie właściwości we wszystkich animacjach.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: ulepszenia wydajności, ułatwienia zarządzania.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Animate CC (2017.5)

Nowe predefiniowane krzywe dynamiki

Nowe predefiniowane krzywe dynamiki usprawniają tworzenie realistycznych ruchów, ułatwiając określanie szybkości animacji klasycznych i animacji kształtów. Program pozwala tworzyć własne predefiniowane krzywe dynamiki do animacji kształtu.

Eksportowanie arkuszy kształtów

Opcje eksportowania atlasów tekstur i arkuszy kształtów z programu Animate CC do platform takich jak Unity pozwalają błyskawicznie przejść od projektu do programowania gry.

Instalowanie składników

Mechanizm dodatków ułatwia pakowanie, udostępnianie i instalowanie własnych składników HTML5.

Wyższa wydajność pędzli

Już nie trzeba czekać na wygładzenie pociągnięcia pędzlem przed utworzeniem kolejnego. Dzięki temu szkicowanie przebiega szybciej i można łatwo uzyskać piękne linie.

Powiadomienia w aplikacji

Podczas pracy w aplikacji są wyświetlane podpowiedzi kontekstowe i informacje o dostępnych funkcjach.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: aktualizacje środowiska wykonawczego Adobe AIR, aktualizacje modułu AuthPlayer itd.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Animate CC (2017.1)

Lepszy wygląd dzięki obsłudze wysokich rozdzielczości

Dzięki większej liczbie pikseli na ekranie ikony i tekst uzyskają nową ostrość. Program Animate CC automatycznie optymalizuje ustawienia, kiedy monitor oferuje wysoką rozdzielczość.

Udoskonalony próbnik klatek

Program ułatwia wielokrotne używanie zasobów kompozycji — na przykład w dopasowaniach ust czy dłoni. Klatki można filtrować automatycznie na podstawie różnorodnych kryteriów, takich jak klatki kluczowe czy wszystkie klatki.

Obsługa globalnego kodu JavaScript i zewnętrznych bibliotek JavaScript

Elastyczne rozwiązanie umożliwia modyfikowanie wszystkich klatek animacji przy użyciu kodu JavaScript. Bezpośrednio w programie Animate są teraz dostępne najnowsze biblioteki JavaScript.

Animate CC (2017)

Zintegrowana kamera wirtualna

Wbudowana kamera wirtualna pozwala panoramować i powiększać animacje tak, jakby była używana zwykła kamera wideo. Kamera wirtualna umożliwia też dodawanie tint i filtrów.
Jak to działa ›

Składniki do wielokrotnego użytku

Program pozwala łatwo i szybko dodawać typowe składniki, takie jak odtwarzacze wideo, przyciski czy okręgi interfejsu do dokumentów HTML5 Canvas oraz używać ich wielokrotnie.

Ulepszenia pędzli wektorowych

Oprogramowanie umożliwia tworzenie i udostępnianie własnych pędzli oraz konwertowanie pędzli opartych na wzorkach na standardowe pędzle kompozycji. Udoskonalona czułość dotyku i pochylenia zapewnia swobodę ekspresji.

Współpraca oparta na Bibliotekach Creative Cloud

Nad animacjami można pracować jednocześnie wspólnie z wieloma członkami zespołu. Biblioteki Creative Cloud pozwalają udostępniać i modyfikować animacje, klipy oraz symbole, a także używać ich wielokrotnie. Animacje mogą być wstawiane bezpośrednio w programach InDesign i Adobe Muse.
Jak to działa ›

Łatwiejsze eksportowanie

Teraz można w prosty sposób udostępniać prototypy przez eksportowanie klipów lub fragmentów jako plików GIF, JPEG oraz PNG. Obsługiwane jest udostępnianie w serwisach społecznościowych, a także wiadomościach błyskawicznych, e-mail i tekstowych.

