Funkcje

Porównaj najważniejsze funkcje poszczególnych wersji programu.

Usuwanie szumów i echa [NOWOŚĆ]
Szumy i echo tła można zredukować, a nawet usunąć z nagrania, bez stosowania nagrań szumu czy złożonych parametrów — wystarczy użyć skutecznych, działających w czasie rzeczywistym efektów z panelu Podstawowa obróbka dźwięku.
Wydajniejszeodtwarzanie i nagrywanie [NOWOŚĆ]
Program umożliwia odtwarzanie ponad 128 ścieżek dźwiękowych i nagrywanie ponad 32, oferując przy tym wyjątkowo krótkie opóźnienia — nawet na popularnych stacjach roboczych, bez drogich, specjalistycznych urządzeń przyspieszających.
Udoskonalony interfejs pracy z wieloma ścieżkami [NOWOŚĆ]
Program umożliwia odtwarzanie ponad 128 ścieżek dźwiękowych i nagrywanie ponad 32, oferując przy tym krótkie opóźnienia — nawet na popularnych stacjach roboczych, bez drogich, specjalistycznych urządzeń przyspieszających.
Opcje wzmocnienia i skalowania kształtu fali dostępne wprost na klipie [NOWOŚĆ]
Poprawienie ścieżki dźwiękowej nie wymaga przejścia do innego programu czy okna. Teraz można dopasować wzmocnienie wprost na klipie. Słuchając i oglądając wykresy, łatwo dopasujesz głośność klipu do sąsiadujących klipów. Kształt fali jest płynnie skalowany (w czasie rzeczywistym) zgodnie ze zmianami amplitudy.
Dodawanie ścieżek i usuwanie pustych ścieżek [NOWOŚĆ]
Dla dowolnego podziału na kanały można jednocześnie dodać wiele ścieżek dźwiękowych lub ścieżek konsoli. Program oferuje też polecenia czyszczące nieużywane ścieżki dźwiękowe z sesji.
Powiększenie do czasu [NOWOŚĆ]
Specjalne ustawienia predefiniowane pozwalają powiększać do określonego czasu trwania. Nie trzeba już zgadywać ani powoli dopasowywać powiększenia, aby zobaczyć dokładnie potrzebny zakres czasu.
Migracja efektów i ustawień predefiniowanych [NOWOŚĆ]
Podczas uaktualniania program Audition importuje wszystkie efekty innych firm, które zeskanowała poprzednia wersja, a także niestandardowe efekty predefiniowane i inne opcje.
Otwieranie projektów programu Premiere Pro
Przeglądarka materiałów w programie Audition pozwala otwierać natywne projekty programu Premiere Pro i wybierać sekwencje, które mają być przetwarzane. Zapewnia to prostszy, bardziej efektywny obieg pracy podczas miksowania dźwięku.
Szybki przegląd klipów
Program Audition udostępnia podgląd wideo aktualizowany w czasie rzeczywistym podczas dodawania, przenoszenia czy przycinania klipów. Użytkownicy zawsze widzą właściwą klatkę, co ułatwia na przykład modyfikację odpowiednich miejsc i synchronizację efektów dźwiękowych.
Panel Ścieżki
Panel Ścieżki umożliwia pokazywanie i ukrywanie ścieżek (oraz ich grup), co ułatwia skupienie się na określonej części projektu. Interfejs umożliwia tworzenie preferowanych grup ścieżek i zapisywanie ich jako ustawień predefiniowanych. Pozwala to uzyskać spersonalizowane, funkcjonalne środowisko pracy z wieloma ścieżkami.
Importowanie połączonych materiałów
Program pozwala przeglądać połączone pliki multimedialne w celu wybrania ścieżek audio i wideo, które trzeba edytować. Można również importować całe pliki połączone, włącznie z formatami kontenerów (na przykład MXF).
