Funkcje

Porównaj najważniejsze funkcje poszczególnych wersji programu.

Automatyczne przyciszanie muzyki (NOWOŚĆ)
Podczas pracy z projektem można automatycznie wygenerować obwiednię głośności, aby przyciszać muzykę względem dialogów, efektów dźwiękowych czy innych klipów audio z parametrem Ducking (Przyciszanie) ustawionym w panelu Essential Sound (Podstawowa obróbka dźwięku). Ta funkcja upraszcza procedurę tworzenia profesjonalnych miksów dźwiękowych.
Udoskonalona obsługa klipów na wielu ścieżkach (NOWOŚĆ)
Podczas nagrywania wejść lub nakładanych dźwięków program zachowuje teraz kolejność nałożonych klipów przy zaznaczaniu, tak aby nie zniknęły za dłuższymi. Polecenia dostępne w menu klipu ułatwiają przenoszenie klipów na wierzch lub spód. Dzięki preferencjom można dostosować ich zachowanie. Dodatkowe udoskonalenia umożliwiają symetryczne wtapianie klipów oraz niezależne dostosowywanie krzywych wtapiania i czasu trwania.
Obsługa urządzeń przez protokół Mackie HUI(NOWOŚĆ)
Ta wersja programu Audition obsługuje protokół pulpitów kontrolnych Mackie HUI. Do sterowania miksem, transportem i automatyzacją w programie Audition można używać trybu emulacji HUI, który współpracuje z prawie wszystkimi nowoczesnymi pulpitami kontrolnymi.
Efekt Dynamics (NOWOŚĆ)
W programach Audition i Premiere Pro CC wprowadziliśmy nowoczesną wersję efektu Dynamics, który był dawniej dostępny w programie Adobe Premiere Pro. Ta prosta, zaawansowana wtyczka łączy w jednym narzędziu kompresor, ekspander, limiter oraz bramkowanie szumu.
Monitorowanie wejścia (NOWOŚĆ)
Funkcja monitorowania wejścia umożliwia wyświetlenie podglądu danych wejściowych z urządzenia rejestrującego przed rozpoczęciem nagrywania — przez obserwację mierników poziomów lub odsłuch.
Nakładka kodu czasowego (NOWOŚĆ)
W tej wersji programu Audition można w panelu Wideo wyświetlać nakładki kodów czasowych sesji i materiału. Wyjście wideo można na stałe przypisać do wyświetlacza zewnętrznego. Nakładka kodu czasowego jest to ciąg wyświetlania czasu bieżącego widoczny w panelu Video (Wideo) oraz na monitorze pełnoekranowym wideo.
Obiegi pracy z dźwiękiem wielokanałowym
Obiegi pracy z dźwiękiem wielokanałowym umożliwiają automatyczne wyodrębnianie wszystkich kanałów audio do oddzielnych klipów. Można dostosować kanały przypisane do klipu i ustawić określone przekierowania kanałów.
Ulepszona wymiana zasobów z programem Premiere Pro
Ta funkcja usprawnia obieg pracy edycji w programie Audition, kiedy są do niego wysyłane sekwencje z programu Premiere Pro. Program Audition obsługuje teraz pliki projektów programu Premiere Pro jako domyślny format wymiany. Umożliwia to wymianę znacznie większej ilości danych z programem Audition — dotyczących na przykład efektów i ich parametrów, submiksów czy ustawień panelu Essential Sound (Podstawowa obróbka dźwięku).
Wizualny edytor skrótów klawiaturowych
Wizualny edytor skrótów klawiaturowych umożliwia sprawdzenie przypisań skrótów do klawiszy i znalezienie pustych. Po wskazaniu klawiszy na układzie klawiatury są wyświetlane podpowiedzi z pełnymi nazwami poleceń. Po wybraniu klawisza modyfikatora na układzie klawiatury są wyświetlane wszystkie skróty wymagające tego modyfikatora.
