Nie próżnujemy.

Program Dreamweaver CC zapewnia natychmiastowy dostęp do nowo wydawanych funkcji.

Dreamweaver CC

Aktualizacje platformy CEF

Program Dreamweaver oferuje teraz integrację z najnowszą wersją platformy Chromium Embedded Framework, która umożliwia projektantom oraz programistom budowanie elementów Flexbox do wyświetlania na ekranach i w witrynach zgodnie z formatemHTML5, siatek CSS oraz innych zasobów.

Obsługa standardu ES6

Wprowadziliśmy obsługę standardu ECMAScript 6, który oferuje szybkie sprawdzanie typów klas, metody, funkcje strzałkowe i funkcje generatorów, a także sprawdzanie kodu ES6, co umożliwia korzystanie z najnowszych aktualizacji języka JavaScript.

Refaktoryzacja kodu JavaScript

Funkcje zmieniania nazw i refaktoryzacji ułatwiają porządkowanie kodu JavaScript.

Dreamweaver CC

Obsługa platformy Bootstrap 4

Zaawansowane pomoce podczas kodowania i narzędzia wizualne ułatwiają budowanie witryn. Popularna platforma CSS jest jeszcze łatwiejsza w obsłudze.

Dreamweaver CC

Obsługa wysokich rozdzielczości w systemie Windows

Program Dreamweaver jest zoptymalizowany pod kątem obsługi monitorów o wysokich rozdzielczościach. Czcionki, ikony, okna dialogowe i menu są wyraźne, skalowane odpowiednio do używanego ekranu.

Obsługa wielu monitorów w systemie Windows

Aby powiększyć przestrzeń roboczą, można wyświetlić program Dreamweaver na wielu monitorach. Program pozwala na przykład przeciągnąć okno dokumentu poza obręb aplikacji w celu wyświetlenia na drugim monitorze.

Dreamweaver CC (2017.5)

Obsługa systemu Git

Program Dreamweaver obsługuje teraz system Git, dzięki czemu pozwala bezpośrednio zarządzać całym kodem źródłowym. Panel Git umożliwia wykonywanie wszystkich typowych operacji systemu Git, takich jak Push, Pull, Commit i Fetch. W panelu Pliki można przełączać się między widokami FTP i Git oraz sprawdzać stany plików zespołu.

Nowe motywy kodu

Aby poprawić czytelność kodu, można skorzystać z nowych motywów Monaki i Klasyczny, które udostępniają kolorystykę podobną do stosowanej w aplikacji Dreamweaver CC 2015.

Obsługa zaktualizowanej platformy CEF

Dzięki integracji programu Dreamweaver z nową wersją platformy CEF widok kodu i aktywny widok umożliwiają wyświetlanie własnych elementów HTML, własnych właściwości CSS oraz innych elementów.

Udoskonalony mechanizm wdrażania użytkowników

Nowy mechanizm wdrażania nowych użytkowników ułatwia nowicjuszom zapoznanie się z programem i demonstruje zaawansowanym twórcom funkcje usprawniające pracę w aplikacji.

Dreamweaver CC (2017.1)

Obsługa wersji PHP 7

Do tworzenia dynamicznych stron internetowych oraz usług można używać najnowszej wersji popularnego języka skryptowego. Wersja PHP 7 oferuje znacznie poprawioną wydajność w zakresie wykonywania kodu, użycia pamięci i innych elementów. Program Dreamweaver udostępnia dodatkowo podpowiedzi do kodu oraz mechanizm wyszukiwania błędów.

Udoskonalone opcje znajdowania i zastępowania

Nowy pasek wyszukiwania ułatwia znajdowanie w kodzie tekstu, znaczników czy elementów składni, nie przesłaniając przy tym ekranu. Używając skrótu klawiaturowego lub menu rozwijanego, można także otworzyć nowe narzędzie Wyszukiwanie zaawansowane Advanced Search, które umożliwia przeszukiwanie otwartych plików, witryn oraz folderów.

Dreamweaver CC (2017)

Nowy edytor kodu

Nowy mechanizm programowania pozwala na szybsze i bardziej elastyczne tworzenie kodu. Podpowiedzi do kodu ułatwiają nowym użytkownikom naukę języka HTML, CSS oraz innych standardów internetowych. Pomoce wizualne, na przykład automatyczne wcięcia, kolorowanie kodu oraz zmienny rozmiar czcionki, ograniczają występowanie błędów i poprawiają czytelność kodu.