Udoskonalone przetwarzanie wielu ścieżek
Przewijanie projektów z wieloma ścieżkami odbywa się szybciej i płynniej. Przy powiększaniu i zmniejszaniu są zachowywane wysokości ścieżek, co ułatwia zarządzanie dużymi projektami — szczególnie na małym ekranie.
Automatyczne przyciszanie muzyki
Podczas pracy z projektem można automatycznie wygenerować obwiednię głośności, aby przyciszać muzykę względem dialogów, efektów dźwiękowych czy innych klipów audio z parametrem Przyciszanie ustawionym w panelu Podstawowa obróbka dźwięku. Ta funkcja oparta na technologii Adobe Sensei upraszcza procedurę tworzenia profesjonalnych miksów dźwiękowych.
Wykonywanie skryptów
W programie Audition i w wierszu polecenia można przeglądać oraz uruchamiać skrypty, które ułatwiają automatyzację działania aplikacji — między innymi normalizację głośności czy sprawdzanie jakości. Mechanizm ten umożliwia szybszą realizację typowych zadań, na przykład integracji z rozwiązaniami innych firm, co przyczynia się do wyjątkowo szybkiej pracy z dźwiękiem.
Dodawanie okładek albumów w plikach MP3
Program Audition ułatwia teraz tworzenie nowoczesnych podcastów i albumów. Pozwala osadzać miniaturki i obrazy (JPEG oraz PNG) w plikach MP3.
Przechodzenie do czasu
Ten wygodny skrót klawiaturowy pozwala przejść do dowolnego miejsca na osi czasu. Oszczędza to czas i usprawnia pracę.
Monitorowanie wejścia
Funkcja monitorowania wejścia umożliwia wyświetlenie podglądu danych wejściowych z urządzenia rejestrującego przed rozpoczęciem nagrywania — przez obserwację mierników poziomów lub odsłuch.
Udoskonalona obsługa klipów na wielu ścieżkach
Podczas nagrywania wejść lub nakładanych dźwięków program zachowuje kolejność nałożonych klipów przy zaznaczaniu, tak aby nie zniknęły za dłuższymi. Polecenia dostępne w menu klipu ułatwiają przenoszenie klipów na wierzch lub spód. Dzięki preferencjom można dostosować ich zachowanie. Dodatkowe udoskonalenia umożliwiają symetryczne wtapianie klipów oraz niezależne dostosowywanie krzywych wtapiania i czasu trwania.
Obsługa urządzeń Mackie HUI
Program Audition obsługuje protokół pulpitów kontrolnych Mackie HUI. Do sterowania miksem, transportem i automatyzacją w programie Audition można używać trybu emulacji HUI, który współpracuje z prawie wszystkimi nowoczesnymi pulpitami kontrolnymi.
Efekt Dynamics
Nowoczesna wersja klasycznego narzędzia, dostępna w programach Premiere Pro i Audition CC, zastąpiła efekty dźwiękowy Dynamics znany z programu Adobe Premiere Pro. Ta prosta, zaawansowana wtyczka łączy w jednym narzędziu kompresor, ekspander, limiter oraz bramkowanie szumu.
Wizualny edytor skrótów klawiaturowych
Wizualny edytor skrótów klawiaturowych umożliwia sprawdzenie przypisań skrótów do klawiszy i znalezienie pustych. Po wskazaniu klawiszy na układzie klawiatury są wyświetlane podpowiedzi z pełnymi nazwami poleceń. Po wybraniu klawisza modyfikatora na układzie klawiatury są wyświetlane wszystkie skróty wymagające tego modyfikatora.
Nakładka kodów czasowych
Panel Wideo w programie Audition pozwala wyświetlać nakładki kodów czasowych sesji i materiału. Wyjście wideo można na stałe przypisać do wyświetlacza zewnętrznego. Nakładka kodu czasowego jest to ciąg wyświetlania czasu bieżącego widoczny w panelu Video (Wideo) oraz na monitorze pełnoekranowym wideo.