Udoskonalone efekty dźwiękowe
Wiele istniejących efektów dźwiękowych otrzymało nowe mierniki widma, wzmocnienia i zmniejszenia wzmocnienia. Widmo częstotliwości ułatwia wykrywanie nierównego rozkładu dźwięków, a punkty sterujące pozwalają go poprawić. Miernik poziomów zawiera poziom wejściowy dźwięku, a miernik redukcji wzmocnienia wskazuje, jak sygnały dźwiękowe są kompresowane lub poddawane ekspansji.
Przewodniki ułatwiające rozpoczęcie pracy
Nowe środowisko ułatwiające rozpoczynanie pracy udostępnia użytkownikom szereg przewodników po często wykonywanych zadaniach. Ułatwiają one zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i cechami oprogramowania, takimi jak redukcja hałasu z tła, miksowanie elementów dźwiękowych czy tworzenie prostej audycji internetowej. Program Audition zawiera też uwagi trenera i krótkie samouczki, które pozwalają szybko zacząć pracę.
Panel Essential Sound (Podstawowa obróbka dźwięku)
Panel Essential Sound (Podstawowa obróbka dźwięku) oferuje wszystkie narzędzia do miksowania, które pozwalają uzyskać najwyższą jakość na wyjściu. Pozwala w prosty sposób ujednolicać poziomy głośności, naprawiać dźwięki, poprawiać czytelność i dodawać efekty specjalne, dzięki czemu projekty udźwiękowienia brzmią, jakby wyszły spod ręki zawodowców. Zastosowane modyfikacje można zapisać do wielokrotnego użytku jako ustawienia predefiniowane programu Audition, co ułatwi przyszłe wprowadzanie modyfikacji.
Bezpośrednie eksportowanie z programu Audition przy użyciu narzędzia Media Encoder
Program Audition umożliwia teraz eksportowanie edytowanych dźwięków wprost do narzędzia Adobe Media Encoder CC. Dzięki tej funkcji powstaje w pełni liniowy obieg pracy postprodukcji, w którym predefiniowane formaty oraz indywidualne dostosowywanie kanałów audio są dostępne bez renderowania czy pracy z odrębnymi, różnie zmiksowanymi plikami.
Remiksowanie i modyfikowanie długości utworów
Program umożliwia remiksowanie plików muzycznych z kolekcji. Pozwala na przykład skrócić długi utwór w taki sposób, aby nadal przypominał oryginalny. Każde nagranie z kolekcji można zmodyfikować tak, aby odpowiadało długości wideo lub projektu.
Syntezator mowy
Dla wpisanego lub wklejonego tekstu można wygenerować realistyczną ścieżkę dialogu albo narracji. To narzędzie oferuje syntezator mowy na potrzeby wideo, gier i produkcji dźwiękowych.
Automatyczna korekcja głośności
Oprogramowanie ułatwia dopasowywanie głośności klipów audio. Pozwala korygować je zgodnie z szeregiem standardów głośności i zapewnia rzeczywisty limiter. Panel Match Loudness (Dopasowania głośności) zastąpił stary panel Match Volume (Dopasowywanie głośności).
Rozszerzenia CEP
W programach firmy Adobe na komputery można stosować rozszerzenia CEP (Common Extensibility Platform) i tworzyć panele zintegrowane.
Dynamic Link — przesyłanie strumieniowe wideo z programu Premiere Pro
Nowa funkcja przesyłania strumieniowego wideo Dynamic Link pozwala przesyłać wideo bez renderowania podczas przesyłania projektów między programami Premiere Pro i Audition.
Aktywne ponowne łączenie
Program Audition ułatwia teraz zastępowanie zasobów w otwartym projekcie. Wszelkie modyfikacje pierwotnego klipu są zachowywane i stosowane do nowego materiału, dzięki czemu można kontynuować pracę nawet w przypadku zmiany zasobu.