Przestrzeń robocza programisty

Usprawniliśmy wczytywanie i otwieranie plików. Praca nad projektami przebiega szybciej dzięki nowej, wydajniejszej i bardziej intuicyjnej przestrzeni roboczej dla programisty.

Obsługa preprocesorów CSS

Program Dreamweaver obsługuje teraz popularne preprocesory CSS (takie jak SASS, Less i SCSS) wraz z pełnym kolorowaniem kodu oraz kompilacją, co oznacza oszczędność czasu i czytelniejszy kod.

Podgląd w przeglądarce w czasie rzeczywistym

Zmiany wprowadzane w kodzie są w czasie rzeczywistym odzwierciedlane na wyświetlanej stronie — nie trzeba ręcznie odświeżać strony w przeglądarce.

Szybkie edytowanie kodu arkuszy CSS w plikach HTML

Nowa funkcja szybkiej edycji umożliwia lokalne modyfikowanie odpowiedniego kodu CSS w pliku HTML, co usprawnia wprowadzanie zmian w kodzie.

Kontekstowa dokumentacja CSS

Nowa funkcja szybkiej dokumentacji oszczędza czas, wyświetlając odpowiednią dokumentację z platformy internetowej dla właściwości CSS bezpośrednio w widoku kodu.

Wiele kursorów dla powtarzających się zadań

Jednocześnie można pisać więcej niż jeden wiersz kodu, aby szybciej wykonywać czynności takie jak tworzenie listy punktowanej, aktualizacja serii ciągów czy jednoczesne dokonywanie wielu edycji.

Nowoczesny interfejs użytkownika

Program Dreamweaver został przeprojektowany na podstawie opinii uczestników testu beta. Teraz ma on bardziej intuicyjny interfejs, który można dostosować w większym stopniu. Menu i panele są wygodniej dostępne, a kontekstowy i konfigurowalny pasek narzędzi wyświetla tylko te narzędzia, których potrzebujesz.

Motywy kolorów interfejsu użytkownika

Interfejs oferuje teraz cztery poziomy kontrastu, od bardzo jasnego do bardzo ciemnego, dlatego łatwiej jest czytać i edytować wiersze kodu.

Ulepszenia w usłudze Creative Cloud Assets

Wszystkie zasoby można archiwizować i przywracać za pomocą usługi Creative Cloud. Obejmuje to Biblioteki Creative Cloud, zasoby tworzone w programach na komputery, a także projekty na urządzenia przenośne.

Przedstawiamy giełdę Typekit

Do użytku w projektach programu Dreamweaver można kupować czcionki najlepszych artystów w branży. Usługa Adobe Typekit stosuje mechanizm synchronizacji czcionek i technologie internetowe w celu dostarczania czcionek z giełdy, gdy tylko są one potrzebne.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: integracja z technologią Adobe CreativeSync, usprawnienia dotyczące znajdowania i wyszukiwania, lepsze podpowiedzi do kodu PHP 5.6, szybsze uruchamianie, szybsze przełączanie między plikami, kartami i widokami, odzyskiwanie po awarii.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Dreamweaver CC (beta)

Pomóż nam tworzyć przyszłość programu Dreamweaver

Zmieniamy program Dreamweaver, unowocześniając jego interfejs i upraszczając obsługę, aby projektanci, którzy muszą pisać kod, mogli pracować szybciej i sprawniej. Pobierz wersję beta i pomóż nam ulepszyć program.
Więcej informacji ›

Dreamweaver CC (2015.1)

Zasoby zawsze pod ręką dzięki Bibliotekom Creative Cloud

Kolory, grafikę i inne zasoby projektowe można przeglądać i otwierać w bibliotekach dostępnych w programie Dreamweaver oraz innych aplikacjach usługi Creative Cloud. Zasoby można połączyć tak, aby po ich zmianie osoby z zespołu były w stanie wybrać opcję aktualizacji we wszystkich projektach. Biblioteki zapewniają niedoścignioną łatwość zarządzania projektami.
Jak to działa ›