Obiegi pracy z dźwiękiem wielokanałowym
Obiegi pracy z dźwiękiem wielokanałowym umożliwiają automatyczne wyodrębnianie wszystkich kanałów audio do oddzielnych klipów. Można dostosować kanały przypisane do klipu i ustawić określone przekierowania kanałów.
Pełna jakość programu Premiere Pro
Program Audition obsługuje natywne projekty programu Premiere Pro, dzięki czemu połączenia z pierwotnymi zasobami, metadanymi sekwencji, markerami, efektami audio, parametrami, podmiksami i ustawieniami panelu Podstawowa obróbka dźwięku są dostępne w pełnej jakości.
Bezpośrednie eksportowanie z programu Audition przy użyciu narzędzia Media Encoder
Program Audition umożliwia eksportowanie edytowanych dźwięków wprost do narzędzia Adobe Media Encoder CC. Dzięki tej funkcji powstaje w pełni liniowy obieg pracy postprodukcji, w którym predefiniowane formaty oraz indywidualne dostosowywanie kanałów audio można stosować bez renderowania czy pracy z odrębnymi, różnie zmiksowanymi plikami.
Udoskonalone efekty dźwiękowe
Wiele efektów dźwiękowych zawiera mierniki widma, wzmocnienia i zmniejszenia wzmocnienia. Widmo częstotliwości ułatwia wykrywanie nierównego rozkładu dźwięków, a punkty sterujące pozwalają go poprawić. Miernik poziomów zawiera poziom wejściowy dźwięku, a miernik redukcji wzmocnienia wskazuje, jak sygnały dźwiękowe są kompresowane lub poddawane ekspansji.
Przewodniki ułatwiające rozpoczęcie pracy
Oprogramowanie udostępnia nowym użytkownikom samouczki — szereg przewodników po często wykonywanych zadaniach. Ułatwiają one zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i cechami oprogramowania, takimi jak redukcja hałasu z tła, miksowanie elementów dźwiękowych czy tworzenie prostej audycji internetowej. Program Audition zawiera też uwagi trenera i krótkie samouczki, które pozwalają szybko zacząć pracę.
Panel Essential Sound (Podstawowa obróbka dźwięku)
Panel Essential Sound (Podstawowa obróbka dźwięku) oferuje wszystkie narzędzia do miksowania, które pozwalają uzyskać najwyższą jakość na wyjściu. Pozwala w prosty sposób ujednolicać poziomy głośności, naprawiać dźwięki, poprawiać czytelność i dodawać efekty specjalne, dzięki czemu projekty udźwiękowienia brzmią, jakby wyszły spod ręki zawodowców. Zastosowane modyfikacje można zapisać do wielokrotnego użytku jako ustawienia predefiniowane programu Audition, co ułatwi przyszłe wprowadzanie modyfikacji.
Rozszerzenia CEP
W programach firmy Adobe na komputery można stosować rozszerzenia CEP (Common Extensibility Platform) i tworzyć panele zintegrowane.
Remiksowanie i modyfikowanie długości utworów
Program umożliwia remiksowanie plików muzycznych z kolekcji przy użyciu mechanizmu samouczenia Adobe Sensei. Pozwala na przykład skrócić długi utwór w taki sposób, aby nadal przypominał oryginalny. Każde nagranie z kolekcji można zmodyfikować tak, aby odpowiadało długości wideo lub projektu.
Syntezator mowy
Dla wpisanego lub wklejonego tekstu można wygenerować realistyczną ścieżkę dialogu albo narracji. To narzędzie oferuje syntezator mowy na potrzeby wideo, gier i produkcji dźwiękowych.
Automatyczna korekcja głośności
Oprogramowanie ułatwia dopasowywanie głośności klipów audio. Pozwala korygować je zgodnie z szeregiem standardów głośności i zapewnia rzeczywisty limiter. Panel Match Loudness (Dopasowania głośności) zastąpił stary panel Match Volume (Dopasowywanie głośności).