Wideo na pełnym ekranie na dwóch wyświetlaczach
Aby miksowanie było łatwiejsze, program Audition można wyświetlać na pełnym ekranie na dwóch monitorach Zawartość panelu wideo jest widoczna na pełnym ekranie drugiego monitora podłączonego przy użyciu złącza HDMI, DVI lub VGA. Ta funkcja jest szczególnie przydatna podczas pracy z efektami Foley i dźwiękowymi umieszczanymi w nagraniach wideo, nagrywania automatycznych dialogów zastępczych czy ścieżek głosowych, a także prezentowania pracy w trakcie miksowania.
Automatyczne kopie zapasowe w usłudze Creative Cloud
Program Audition umożliwia wykonywanie okresowych kopii zapasowych plików sesji, aby zapobiec ich utracie z powodu wyłączenia prądu, awarii czy uszkodzenia pliku. W oknie dialogowym Preferences (Preferencje) wybierz opcję Auto Save (Automatyczne zapisywanie) i wybierz pozycję Backup Multitrack Session Files Automatically (Automatycznie twórz kopie zapasowe plików sesji wielościeżkowych). Następnie wybierz lokalizację kopii zapasowych. Może to być przestrzeń dyskowa w chmurze Creative Cloud, folder sesji lub dowolne inne miejsce.
Importowanie i eksportowanie markerów
Program Audition pozwala importować markery z dowolnych plików zawierających metadane markerów XMP, w tym plików wideo z programów Premiere Pro oraz Adobe Prelude CC. Markery można importować do pliku audio (wyświetlanego w edytorze kształtu fali) lub kompozycji wielościeżkowej w programie Audition. Markery te można udostępniać aplikacjom innych firm przez eksportowanie do pliku CSV z poziomu panelu Markery. Markery w formacie CSV można w każdej chwili importować z powrotem do programu Audition.
Automatyczne kopiowanie importowanych zasobów do folderu sesji
Program Audition umożliwia określanie własnych poziomów wskaźników żółtych (ostrzeżenie) i czerwonych (uwaga) w panelu Level Meters (Mierniki poziomów). Można wybrać własne wartości punktów skrzyżowania miernika poziomów — zgodne z wymaganiami stanowiska lub według własnych preferencji. W oknie dialogowym Preferences (Preferencje) wybierz opcję Playback (Odtwarzanie) i ustaw poziomy parametrów Yellow (Żółty) oraz Red (Czerwony).
Nagrania z określonym czasem
Teraz w programie Audition można z wyprzedzeniem planować nagrania, które są rejestrowane automatycznie, a także uruchamiać nagrywanie natychmiast po określonym czasie trwania.
Rozszerzona obsługa formatów wideo
Program Premiere Pro natywnie obsługuje wiele formatów multimedialnych. Pozwala edytować wszystkie popularne formaty wideo, obrazów i dźwięku. Program Audition CC 2014.1 obsługuje wszystkie formaty natywnie obsługiwane przez program Premiere Pro.
Udoskonalona normalizacja głośności mowy
Nowa opcja docelowego zakresu dynamiki w programie Audition umożliwia dokładniejsze sterowanie poziomami głośności mowy.
Obsługa metadanych iXML
Program Audition pozwala teraz odczytywać, modyfikować oraz generować metadane iXML. Są one zazwyczaj rejestrowane przez urządzenia nagrywające dźwięk lub oprogramowanie do nagrywania w plenerze, takie jak Metacorder na komputery Mac. Metadane iXML umożliwiają wybieranie i oznaczanie najlepszych nagrań oraz dodawanie notatek z pleneru.
Obsługa kanałów niestandardowych
Aby umożliwić korzystanie z różnych formatów i konfiguracji dźwięku przestrzennego, program Audition pozwala dodawać własne kanały audio podczas tworzenia plików audio. Własne kanały zazwyczaj znajdują zastosowanie w kinowych ścieżkach dźwiękowych, audycjach oraz grach komputerowych.
