Inteligentne materiały zaczynają się od funkcji Adobe Sensei.

Oczekiwania klientów nie są stałe, dlatego trzeba ich zrozumieć i dostarczać to, czego potrzebują. Funkcje usługi Adobe Experience Cloud oparte na mechanizmie Adobe Sensei oferują więcej informacji o klientach, co ułatwia dostarczanie im spersonalizowanej zawartości wtedy, gdy jej oczekują.

Korzyści

 

Szybsze zarządzanie treścią i personalizacja kampanii
Automatyzacja żmudnych procesów, takich jak dodawanie metadanych, polecanie ofert i generowanie krótszych wersji tekstu, ułatwia oferowanie spersonalizowanych materiałów.

Dostęp do wszystkich informacji dzięki analizie predykcyjnej
Gotowe do użycia narzędzia do prognozowania oparte na mechanizmie Adobe Sensei pozwalają prowadzić symulacje, uzyskiwać zalecenia dotyczące wydatków i gromadzić precyzyjne informacje.

Optymalizacja wydatków na ekrany
Uzyskaj ogólny obraz używanych rodzajów reklam, aby dostosować i zoptymalizować wydatki.

„Dzięki mechanizmowi Adobe Sensei podczas personalizacji materiałów bezpośrednio korzystamy z informacji o klientach, aby tworzyć wartościowe i skuteczne treści.”

Rob McLaughlin Dyrektor ds. analiz i decyzji cyfrowych, Sky UK

Sztuczna inteligencja — Twój najlepszy przyjaciel

Odbiorcy oczekują indywidualnie dostosowanych materiałów, a sztuczna inteligencja ułatwia realizację tych założeń, pomagając twórcom reklam w wykorzystaniu przydatnej wiedzy o potencjalnych klientach. 85% firm twierdzi, że dzięki SI uzyska w przyszłości przewagę nad konkurencją. Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł: Sztuczna inteligencja — pomocnik w tle działań marketingowych. Przekonaj się, dlaczego twórcy reklam mogą pracować wspólnie ze sztuczną inteligencją, aby uzyskać wyjątkowe rezultaty.

Adobe Advertising Cloud

Sprawdź, jaki wpływa mają różne konfiguracje budżetu na przewidywalne wyniki, takie jak kliknięcia, nowi klienci i przychody.

Przekonaj się, jak skutecznie rozdzielić budżet na reklamę między różne kampanie i najskuteczniej zrealizować cele.

Mechanizm monitorowania skuteczności kampanii pozwala zoptymalizować prezentację i efektywność reklam w celu zrealizowania — a nawet przekroczenia — celów kampanii.

Odwzorowanie użytkowników, witryn i kategorii przy użyciu algorytmu podziału na segmenty pozwala wykryć zbiory użytkowników o dużym wpływie i wybrać ich jako wartościowych odbiorców.

Oprogramowanie ułatwia tworzenie liniowych krajowych planów telewizyjnych, które zwiększają prawdopodobieństwo dostarczenia reklam względem ocen firmy Nielsen.

Budżet można automatycznie dostosować według szeregu kryteriów, aby zagwarantować osiągnięcie celów oglądalności.

Efektywne testy wielu zasobów oparte na badaniu cech użytkowników i dostępnych atrybutów materiałów pozwalają automatycznie dostosować natężenie impresji w celu zrealizowania oczekiwanego celu kampanii.

Inteligentne reklamy

Czasami zarządzanie reklamami — dokonywanie odpowiednich zakupów mediów — przypomina strzelanie w ciemności. Mechanizm Adobe Sensei w usłudze Adobe Advertising Cloud rzuca światło na ten rynek, a także pozwala uzyskiwać ogólne informacje i planować działania oraz podejmować decyzje w czasie rzeczywistym.

Adobe Audience Manager

Inteligentne zarządzanie danymi

Zarządzanie profilami odbiorców to trudne zadanie, szczególnie kiedy wymaga przetwarzania ogromnych ilości danych klientów. Mechanizm Adobe Sensei w programie Adobe Audience Manager usprawnia ten proces, ułatwiając tworzenie profilów różnych odbiorców i rozpoznawanie najbardziej wartościowych segmentów rynku. Następnie można ich użyć we wszystkich mediach.

Odwzorowanie użytkowników, witryn i kategorii przy użyciu algorytmu podziału na segmenty pozwala wykryć zbiory użytkowników o dużym wpływie i wybrać ich jako wartościowych odbiorców.

Gromadzenie danych odbiorców ze źródeł online i offline pozwala przygotowywać prognozy zasięgu, które przyspieszają planowanie kampanii na poziomie segmentu odbiorców.