Integracja z usługą Adobe Stock

Program Dreamweaver pozwala bezpośrednio wyszukiwać i porządkować obrazy oraz grafikę wektorową bez opłat licencyjnych, jak również zarządzać ich licencjami. Wybór obejmuje 45 milionów zasobów, które można zapisywać w Bibliotekach Creative Cloud i przeciągać do własnych projektów. Giełda Adobe Stock ułatwia uzyskiwanie licencji na zasoby wideo.
Jak to działa ›

Nowe pomoce wizualne — najnowsza platforma Bootstrap

Dzięki integracji z najnowszą wersją platformy Bootstrap można wygodnie tworzyć witryny aktywne dostosowujące się do jakichkolwiek przeglądarek i urządzeń. Nowe pomoce wizualne ułatwiają definiowanie punktów przerwań połączonych z różnymi wymiarami obrazu i porządkowanie kodu — bez opuszczania programu Dreamweaver.

Tworzenie witryn aktywnych na podstawie obszarów kompozycji programu Photoshop

Na podstawie pliku programu Photoshop z kilkoma obszarami kompozycji można przygotować witrynę aktywną zawierającą projekty dostosowane do różnych rozmiarów ekranów. Program Dreamweaver umożliwia wydzielanie kodu CSS, obrazów, kolorów i innych elementów wprost z udostępnionych plików PSD.
Jak to działa ›

Ulepszenia widoku kodu oraz aktywnego widoku

Obsługa pakietów Emmet — opcja przekształcania prostych skrótów w złożony kod HTML i CSS — i oprogramowanie do analizowania kodu — wyszukujące błędy w czasie rzeczywistym — umożliwiają wyjątkowo szybkie kodowanie. Aktywny widok pozwala także edytować kod HTML osadzony w plikach PHP.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: prostsze szablony początkowe umożliwiające nowicjuszom i uczniom budowanie atrakcyjnych witryn.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Dreamweaver CC (2015)

Giełda zdjęć i obrazów

Usługa Adobe Stock ułatwia znajdowanie obrazów idealnie pasujących do witryny. Przeglądaj coraz bogatszą bibliotekę zdjęć i ilustracji oraz pobieraj je bezpośrednio do projektu z usługi Creative Cloud.

Podgląd na wielu urządzeniach

Testuj i sprawdzaj witryny jednocześnie na wielu urządzeniach. Wyświetlenie podglądu witryn jest kwestią wpisania krótkiego adresu URL w przeglądarce urządzenia mobilnego.
Jak to działa ›

Tworzenie aktywnych witryn

Wbudowana integracja ze środowiskiem Bootstrap umożliwia budowanie witryn, które dynamicznie dostosowują się do wielu różnych rozmiarów ekranu. Tchnij nowe życie w istniejące witryny, zacznij od zera, korzystaj z szablonów lub wykorzystaj wybrane komponenty platformy Bootstrap. Podgląd projektu można wyświetlać w czasie rzeczywistym, odpowiednio zmieniając rozmiar Aktywnego widoku w programie Dreamweaver. Twórz zapytania multimedialne w środowisku wizualnym i znacznie więcej.
Jak to działa ›

Wsadowe eksportowanie z plików PSD

Oszczędzaj czas dzięki szybkiemu wyodrębnianiu z dokumentów programu Photoshop obrazów zoptymalizowanych do zastosowań internetowych w wielu rozdzielczościach i formatach.
Jak to działa ›

Szybsze kodowanie

Nowe motywy edytora kodu, moduł sprawdzania kodu w czasie rzeczywistym i autouzupełnianie z obsługą pakietów Emmet czynią pisanie kodu w programie Dreamweaver szybkim i łatwym jak nigdy dotąd.
Jak to działa ›

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: nowy panel DOM do wygodnego nawigowania i edytowania elementów strony HTML, wyświetlanie podglądów kolorów i obrazów w czasie rzeczywistym w widoku Kod, nowe wycinki kodu do szybszego tworzenia witryn dynamicznych, automatyczne wypychanie plików dynamicznych na serwer przy zapisywaniu, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Dreamweaver CC (2014.1)