Ulepszenia w usłudze Creative Cloud Assets

Wszystkie zasoby można archiwizować i przywracać za pomocą usługi Creative Cloud. Obejmuje to Biblioteki Creative Cloud, zasoby tworzone w programach na komputery, a także projekty na urządzenia przenośne.

Przedstawiamy giełdę Typekit

Do użytku w projektach programu Animate można kupować czcionki najlepszych artystów w branży. Usługa Adobe Typekit stosuje mechanizm synchronizacji czcionek i technologie internetowe w celu dostarczania czcionek z giełdy, gdy tylko są one potrzebne.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: ulepszenia wprowadzane etapami, publikowanie warstw jako niezależnych plików SWF.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Animate CC (2015.2)

Czcionki Google Fonts

Dzięki czcionkom Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas uzyskuje się spójną, doskonałą typografię w przeglądarkach i na urządzeniach.

Nowe rozmiary pędzli

Rozmiary pędzli od 1 do 200 pikseli zapewniają najwyższą precyzję rysowania.
Więcej informacji ›

Animate CC (2015.2)

Skuteczniejsza współpraca dzięki bibliotekom

Biblioteki Creative Cloud pozwalają udostępniać zasoby wyłącznie do odczytu, tak aby członkowie zespołu mieli do nich dostęp, ale nie mogli ich zmieniać ani usuwać.

Ulepszony panel Biblioteki

Znalezienie odpowiednich zasobów zajmuje mniej czasu dzięki wyszukiwaniu filtrowanemu w usłudze Adobe Stock, a także nowym ikonom ułatwiającym identyfikację licencjonowanych zasobów Adobe Stock.

Ulepszone pędzle

Nowe pędzle wzorków, funkcja wygładzania pędzli wektorowych oraz narzędzie do układania zapewniają niezwykłe sposoby rysowania w programie Animate.
Jak to działa ›

Miniaturki symboli graficznych

Do osi czasu można dodawać podglądy w miniaturkach, które ułatwiają animowanie szczegółów postaci, na przykład ust czy dłoni.

Ulepszone opcje publikowania w Internecie

Projekty opublikowanie w formacie HTML5 Canvas obsługują teraz wyświetlacze o wysokich rozdzielczościach i Retina. Reklamodawcy mogą tworzyć i publikować banery HTML5 rozwijane przez ich kliknięcie lub wskazanie.

Warstwy przezroczyste

Program Animate eliminuje potrzebę stosowania czasochłonnych obejść — pozwala szkicować bezpośrednio na innych warstwach.

Prezentowanie prac w serwisie Adobe Portfolio

Teraz podczas prezentowania animacji w programie Portfolio można utworzyć stronę początkową i stronę kontaktu, aby uzyskać lepszą łączność z odbiorcami.
Jak to działa ›

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: zaawansowane opcje importowania plików PSD i AI, przyciąganie bitmap, integracja najnowszego programu Adobe Flash Player i zestawu SDK środowiska Adobe AIR.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Animate CC (dawniej Flash Professional)

Zasoby zawsze pod ręką dzięki Bibliotekom Creative Cloud

Kolory, pędzle, grafikę i inne zasoby projektowe można przeglądać i otwierać w bibliotekach dostępnych w programie Animate oraz innych aplikacjach usługi Creative Cloud. Biblioteki są zsynchronizowane z usługą Creative Cloud, a zasoby można połączyć tak, aby po ich zmianie osoby z zespołu były w stanie wybrać opcję aktualizacji we wszystkich projektach.
Jak to działa ›

Obrazy i grafika Adobe Stock

Nowa usługa Adobe Stock pozwala wyszukiwać i licencjonować darmowe obrazy i grafiki wektorowe oraz zarządzać nimi w programie Animate. Wybór obejmuje 45 milionów zasobów, które można zapisywać w Bibliotekach Creative Cloud i przeciągać do własnych projektów. Giełda Adobe Stock ułatwia uzyskiwanie licencji na zasoby wideo.
Jak to działa ›

Integracja z biblioteką Adobe Typekit

Menu czcionek oferuje dostęp do wszystkich krojów z biblioteki Typekit, które można stosować w projektach stron internetowych tworzonych w programie Animate. Członkostwo Creative Cloud pozwala korzystać ze wszystkich czcionek opracowanych przez najlepsze studia.