Udoskonalone środowisko przetwarzania wielu ścieżek
W programie Audition wprowadziliśmy szereg ulepszeń interfejsu użytkownika w celu usprawnienia pracy z projektami wielościeżkowymi. Udoskonalenia takie jak poprawiona widoczność, możliwość minimalizacji nieużywanych ścieżek i losowe kolory ścieżek znacznie przyspieszają obróbkę złożonych projektów audio.
Efekt usuwania dźwięku
Efekt usuwania dźwięku eliminuje niechciane źródła dźwięków z nagrania. Analizuje on wybraną część nagrania i buduje model dźwięków, na podstawie którego można wykryć oraz usunąć dźwięk.
Efekty usuwania stuknięć, puknięć i kliknięć
Efekty usuwania stuknięć, puknięć oraz kliknięć eliminują niepożądane puknięcia, stuknięcia, syczenie i trzaski generowane przez mikrofon. Takie szumy często występują na płytach winylowych oraz w nagraniach z pleneru.
Miernik głośności ITU
Program Audition zawiera zintegrowaną, zmodyfikowaną wersję wtyczki miernika TC Electronic Loudness Radar. Oferuje on widoki funkcji falowej i wielu ścieżek. Zawiera informacje o najwyższych i średnich poziomach oraz o zakresach poziomów.
Efekty modyfikacji i przesuwania tonacji
Efekt modyfikacji tonacji zmienia tempo w czasie, co wpływa na tonację. Teraz zastosowano w nim obwiednię edycji klatek kluczowych na całym kształcie fali, podobnie jak w efektach obwiedni zanikania i wzmocnienia. Efekt przesuwania tonacji pozwala zmienić tonację muzyki. Jest to efekt czasu rzeczywistego, który można łączyć z innymi efektami pochodzącymi z zestawów do masteringu czy zestawów efektów.
Edytor z podglądem
Przed zastosowaniem zmian można teraz w czasie rzeczywistym sprawdzić funkcję falową. Program umożliwia też równoczesną pracę nad różnymi obszarami pliku. Ta funkcja jest szczególnie przydatna podczas pracy z efektami zmieniającymi czas trwania pliku. Aby wyświetlić podgląd, wybierz polecenie View (Widok) > Show Preview Editor (Pokaż edytor z podglądem).
Rozdzielanie pasm częstotliwości
Funkcja rozdzielania pasm częstotliwości pozwala wykonać nawet osiem kopii jednego klipu audio (lub zaznaczenia w klipie) z wydzielonymi różnymi zakresami częstotliwości oryginału. Punkty podziału są określane na podstawie częstotliwości skrzyżowania Każda kopia kształtu fali jest tworzona jako odrębny plik i umieszczana w panelu Files (Pliki). Dzięki temu można modyfikować je oddzielnie i stosować do nich różne efekty.
Wizualizacja częstotliwości widma do edycji fal dźwiękowych
Teraz można łatwo dodawać, usuwać i obracać zaznaczenia widma utworzone przy użyciu narzędzi Zaznaczenie, Lasso i pędzli do zaznaczania.
Inteligentne śledzenie kolorów
Aby ułatwić rozpoznawanie ścieżek, są do nich dodawane kolorowe paski. Znajdują się one na lewo od nagłówków ścieżek, u dołu panelu miksera. Przy dodawaniu klipu do ścieżki kolor tego klipu jest dopasowywany do koloru ścieżki.
Sterowanie wklejaniem na potrzeby sesji wielościeżkowych
Nowe funkcje umożliwiają sterowanie operacjami wklejania w sesji wielościeżkowej. Można wkleić wszystkie klipy w tej samej ścieżce docelowej lub w wielu ścieżkach. Przełączanie odbywa się podczas przeciągania przy użyciu klawisza Alt. W preferencjach klipu wielościeżkowego można wybrać zachowanie domyślne. Jeśli ta nowa preferencja jest włączona, pozwala uniknąć nakładania się klipów, gdy przy wstawianiu lub wklejaniu nowych klipów powstają nowe ścieżki.