Wydzielanie

Program oferuje kontekstowe podpowiedzi do kodu, optymalizację przeciągania i upuszczania obrazów w aktywnym widoku, łatwe kopiowanie tekstu i kodu CSS, a także funkcje mierzenia i uzyskiwania informacji o kolorach, gradientach, czcionkach i innych elementach plików PSD.
Jak to działa ›

Aktywny widok

Nowe funkcje, takie jak menu kontekstowe i aktualizacje panelu Wstawianie, skróty klawiaturowe oraz edytor znaczników HTML, usprawniają edytowanie i wyświetlanie podglądu stron internetowych.
Jak to działa ›

Aktywne linie pomocnicze

Dzięki aktywnym liniom pomocniczym można precyzyjnie przenosić elementy HTML wraz z powiązanym kodem, po prostu przeciągając je i upuszczając.

Szablony startowe

Wbudowane układy z opcją modyfikowania pozwalają sprawniej tworzyć aktywne strony internetowe.

Architektura 64-bitowa

Zmodyfikowany program Dreamweaver w pełni obsługuje nowoczesne, 64-bitowe podzespoły sprzętowe i systemy operacyjne, co oznacza lepszą zgodność i wydajność.

Dreamweaver CC (2014)

Funkcja Przegląd elementu

Nowe narzędzie Wizualizacja DOM pozwala oglądać znaczniki na wyższym poziomie. Funkcje przeciągania, powielania, usuwania i zaznaczania wielu elementów ułatwiają modyfikowanie struktury materiałów.
Jak to działa ›

Inspektor właściwości w Aktywnym widoku

Aktywny widok pozwala wybierać, zmieniać i przyglądać właściwości dowolnych elementów HTML. Skutki czynności widać bez odświeżania.
Jak to działa ›

Aktywne wstawianie

Gdy jest używana funkcja Aktywny widok, można za pomocą panelu wstawiania dodawać elementy HTML i wyświetlać podgląd zmian bez przełączania trybów czy odświeżania widoku.
Jak to działa ›

Ulepszenia projektowania CSS

Intuicyjne, wizualne narzędzia do edycji umożliwiają projektowanie przejrzystego kodu CSS zgodnego ze standardami. Program pozwala szybko stosować właściwości CSS dotyczące tekstu, układu, kolorów i innych elementów. Usprawnienia funkcjonalności obejmują między innymi nowe narzędzie Krawędź i funkcja cofania, a także o wiele płynniejsze obiegi pracy.
Jak to działa ›

Zarządzanie stroną na podstawie certyfikatów

Plikami można zarządzać w bezpieczny sposób z poziomu witryny, stosując uwierzytelnianie oparte na certyfikatach SFTP, które zapewnia efektywny dostęp do wielu serwerów.

Centrum pomocy

Dzięki tej funkcji można od pierwszego zetknięcia z programem stosować nowe funkcje oraz skuteczne procedury. Funkcja jest modułowa i w razie potrzeby można z łatwością cofnąć jej działanie.
Jak to działa ›

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: ulepszona funkcja Cofnij/Ponów, zmiany w uzyskiwaniu dostępu do rozszerzeń, aktualizacje obiegu pracy z programem Adobe Business Catalyst oraz usługą PhoneGap Build, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Dreamweaver CC (13.1)

Aktywne podświetlenie

Program ułatwia wizualizację związków między elementami HTML w aktywnym widoku a zastosowanymi selektorami CSS. Aktywny widok pozwala w czasie rzeczywistym — podczas pracy z programem CSS Designer — wyświetlać i podświetlać elementy.
Jak to działa ›

Zmodernizowany Aktywny widok

Nowy mechanizm renderowania aktywnego widoku oferuje wydajność i obsługę kodu HTML5 porównywalne do przeglądarki Google Chrome. Dzięki temu można więcej czasu spędzać w programie Dreamweaver, zamiast przełączać się co chwilę do przeglądarki w celu testowania materiałów.
Jak to działa ›

Udoskonalony Projektant CSS

Intuicyjne narzędzia do projektowania wizualnego ułatwiają tworzenie eleganckiego kodu zgodnego ze standardami internetowymi. Można szybko stosować właściwości CSS, takie jak gradienty czy cienie. Dzięki poprawionej funkcjonalności i nowemu próbnikowi kolorów rośnie produktywność — edycja wizualna arkuszy CSS przebiega jeszcze sprawniej.
Jak to działa ›