Wykrywanie podobnych cech w czasie rzeczywistym umożliwia klientom szybkie rozszerzanie ich segmentów.

Adobe Analytics

Efektywne oddzielanie sygnału od szumu pozwala odkryć, które zmiany statystyczne mają znaczenie, a które nie są ważne.

Oprogramowanie umożliwia identyfikację potencjalnych przyczyn lub czynników wpływających na duże zmiany i anomalie w trendach danych.

Rozwiązanie pozwala rozpoznawać najważniejsze alarmy obejmujące wszystkie dane oraz przydzielać im priorytety.

Funkcja automatycznego wykrywania nakładających się oraz podobnych segmentów ułatwia optymalizację wydatków na reklamy i zwrotów z tych inwestycji.

Oprogramowanie w inteligentny sposób identyfikuje odrębne grupy klientów i potencjalnych klientów, do których warto skierować materiały.

Oprogramowanie przewiduje, kiedy klienci i potencjalni klienci prawdopodobnie wykonają działanie, takie jak kupienie produktu, opuszczenie grupy czy odpowiedź na reklamę.

Pozwala w obiektywny sposób ustalić, w jaki sposób każdy z elementów kampanii marketingowej kieruje klienta do zakupu.

Sztuczna inteligencja pozwala szybciej uzyskiwać informacje na podstawie danych.

Codziennie można zgromadzić ogromne ilości danych o klientach, dlatego jest potrzebny mechanizm samouczenia, który pomoże rozpoznać najważniejsze zawarte w nich informacje. Pomaga w tym mechanizm Adobe Sensei w usłudze Adobe Analytics. Dzięki niemu można dogłębnie analizować dane i odkrywać przydatne informacje o klientach. Następnie można na nie reagować.

Adobe Experience Manager

Inteligentne porządkowanie i dostarczanie treści — lepsze materiały

Dostarczanie wspaniałych materiałów wymaga planowania strategicznego, myślenia kreatywnego i idealnego wykonania. Proces ten usprawnia mechanizm Adobe Sensei, na którym jest opartych wiele funkcji programu Adobe Experience Manager. Ułatwia on dostarczanie inteligentnych, spersonalizowanych materiałów we wszystkich formatach. Rozwiązanie pozwala uzyskać wyższy zwrot z inwestycji w zasoby: przyspiesza wyszukiwanie, pomaga w personalizacji zawartości i upraszcza złożone procesy obsługi odbiorców, urządzeń oraz formatów.

Obrazy są automatycznie oznaczane, co przyspiesza i ułatwia znajdowanie zasobów.

Przygotuj krótszą wersję tekstu ogólnego, aby błyskawicznie uzyskać wiele wariantów w różnych formatach marketingowych i szybciej dostarczyć zawartość.

System wskazuje aktywnych, mądrych twórców, którzy w istotny sposób udzielają się w społeczności online, co umożliwia kontaktowanie się z nimi i nagradzanie ich, a tym samym zachęcanie innych użytkowników do aktywności.

Oprogramowanie automatycznie wykrywa i kadruje najważniejszy obiekt obrazu lub wideo, zachowują główny temat niezależnie od rozmiaru ekranu.

Wyszukiwanie podobnych zasobów w repozytorium ułatwia odkrywanie przydatnej zawartości.

Adobe Campaign

System podpowiada treść tematów, aby poprawić skuteczność komunikacji e-mail na podstawie przewidywanych statystyk otwarcia wiadomości e-mail.

SI kieruje doświadczeniami klientów

Klienci oczekują funkcjonalnych, spersonalizowanych materiałów od pierwszej interakcji z marką do momentu zakupu. Aby dostarczać je w takiej formie, są potrzebne niezawodne funkcje zarządzania kampanią oparte na sztucznej inteligencji. Mechanizm Adobe Sensei w programie Adobe Campaign pozwala rozpoznać, na co zareagują klienci, aby budować skuteczniejsze kampanie.

Marketo Engage

Przewidywanie zaangażowania w oparciu o zaawansowany system SI

Marketing w kontaktach między firmami wymaga coraz szybszych, bardziej inteligentnych działań. Technologia Adobe Sensei zapewnia odpowiednią szybkość reakcji, oferując funkcję predykcji Marketo Engage, która pomaga twórcom reklam w dostarczaniu nowatorskich, inteligentnie dostosowanych materiałów.

Przewidywanie zaangażowania w oparciu o zaawansowany system SI

Funkcja przewidywania treści w oparciu o mechanizm samouczenia i analizę predykcyjną automatycznie poleca zawartość odpowiednią dla poszczególnych potencjalnych klientów w oparciu o profile demografii firmy, odwiedzających i zachowań korzystające z danych stron internetowych i wiadomości e-mail.

