Usługi Adobe Sensei

Uzyskaj więcej informacji o zaawansowanych usługach Adobe Sensei, które pozwalają pracować w mądrzejszy i szybszy sposób, a także oferować indywidualne podejście do obsługi każdego klienta.

Usługi Adobe Sensei
 

Inteligencja materiałów

Usługi inteligencji materiałów platformy Adobe Sensei są obecnie dostępne w wersji beta w portalu Adobe I/O.

Usługi sztucznej inteligencji Content

Analiza materiałów — oparta między innymi na usługach sztucznej inteligencji Content — ułatwia badanie i modyfikowanie obrazów w sposób pozwalający na ich wielokrotne użycie, automatyzację produkcji i masową personalizację. Usługi sztucznej inteligencji Content na platformie Adobe Sensei umożliwiają ulepszanie następujących elementów:
Data Ingestion Service

Zawartość obrazów

Można automatycznie dodawać metadane — w tym pomysły — do nowych i istniejących zasobów.

Jakość obrazu

Oprogramowanie analizuje jakość obrazu w oparciu o współczynniki stosowane przez zawodowców, takie jak harmonia kolorów, głębia pola, trójpodział czy wyróżnianie obiektów.

Położenie zawartości

Mechanizm analizowania zawartości pozwala automatycznie kadrować obrazy zgodnie z wymaganiami marki oraz kanałów.

Maskowanie obrazów

Program ułatwia zaznaczenie pierwszego planu lub tła obrazu do użytku w innej kompozycji. Pozwala to na przykład zastąpić tło.
 

Inteligencja użyteczności

Już niedługo będą dostępne usługi inteligencji użyteczności Adobe Sensei, które są przeznaczone do personalizacji i optymalizacji użyteczności dla wszystkich użytkowników. Wybrani klienci będą mogli skorzystać z wstępnej wersji tych usług w ramach naszej oferty Adobe Experience Cloud.

Usługi sztucznej inteligencji Attribution

Zrozumienie wpływu marketingu na wyniki firmy ułatwia optymalizowanie użyteczności wszystkich elementów rozwiązania zgodnie z potrzebami klientów. Usługi sztucznej inteligencji Attribution na platformie Adobe Sensei umożliwiają badanie następujących kwestii:
Usługi sztucznej inteligencji Attribution

Wpływ marketingu

Pozwala określić skutki działania własnych, uzyskanych i opłaconych materiałów.

Skuteczność kampanii w różnych kanałach

Aby uzyskać odpowiednie wyniki, można ustalać wydatki zależnie od skuteczności poszczególnych kanałów i kampanii.

Grupa odbiorców

Rozwiązanie pozwala badać, jakich klientów przyciągają poszczególne kanały marketingu.

Usługi sztucznej inteligencji Customer

Profile klientów mogą zawierać atrybuty oparte na analizach ich zachowań oraz danych demograficznych, które ułatwiają dobieranie osób objętych ofertą i kierowanie jej do potencjalnych klientów. Usługi sztucznej inteligencji Customer na platformie Adobe Sensei umożliwiają badanie następujących kwestii:

Skłonność do wzburzenia

System pomaga w identyfikacji i utrzymaniu klientów, którzy mogą chcieć anulować usługę.

Skłonność do zmiany rozwiązania

Analiza zachowań i zainteresowań pozwala personalizować kampanie nawiązujące dialog w celu pozyskiwania nowych klientów.

Skłonność do większych zakupów

Wysyłając ofertę do właściwego klienta w odpowiednim czasie, można skłonić go do obszerniejszego zakupu.
Usługi sztucznej inteligencji Customer

Usługi sztucznej inteligencji Journey

Połączenie optymalizacji opartej na sztucznej inteligencji z regułami definiowanymi przez twórców reklam pozwala w optymalny sposób projektować i obsługiwać wszystkie historie klientów. Usługi sztucznej inteligencji Journey na platformie Adobe Sensei umożliwiają badanie następujących kwestii:
Usługi sztucznej inteligencji Journey

Optymalny czas wysłania

Oprogramowanie ułatwia dobranie czasu rozsyłania wiadomości e-mail do klientów i potencjalnych klientów.

Zaangażowanie użytkowników

Analiza predykcyjna interakcji z wiadomościami e-mail (współczynników otwarcia i kliknięcia) umożliwia planowanie strategii komunikacji.

Próg wiadomości

Rozwiązanie pozwala sprawdzić, jaka częstotliwość wiadomości absorbuje klientów, ale ich nie męczy — aby zapobiec anulowaniu subskrypcji.