Ulepszone ustawienia synchronizacji

Po zalogowaniu w usłudze Creative Cloud z dowolnego komputera można zsynchronizować preferencje, ustawienia witryn, własne przestrzenie robocze i skróty klawiaturowe. Wystarczy raz dostosować obieg pracy, a dzięki usłudze Creative Cloud będzie on dostępny wszędzie.
Jak to działa ›

Obsługa nowoczesnych platform

Projekty można tworzyć, stosując technologie HTML (formularze HTML5, obsługa funkcji Enhanced jQuery), CSS i JavaScript.
Jak to działa ›

Ulepszony widok kodu

Ulepszony widok kodu umożliwia sprawniejsze pisanie kodu dzięki takim funkcjom, jak wyróżnianie numerów wierszy i dopasowywanie znaczników. Nowa funkcja podpowiedzi kodu selektorów CSS obsługuje preferencje dostosowywania kolorów.
Jak to działa ›

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: podpowiedzi do kodu selektorów CSS, obsługa języka PHP 5.4, zaktualizowane narzędzie Adobe Extension Manager, ulepszenia giełdy Adobe Exchange, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Dreamweaver CC (13)

Projektowanie arkuszy CSS

To funkcjonalne narzędzie do edycji elementów wizualnych pozwala generować czytelny kod zgodny ze standardami internetowymi oraz błyskawicznie stosować właściwości CSS, na przykład gradienty czy cienie ramek.
Jak to działa ›

Ulepszony płynny układ siatki

Środowisko wizualne ułatwia budowanie stron internetowych i układów interaktywnych. W zmodernizowanym interfejsie płynnego układu siatki można łatwo przygotować projekt przeznaczony do wyświetlania na ekranach różnych rozmiarów — na komputerach i innych urządzeniach.
Jak to działa ›

Synchronizacja ustawień

Aby uzyskać dostęp do plików, preferencji i ustawień, wystarczy zalogować się do usługi Creative Cloud na dowolnym komputerze. Wszystkie elementy potrzebne do projektowania stron internetowych są w zasięgu ręki — zawsze i wszędzie.
Jak to działa ›

Czcionki internetowe Adobe Edge

Wciąż uzupełniana biblioteka czcionek Edge oparta na mechanizmie Adobe Typekit zapewnia bogaty wybór krojów.
Jak to działa ›

Obsługa nowoczesnych platform

W tworzonych projektach można korzystać z technologii HTML, CSS i JavaScript. Obsługa języka PHP 5.4 pozwala teraz sprawnie opracowywać strony dynamiczne.

Uproszczony interfejs

Zmodernizowany, intuicyjny interfejs programu Dreamweaver CC usprawnia wykonywanie zadań. Usunięcie przestarzałych funkcji pozwoliło zmniejszyć wymagania i przyspieszyć działanie aplikacji.
Jak to działa ›

Widżety interfejsu użytkownika jQuery

Programowanie jest ułatwione dzięki obsłudze wizualnej widżetów interfejsu użytkownika jQuery.
Jak to działa ›

Usprawniona obsługa audio i wideo w standardzie HTML5

Projektom dla komputerów i urządzeń przenośnych można nadać odpowiedni charakter za pomocą dźwięków i filmów. Dodawanie do witryn i aplikacji elementów audio oraz wideo HTML5 jest nadzwyczaj proste. Dzięki funkcjonalnemu interfejsowi i podpowiedziom do kodu wstawianie rozbudowanych elementów multimedialnych przebiega szybko i sprawnie.
Jak to działa ›

Szybsze wstawianie elementów HTML5

Nowy układ panelu Wstawianie pozwala błyskawicznie dodawać znaczniki i typowe elementy stron HTML5. Opcje panelu podzielono na pomocne kategorie, dzięki czemu są łatwe do znalezienia. Wygodny, centralny interfejs pozwala w kilka chwil wyszukać i dodać odpowiednie elementy.

To jeszcze nie wszystko

Zapoznaj się szczegółowo z nowymi funkcjami.
Pełne uwagi na temat wersji ›