Automatyczne kopie zapasowe w usłudze Creative Cloud
Program Audition umożliwia wykonywanie okresowych kopii zapasowych plików sesji, aby zapobiec ich utracie z powodu wyłączenia prądu, awarii czy uszkodzenia pliku. W oknie dialogowym Preferences (Preferencje) wybierz opcję Auto Save (Automatyczne zapisywanie) i wybierz pozycję Backup Multitrack Session Files Automatically (Automatycznie twórz kopie zapasowe plików sesji wielościeżkowych). Następnie wybierz lokalizację kopii zapasowych. Może to być przestrzeń dyskowa w chmurze Creative Cloud, folder sesji lub dowolne inne miejsce.
Dynamic Link — przesyłanie strumieniowe wideo z programu Premiere Pro
Funkcja przesyłania strumieniowego wideo Dynamic Link pozwala przesyłać wideo bez renderowania podczas przesyłania projektów między programami Premiere Pro i Audition.
Aktywne ponowne łączenie
Program Audition ułatwia zastępowanie zasobów w otwartym projekcie. Wszelkie modyfikacje pierwotnego klipu są zachowywane i stosowane do nowego materiału, dzięki czemu można kontynuować pracę nawet w przypadku zmiany zasobu.
Wideo na pełnym ekranie na dwóch wyświetlaczach
Aby miksowanie było łatwiejsze, program Audition można wyświetlać na pełnym ekranie na dwóch monitorach Zawartość panelu wideo jest widoczna na pełnym ekranie drugiego monitora podłączonego przy użyciu złącza HDMI, DVI lub VGA. Ta funkcja jest szczególnie przydatna podczas pracy z efektami Foley i dźwiękowymi umieszczanymi w nagraniach wideo, nagrywania automatycznych dialogów zastępczych czy ścieżek głosowych, a także prezentowania pracy w trakcie miksowania.
Rozszerzona obsługa formatów wideo
Program Premiere Pro natywnie obsługuje wiele formatów multimedialnych. Pozwala edytować wszystkie popularne formaty wideo, obrazów i dźwięku. Program Audition CC 2014.1 obsługuje wszystkie formaty natywnie obsługiwane przez program Premiere Pro.
Importowanie i eksportowanie markerów
Program Audition pozwala importować markery z dowolnych plików zawierających metadane markerów XMP, w tym plików wideo z programów Premiere Pro oraz Adobe Prelude CC. Markery można importować do pliku audio (wyświetlanego w edytorze kształtu fali) lub kompozycji wielościeżkowej w programie Audition. Markery te można udostępniać aplikacjom innych firm przez eksportowanie do pliku CSV z poziomu panelu Markery. Markery w formacie CSV można w każdej chwili importować z powrotem do programu Audition.
Automatyczne kopiowanie importowanych zasobów do folderu sesji
Program Audition umożliwia określanie własnych poziomów wskaźników żółtych (ostrzeżenie) i czerwonych (uwaga) w panelu Level Meters (Mierniki poziomów). Można wybrać własne wartości punktów skrzyżowania miernika poziomów — zgodne z wymaganiami stanowiska lub według własnych preferencji. W oknie dialogowym Preferences (Preferencje) wybierz opcję Playback (Odtwarzanie) i ustaw poziomy parametrów Yellow (Żółty) oraz Red (Czerwony).
Nagrania z określonym czasem
W programie Audition można z wyprzedzeniem planować nagrania, które są rejestrowane automatycznie, a także uruchamiać nagrywanie natychmiast na określony czas.
Efekt usuwania dźwięku
Efekt usuwania dźwięku eliminuje niechciane źródła dźwięków z nagrania. Analizuje on wybraną część nagrania i buduje model dźwięków, na podstawie którego można wykryć oraz usunąć dźwięk.
Udoskonalona normalizacja głośności mowy
Opcja docelowego zakresu dynamiki w programie Audition umożliwia dokładniejsze sterowanie poziomami głośności mowy.