Elastyczność wektorowych pędzli kompozycji

Dzięki nowym wektorowym pędzlom kompozycji można modyfikować ścieżki pociągnięć po ich narysowaniu. Grafika jest skalowana do dowolnej rozdzielczości ze stałą jakością. Można też tworzyć własne pędzle oraz importować pędzle przygotowane w aplikacji Adobe Capture CC.
Jak to działa ›

Obsługa rozdzielczości 4K i większych

Funkcja eksportowania w rozdzielczości niestandardowej gwarantuje doskonały wygląd wideo na najnowszych telewizorach i monitorach Ultra HD.
Jak to działa ›

Ulepszone pędzle i ołówki

Program ułatwia rysowanie równych, dokładnych obrysów wektorowych wzdłuż krzywych. Zapewnia też natychmiastowy aktywny podgląd.

Własna rozdzielczość

Starsze projekty uzyskają nową jakość po zmianie rozmiaru i optymalizacji pod kątem wysokich rozdzielczości oraz wyświetlaczy Retina i 4K.

Łatwe synchronizowanie dźwięków

Sterowanie pętlami dźwięku i łączenie ścieżek jest możliwe wprost na osi czasu. Gwarantuje to perfekcyjną synchronizację animacji bez konieczności pisania kodu.

Swobodnie obracany obszar roboczy

Obszar roboczy można obrócić w dowolny sposób podczas rysowania — tak jak w przypadku używania ołówka na papierze — aby uzyskać odpowiednie kąty i charakter pociągnięć.

Łatwe modyfikowanie kolorów

Po nadaniu nazwy kolorowi oznaczonemu można zmienić go automatycznie w całej kompozycji.

Szablony HTML5 Canvas

Program Animate umożliwia tworzenie szablonów opakowań HTML5 Canvas do wielokrotnego użytku, które ułatwiają pracę nad rozbudowanymi reklamami interaktywnymi i są gotowe do modyfikacji w dowolnym edytorze kodu.

Kolorowe karnacje stopniowane

Pracę nad złożonymi animacjami ułatwia opcja wyświetlenia szeregu sąsiednich klatek na stole montażowym przy użyciu różnych kolorów i wartości kanału alfa.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: pakowanie animacji jako plików OAM, importowanie plików SVG wprost na stół montażowy za pomocą Bibliotek Creative Cloud lub polecenia Importuj plik, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Flash Professional CC (2015)

Tworzenie żywych animacji za pomocą narzędzia Szkielet

Spraw, żeby Twoje postaci ożyły dzięki zastosowaniu funkcji zaawansowanej kinematyki. Łącz obiekty i zmieniaj je w czasie rzeczywistym, tworząc naturalne, dynamiczne efekty poruszania. Na prośbę wielu użytkowników narzędzie Szkielet powraca do programu.

Eksportowanie arkuszy kształtów

Ogranicz liczbę plików używanych w projektach. Eksportuj pliki bitmapowe z dokumentów HTML5 Canvas do osobnego arkusza stylów. Realizuj znakomite animacje reklamowe na potrzeby Internetu zgodne z wytycznymi stowarzyszenia Interactive Advertising Bureau (IAB).

Importowanie filmów na osi czasu

Filmy w formacie H.264 można importować bezpośrednio na osi czasu, aby używać ich jako warstw pomocniczych.

Dzielenie plików dźwiękowych

Dziel pliki dźwiękowe z poziomu osi czasu, aby koordynować puste klatki podczas tworzenia animacji.

Skalowanie pędzli

Powiększ lub zmniejsz wybrany obszar. Twój pędzel może teraz dostosowywać swój rozmiar do wymiarów sceny. Koniec z ogromnymi czy ledwo widocznymi pędzlami.