Panel Phase Analysis (Analiza fazowa)
Dzięki panelowi Phase Analysis (Analiza fazowa) można wykryć kanały w niewłaściwej fazie na podstawie funkcji falowej dźwięku stereo. Panel Phase Analysis (Analiza fazowa) obrazuje też separację kanałów stereo. Dostępnych jest kilka widoków faz, takich jak Histogram, Mid/Side, Lissajous i Phase Wheel (Wykres kołowy faz). Dodatkowe opcje wyświetlania są dostępne przez kliknięcie wykresu prawym przyciskiem myszy i wybranie pozycji z menu.
Funkcja edycji ulubionych
Panel Favorites (Ulubione) umożliwia rejestrowanie, przeglądanie, porządkowanie, uruchamianie i edytowanie ulubionych zadań. Aby wyświetlić panel Favorites (Ulubione), wybierz polecenie Window (Okno) > Favorites (Ulubione) lub Favorites (Ulubione) > Edit Favorites (Edytuj ulubione).
Wydzielanie dźwięku z płyt CD
Program umożliwia zgranie wybranych ścieżek z płyty CD do jednego pliku. W tym celu należy włożyć płytę CD audio do napędu optycznego i wybrać polecenie File (Plik) > Extract Audio from CD (Wyodrębnij audio z płyty CD). Zaznacz ścieżki i włącz opcję Extract to Single File (Wyodrębnij do jednego pliku).
Szybsze i dokładniejsze miksowanie
Zaznacz kilka klipów i wybierz polecenie Clip (Klip) > Groups (Grupy) > Group Clips (Grupuj klipy). Zgrupowane klipy można przenosić i edytować wspólnie, a nawet rozciągać proporcjonalnie (gdy jest włączona opcja rozciągania klipów). Ustawienia rozciągania grup, wzmocnienia, kolorów i inne są dostępne w panelu Properties (Właściwości).
Rozciąganie klipów w czasie rzeczywistym
Klipy są łatwo rozciągane do odpowiedniej długości. Program oferuje odsłuch efektów tej operacji. W panelu Editor (Edytor) zaznacz klipy, które mają zostać rozciągnięte proporcjonalnie. W panelu Properties (Właściwości) wybierz jeden z wielu rodzajów rozciągania. Są one zoptymalizowane pod kątem różnych materiałów audio.
Automatyczne wyrównywanie mowy
Aby szybko wyrównać dubbing dialogu i pierwotne udźwiękowienie produkcji, wystarczy użyć automatycznego wyrównywania mowy. Program Audition dopasowuje czas każdego słowa, nawet jeśli dźwięk pierwotnego nagrania jest zaszumiony lub ma inną łączną długość.
Obsługa pulpitów kontrolnych i automatyzacja parametrów
Do miksowania dźwięku można używać popularnych interaktywnych pulpitów kontrolnych opartych na protokołach EUCON, Mackie MCU lub Logic Control. Jest również obsługiwana seria Avid Artist, dawniej produkowana przez firmę Euphonix. Program współpracuje również z kontrolerami tabletowymi innych firm, które obsługują powyższe protokoły. Można korzystać z wielu urządzeń równocześnie.
Ręczne i automatyczne sterowanie tonacją dźwięków
Efekt ręcznej korekcji tonacji oferuje wizualny interfejs do modyfikowania tonacji na wykresie widma. Wykres widma tonacji zawiera ton podstawowy jako jasnoniebieską linię i składowe harmoniczne w odcieniach od żółci do czerwieni. Prawidłowy ton jest widoczny jako jasnozielona linia. Efekt automatycznej korekcji tonacji jest dostępny w edytorach kształtu fali i wielu ścieżek. W edytorze wielu ścieżek można zautomatyzować zmiany parametrów w czasie przy użyciu klatek kluczowych i zewnętrznych pulpitów kontrolnych.
Obsługa rozszerzonej automatyzacji na potrzeby radia
Program Audition CS6 oferuje pełną integrację z radiowymi systemami automatyzacji.