Obsługa metadanych iXML
Program Audition pozwala odczytywać, modyfikować oraz generować metadane iXML. Są one zazwyczaj rejestrowane przez urządzenia nagrywające dźwięk lub oprogramowanie do nagrywania w plenerze, takie jak Metacorder na komputery Mac. Metadane iXML umożliwiają wybieranie i oznaczanie najlepszych nagrań oraz dodawanie notatek z pleneru.
Obsługa kanałów niestandardowych
Aby umożliwić korzystanie z różnych formatów i konfiguracji dźwięku przestrzennego, program Audition pozwala dodawać własne kanały audio podczas tworzenia plików audio. Własne kanały zazwyczaj znajdują zastosowanie w kinowych ścieżkach dźwiękowych, audycjach oraz grach komputerowych.
Inteligentne śledzenie kolorów
Aby ułatwić rozpoznawanie ścieżek, są do nich dodawane kolorowe paski. Znajdują się one na lewo od nagłówków ścieżek, u dołu panelu miksera. Przy dodawaniu klipu do ścieżki kolor tego klipu jest dopasowywany do koloru ścieżki.
Efekty modyfikacji i przesuwania tonacji
Efekt modyfikacji tonacji zmienia tempo w czasie, co wpływa na tonację. Zastosowano w nim obwiednię edycji klatek kluczowych na całym kształcie fali, podobnie jak w efektach obwiedni zanikania i wzmocnienia. Efekt przesuwania tonacji pozwala zmienić tonację muzyki. Jest to efekt czasu rzeczywistego, który można łączyć z innymi efektami pochodzącymi z zestawów do masteringu czy zestawów efektów.
Efekty usuwania stuknięć, puknięć i kliknięć
Efekty usuwania stuknięć, puknięć oraz kliknięć eliminują niepożądane puknięcia, stuknięcia, syczenie i trzaski generowane przez mikrofon. Takie szumy często występują na płytach winylowych oraz w nagraniach z pleneru.
Miernik głośności ITU
Program Audition zawiera zintegrowaną, zmodyfikowaną wersję wtyczki miernika TC Electronic Loudness Radar. Oferuje on widoki kształtu fali i wielu ścieżek. Zawiera informacje o najwyższych i średnich poziomach oraz o zakresach poziomów.
Automatyczne wyrównywanie mowy
Aby szybko wyrównać dubbing dialogu i pierwotne udźwiękowienie produkcji, wystarczy użyć automatycznego wyrównywania mowy. Program Audition dopasowuje czas każdego słowa, nawet jeśli dźwięk pierwotnego nagrania jest zaszumiony lub ma inną łączną długość.
Edytor z podglądem
Przed zastosowaniem zmian można w czasie rzeczywistym sprawdzić nowy kształt fali. Program umożliwia też równoczesną pracę nad różnymi obszarami pliku. Ta funkcja jest szczególnie przydatna podczas pracy z efektami zmieniającymi czas trwania pliku. Aby wyświetlić podgląd, wybierz polecenie View (Widok) > Show Preview Editor (Pokaż edytor z podglądem).
Rozdzielanie pasm częstotliwości
Funkcja rozdzielania pasm częstotliwości pozwala wykonać nawet osiem kopii jednego klipu audio (lub zaznaczenia w klipie) z wydzielonymi różnymi zakresami częstotliwości oryginału. Punkty podziału są określane na podstawie częstotliwości skrzyżowania Każda kopia kształtu fali jest tworzona jako odrębny plik i umieszczana w panelu Files (Pliki). Dzięki temu można modyfikować je oddzielnie i stosować do nich różne efekty.
Wizualizacja częstotliwości widma do edycji fal dźwiękowych
Oprogramowanie pozwala łatwo dodawać, usuwać i obracać zaznaczenia widma utworzone przy użyciu narzędzi Zaznaczenie, Lasso i pędzli do zaznaczania.