Funkcja przewidywania odbiorców wydarzeń korzysta z profilów demografii firmy, odwiedzających i zachowań, aby w inteligentny sposób wskazywać osoby o wysokim prawdopodobieństwie rejestracji, udziału czy obejrzenia zawartości na żądanie. Jako element strategii dotyczącej wydarzeń umożliwia wcześniejsze przewidzenie wyników i obsługę całej kampanii.

Adobe Target

Łącząc wiadomości lub oferty, można tworzyć różne warianty przystosowane do oczekiwań odwiedzających na podstawie ich profilów klienta, aby jeszcze precyzyjniej personalizować zawartość.

Po wybraniu najlepszego z testowanych materiałów można automatycznie przydzielić więcej ruchu do tej wersji. Pozwala to przyciągnąć więcej klientów, a test jest kontynuowany i gromadzi więcej informacji, umożliwiając dynamiczne dostosowywanie ruchu w celu maksymalizacji skuteczności.

Dzięki mechanizmom ułatwiającym ustalenie najlepszego podejścia dla każdego klienta, które stale optymalizują sugestie na podstawie działań klientów, można błyskawicznie dostarczać dowolną liczbę spersonalizowanych wariantów materiałów skierowanych do klienta.

Interesujące produkty i treści są prezentowane na podstawie wcześniejszych działań klientów, na przykład wyświetleń czy zakupów, co ułatwia prowadzenie sprzedaży wiązanej i dodatkowej.

Dowiedz się więcej na temat modeli personalizacji automatycznej narzędzia Target oraz aktywności mających na celu automatyczne kierowanie ruchu odwiedzających.Funkcja segmentów automatycznych pozwala sprawdzić definicje tych segmentów w modelach personalizacji narzędzia Target dostosowanych do ofert/materiałów w aktywności.Pole Ważne atrybuty zawiera główne atrybuty mające wpływ na model wraz z ich poziomem ważności.

Prawdziwa personalizacja skuteczniejsza dzięki sztucznej inteligencji

Personalizacja na wielką skalę wymaga najnowocześniejszych technik i zaawansowanej sztucznej inteligencji. Mechanizm Adobe Sensei w programie Adobe Target eliminuje potrzebę zgadywania — pozwala personalizować materiały w sposób gwarantujący dostarczanie najlepszej możliwej zawartości za każdym razem.

Historie sukcesu

RELACJA KLIENTA

Epson

Firma Epson wykrywa wzorce w celu tworzenia wyższej jakości materiałów przy użyciu mechanizmu Adobe Sensei w usłudze Adobe Experience Cloud.

RELACJA KLIENTA

Mainline Menswear

Dzięki mechanizmowi Adobe Sensei w usłudze Adobe Advertising Cloud sieć Mainline Menswear uzyskała większy zwrot z inwestycji w reklamę oraz wyższą sprzedaż.

Powiązane treści

ARTYKUŁY

Koniec z szukaniem igły w stogu siana

Nadszedł czas, aby zwalczyć błędne kierowanie, nieskuteczne formaty reklam i nieoptymalne strategie. Sztuczna inteligencja pozwala to zrobić i pójść o krok dalej: rozpocząć oferowanie spersonalizowanych materiałów.

ARTYKUŁY

Personalizacja oparta na SI — powyżej oczekiwań i poza zasięgiem wyobraźni

Dostarczanie najlepszych, spersonalizowanych materiałów wymaga dogłębnej wiedzy o klientach. W jej uzyskaniu pomaga zaawansowana sztuczna inteligencja.

ARTYKUŁY

Błyskawiczne dostarczanie dużej ilości zróżnicowanych materiałów odpowiednio do potrzeb

Aby przygotować i terminowo rozesłać odpowiednią ilość materiałów, jest potrzebny niezawodny system samouczący realizujący trudne zadania.

ARTYKUŁY

Prawdziwa potęga analityki — sztuczna inteligencja

Przyszłość analityki opartej na SI wygląda różowo. Już za kilka lat ta technologia będzie w stanie obliczać najważniejsze strategie.

Mechanizm Adobe Sensei w sposób ciągły przetwarza dane dostępne w rozwiązaniu Adobe Experience Platform.

Mechanizm Adobe Sensei stanowi warstwę analityczną rozwiązania Adobe Experience Platform, na której jest oparta personalizacja materiałów skierowanych do klienta. Dzięki mechanizmowi Adobe Sensei można zautomatyzować monotonne i powtarzające się zadania, które są konieczne do zrozumienia danych o klientach i przewidywania ich zachowań. W oparciu o ciągłą analizę rozwiązanie Adobe Experience Platform pozwala dostarczać klientom materiały personalizowane w czasie rzeczywistym.