Błyskawiczne zapisywanie plików

Zapisywanie dużych plików nigdy nie było szybsze. Nie trzeba czekać. Zapisz plik i wróć od razu do pracy.

Optymalizacja HTML5

Publikowanie projektów HTML5 bez marnowania miejsca. Koniec z nieużywanymi elementami z biblioteki, klatkami kluczowymi czy zasobami. Zauważysz ogromną poprawę w optymalizacji skończonych projektów.

Obsługa systemu iOS w wersji 64-bitowej

Korzystaj w pełni z zaawansowanych funkcji 64-bitowej architektury systemu iOS podczas tworzenia interaktywnych aplikacji.

Flash Professional CC (2014.1)

Rozszerzona obsługa formatu WebGL

Program umożliwia publikowanie w pełni interaktywnych animacji — z obsługą skryptów i dźwiękiem — w formacie WebGL. Można je wyświetlać w najnowszych przeglądarkach bez programu Flash Player, z zastosowaniem przyspieszenia sprzętowego GPU.

Własne pędzle

Aby uzyskać idealny kształt, kąt i płaskość, można utworzyć własne pędzle. Można je zapisać i zastosować ponownie, w wielu różnych komputerach, dzięki synchronizacji ustawień w usłudze Creative Cloud.

Importowanie plików SWF

Na prośbę użytkowników powraca do programu możliwość importowania plików SWF do projektów w postaci zasobów.

Linie pomocnicze animacji

Można kontrolować zakres przekształcania obiektów animowanych i lepiej dostosować ich ruch, a także przekształcać kolory wzdłuż ścieżki linii pomocniczej ruchu.

Obsługa własnych platform

Dzięki nowemu zestawowi SDK programiści mogą wzbogacać program Flash Professional o obsługę większej liczby formatów.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: Poprawiona funkcjonalność, możliwość publikowania aplikacji Adobe AIR ze współdzielonym środowiskiem wykonawczym, możliwość publikowania aplikacji przeznaczonych na urządzenia z systemem Android i architekturą Intel x86.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Flash Professional CC (2014)

Eksportowanie plików SVG

Dowolną klatkę z projektu Flash można wyeksportować jako plik SVG — łatwy do skalowania na plakaty i inne materiały promocyjne.
Zobacz na własne oczy ›

Pociągnięcia o zmiennej szerokości

Szerokość narysowanego pociągnięcia można zmienić w dowolnym punkcie. Pociągnięcia mogą mieć profile. Są również dostępne ustawienia predefiniowane zmiennych szerokości.
Zobacz na własne oczy ›

Animowanie pociągnięć o zmiennej szerokości

Aby utworzyć animację zmiany pociągnięcia, można dodać animację kształtu do pociągnięcia o zmiennej szerokości.
Zobacz na własne oczy ›

Nowy Edytor ruchu

Na prośbę użytkowników powraca do programu zaktualizowany Edytor ruchu. Zapewnia on teraz szczegółową kontrolę nad właściwościami animacji ruchu, dotyczącymi na przykład efektów kolorystycznych i przekształceń.
Zobacz na własne oczy ›

Animacje oparte na formacie WebGL

Animacje można publikować w formacie WebGL, aby działały w nowoczesnych przeglądarkach bez wymagania wtyczki Flash Player. Pozwala to również korzystać z przyspieszania sprzętowego.
Zobacz na własne oczy ›

Cofanie na poziomie obiektów

Również ta funkcja powraca. Program umożliwia cofnięcie operacji danego obiektu bez wpływu na inne, niedawno zmienione obiekty.