Wydzielanie dźwięku z płyt CD
Program umożliwia zgranie wybranych ścieżek z płyty CD do jednego pliku. W tym celu należy włożyć płytę CD audio do napędu optycznego i wybrać polecenie File (Plik) > Extract Audio from CD (Wyodrębnij audio z płyty CD). Zaznacz ścieżki i włącz opcję Extract to Single File (Wyodrębnij do jednego pliku).
Sterowanie wklejaniem na potrzeby sesji wielościeżkowych
Podczas wklejania w sesji wielościeżkowej można wkleić wszystkie klipy w tej samej ścieżce docelowej lub w wielu ścieżkach. Przełączanie odbywa się podczas przeciągania przy użyciu klawisza Alt. W preferencjach klipu wielościeżkowego można wybrać zachowanie domyślne. Jeśli ta nowa preferencja jest włączona, pozwala uniknąć nakładania się klipów, gdy przy wstawianiu lub wklejaniu nowych klipów powstają nowe ścieżki.
Panel Phase Analysis (Analiza fazowa)
Dzięki panelowi Phase Analysis (Analiza fazowa) można wykryć kanały w niewłaściwej fazie na podstawie funkcji falowej dźwięku stereo. Panel Phase Analysis (Analiza fazowa) obrazuje też separację kanałów stereo. Dostępnych jest kilka widoków faz, takich jak Histogram, Mid/Side, Lissajous i Phase Wheel (Wykres kołowy faz). Dodatkowe opcje wyświetlania są dostępne przez kliknięcie wykresu prawym przyciskiem myszy i wybranie pozycji z menu.
Funkcja edycji ulubionych
Panel Ulubione umożliwia rejestrowanie, przeglądanie, porządkowanie, uruchamianie i edytowanie ulubionych zadań. Aby wyświetlić panel Ulubione, wybierz polecenie Okno > Ulubione lub Ulubione > Edytuj ulubione.
Ręczne i automatyczne sterowanie tonacją dźwięków
Efekt ręcznej korekcji tonacji oferuje wizualny interfejs do modyfikowania tonacji na wykresie widma. Wykres widma tonacji zawiera ton podstawowy jako jasnoniebieską linię i składowe harmoniczne w odcieniach od żółci do czerwieni. Prawidłowy ton jest widoczny jako jasnozielona linia. Efekt automatycznej korekcji tonacji jest dostępny w edytorach kształtu fali i wielu ścieżek. W edytorze wielu ścieżek można zautomatyzować zmiany parametrów w czasie przy użyciu klatek kluczowych i zewnętrznych pulpitów kontrolnych.
Szybsze i dokładniejsze miksowanie
Zaznacz kilka klipów i wybierz polecenie Clip (Klip) > Groups (Grupy) > Group Clips (Grupuj klipy). Zgrupowane klipy można przenosić i edytować wspólnie, a nawet rozciągać proporcjonalnie (gdy jest włączona opcja rozciągania klipów). Ustawienia rozciągania grup, wzmocnienia, kolorów i inne są dostępne w panelu Properties (Właściwości).
Rozciąganie klipów w czasie rzeczywistym
Klipy są łatwo rozciągane do odpowiedniej długości. Program oferuje odsłuch efektów tej operacji. W panelu Editor (Edytor) zaznacz klipy, które mają zostać rozciągnięte proporcjonalnie. W panelu Properties (Właściwości) wybierz jeden z wielu rodzajów rozciągania. Są one zoptymalizowane pod kątem różnych materiałów audio.
Obsługa pulpitów kontrolnych i automatyzacja parametrów
Do miksowania dźwięku można używać popularnych interaktywnych pulpitów kontrolnych opartych na protokołach EUCON, Mackie MCU lub Logic Control. Jest również obsługiwana seria Avid Artist, dawniej produkowana przez firmę Euphonix. Program współpracuje również z kontrolerami tabletowymi innych firm, które obsługują powyższe protokoły. Można korzystać z wielu urządzeń równocześnie.