Obsługa projektorów

Aby umożliwić wyświetlanie wideo w systemach bez zainstalowanej wtyczki Flash Player, można opublikować je jako pliki projektora (EXE).
Zobacz na własne oczy ›

Obsługa rozszerzeń HTML5

Program Flash Professional obsługuje panele oparte na języku HTML5, dzięki czemu programiści mogą rozszerzać aplikacje o nowe funkcje i treści.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: panel Adobe Kuler, tworzenie rozszerzeń HTML5, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Flash Professional CC (13.1)

Obsługa platformy HTML5 Canvas

Do tworzenia materiałów interaktywnych służy znajome środowisko, które teraz oferuje obsługę platformy HTML5 Canvas. Natywna obsługa języka JavaScript, w tym podpowiedzi do kodu i kolorowanie kodu, ułatwia dodawanie skryptów klatek.
Zobacz na własne oczy ›

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: bardziej funkcjonalny panel Próbki, automatyczne formatowanie kodu w panelu Operacje, podpowiedzi do kodu wycinków i interfejsów API JavaScript, panel wycinków kodu, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Flash Professional CC (13)

Ulepszone publikowanie stron HTML

Zaktualizowane oprogramowanie Toolkit for CreateJS oferuje rozbudowaną obsługę formatu HTML5 i dostęp do praktycznie dowolnego ekranu, umożliwiając korzystanie z nowych przycisków, obszarów kliknięć i krzywych ruchu.

Architektura 64-bitowa

Program Flash Professional CC został przeprojektowany jako bardziej modułowa aplikacja 64-bitowa, co pozwoliło uzyskać najwyższą szybkość i stabilność. Umożliwia on łatwe porządkowanie wielu dużych plików, błyskawiczne publikowanie i sprawną obsługę osi czasu.

Rysowanie w czasie rzeczywistym

Kompletny podgląd jest wyświetlany natychmiast — włącznie z wypełnieniami i kolorami pociągnięć — podczas rysowania przy użyciu dowolnego narzędzia kształtu w programie Flash Professional. Projekty przyjmują postać o wiele szybciej niż kiedykolwiek.

Synchronizacja ustawień

Ulubiony sposób pracy można stosować na każdym komputerze — zarówno Mac, jak i PC. Ustawienia przestrzeni roboczej można synchronizować z usługą Creative Cloud — włącznie z preferencjami i ustawieniami predefiniowanymi — tak aby były dostępne z dowolnego miejsca.
Zobacz na własne oczy ›

Uproszczony interfejs użytkownika

Funkcjonalny interfejs ułatwia skoncentrowanie się na opracowywanej zawartości. Intuicyjny rozkład okien dialogowych i paneli usprawnia nawigację. Można wybrać jasny lub ciemny interfejs użytkownika.
Zobacz na własne oczy ›

Ułatwienia użytkowania osi czasu

Panel Oś czasu umożliwia zarządzanie właściwościami w wielu zaznaczonych warstwach. Można w prosty sposób wymieniać symbole i obrazy bitmapowe na stole montażowym. Po zaznaczeniu wielu obiektów na warstwie wystarcza jedno kliknięcie, aby rozmieścić je w klatkach kluczowych.
Zobacz na własne oczy ›

Nieograniczony rozmiar obszaru wklejania

Nieograniczony obszar wklejania/roboczy ułatwia zarządzanie dużymi tłami lub zawartością poza stołem montażowym.

Zaawansowany edytor kodu

Nowy edytor kodu i wbudowana biblioteka open source Scintilla usprawniają pisanie skryptów. Dzięki opcji przeszukiwania wielu plików nowy panel znajdowania i zastępowania pozwala błyskawicznie poprawiać kod.

Testowanie i debugowanie przez złącze USB

W celu skrócenia procesu testowania i debugowania zawartości wprowadzono możliwość wykonywania tych operacji równocześnie na wielu urządzeniach przenośnych z systemami iOS i Android podłączonych do portów USB komputera.

Własne interfejsy API metadanych

Nowy zestaw interfejsów API języka JavaScript ułatwia projektowanie układów, okien dialogowych, a także zasobów i poziomów gier. Podczas tworzenia tych elementów w programie Flash Professional można przydzielać im właściwości.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: wygodniejsze obiegi pracy programowania aplikacji Adobe AIR, komunikaty o błędach dla interfejsów API JavaScript.
Pełne uwagi na temat wersji ›