Kreativna sloboda uz potpunu kontrolu.

Uz Creative Cloud za preduzeća, možete da odaberete opcije licenciranja i primene koje najviše odgovaraju vašem preduzeću. Centralno upravljajte korisnicima i njihovim licencama da biste pojednostavili stvari. I dobijte bezbednost na nivou velikih preduzeća uz stručnu pomoć kad god vam je potrebna.

Marketing vođen podacima

Pogledajte na koji način Creative Cloud za preduzeća pojednostavljuje upravljanje licencama.

Upravljajte svim stvarima sa jedne kontrolne table.
Upravljajte svim stvarima sa jedne kontrolne table.
Centralno upravljajte korisnicima i njihovim pravima putem kontrolne table Adobe Admin Console. Po potrebi dodajte ili promenite korisnike i ponovo dodelite licence novim korisnicima kada dođe do promene radne snage. Zapakujte i primenite Adobe aplikacije za čitav opseg operativnih sistema i jezika.
Sarađujte na zajedničkoj platformi.
Creative Cloud za preduzeća uz kontrolisane usluge i Adobe Marketing Cloud deli istu platformu tehnologije, a sav sadržaj se štiti iza zaštitnog zida na serveru sa jednom zakupljenom jedinicom. Zato je vašim kreativnim i marketinškim timovima lako da bezbedno sarađuju i brže postave sadržaj na tržište.
Sarađujte na zajedničkoj platformi.
Brzo počnite sa radom uz namensku podršku
Brzo počnite sa radom uz namensku podršku.
Adobe specijalista za registrovanje će se udružiti sa vama da bi se uverio da će primena nesmetano raditi i da znate kako da upravljate licencama za softver. Takođe ćete dobiti namensku brigu o korisnicima na nivou preduzeća, koja obuhvata telefonsku i podršku putem e-pošte 24/7 kako biste brže mogli da rešite probleme.
Blagovremeno završavajte zadatke u okviru kreativnog procesa.
Zaposleni koji se bave kreativnim zanimanjima mogu da pristupe stotinama video uputstava na mreži koji su predviđeni za svaki nivo iskustva – direktno preko pregledača, tableta i čak Adobe aplikacija. U sklopu programa ekspertskih usluga dobijaju i neograničene telefonske sesije 1:1 sa Adobe stručnjacima koji im pomažu da reše probleme u tokovima posla i na najbolji način koriste nove funkcije.
Blagovremeno završavajte zadatke u okviru kreativnog procesa.

Primenite način koji najviše odgovara vašoj organizaciji.

Više zakupljenih jedinica
Upravljajte sopstvenim namenskim ključevima za šifrovanje i uskladištite podatke na potpornom serveru sa više zakupljenih jedinica koji hostuje Adobe.
Jedna zakupljena jedinica
Omogućite bezbedno skladištenje, deljenje i pregledanje iza zaštitnog zida. Uskladištite podatke na potpornom serveru sa jednom zakupljenom jedinicom koji hostuje Adobe i kojim upravlja vaša organizacija.

Odaberite svoju opciju upravljanja identitetima.

Adobe ID
Za naloge koje hostuje Adobe, kojima upravljaju korisnici i koje pojedinačni korisnici kreiraju, prisvajaju i kontrolišu.
Enterprise ID
Za naloge koje hostuje Adobe, kojima upravlja preduzeće i koje kreiraju i kontrolišu IT administratori. Vaša organizacija je vlasnik naloga i svih povezanih resursa i ona upravlja njima.
Federated ID
Za naloge sa profilima identiteta kojima upravlja preduzeće i koje obezbeđuje Single Sign-On (SSO) sistem upravljanja identitetima vaše organizacije. ID-ove kreira IT sektor, on je njihov vlasnik i kontroliše ih. Vaša organizacija je vlasnik svih naloga i povezanih resursa i ona upravlja njima.
 1. Šta je to Creative Cloud za velika preduzeća? Šta je to Creative Cloud za velika preduzeća?

  Creative Cloud za velika preduzeća je suštinska kreativna platforma koja omogućava organizacijama da stalno dizajniraju i objavljuju izuzetna korisnička iskustva.

  Creative Cloud za velika preduzeća pruža pristup svim najnovijim CC aplikacijama i uslugama za računare i mobilne uređaje; pruža opcije hostovanja u cilju ispunjenja potreba organizacije sa naprednim IT zahtevima; i integriše se sa Adobe rešenjima za velika preduzeća uključujući Adobe Digital Publishing Solution i Adobe Marketing Cloud.

 2. Da li se Creative Cloud aplikacije pokreću u pregledaču putem strimovanja ili tehnologije vizuelizacije? Da li se Creative Cloud aplikacije pokreću u pregledaču putem strimovanja ili tehnologije vizuelizacije?

  Aplikacije za računare se preuzimaju iz aplikacije Creative Cloud, ali se instaliraju i pokreću lokalno. One se ne strimuju niti virtuelizuju u oblaku.

 3. Šta ako moja organizacija ne želi da koristi Adobe ID-ove za prijavljivanje u Creative Cloud? Šta ako moja organizacija ne želi da koristi Adobe ID-ove za prijavljivanje u Creative Cloud?

  IT administratori imaju opciju kada je u pitanju primena aplikacije Creative Cloud za velika preduzeća. Međutim, ako želite da iskoristite novi Adobe Admin Console za lakše upravljanje licencama ili želite da korisnici pristupaju skladištu odnosno uslugama u oblaku, želećete da primenite kreativne aplikacije na imenovane korisnike pomoću Adobe ID-ova ili Enterprise ID-ova.

  • Adobe ID: Korisnik kreira i poseduje nalog, Adobe upravlja akrteditivima i obrađuje prijavljivanje
  • ID preduzeća: Organizacija kreira i poseduje nalog, Adobe upravlja akrteditivima i obrađuje prijavljivanje
  • Objedinjeni ID: Organizacija kreira i poseduje nalog, povezuje se sa direktorijumom preduzeća putem objedinjavanja, preduzeće ili škola upravlja akreditivima i obrađuje prijavljivanje putem jedinstvenog prijavljivanja

  Za više informacija pogledajte „Upravljanje tipovima identiteta“. Pored toga, i dalje možete da primenite Creative Cloud za velika preduzeća pomoću serijskih brojeva, što znači da će korisnici biti anonimni i moći će da rade u vanmrežnim okruženjima. Vi odlučujete koja opcija je najbolja za vašu organizaciju, a možete čak i da pomešate različite korisnike i grupe.

 4. Može li IT da kontroliše ko ima pristup Creative Cloud skladištu, uslugama i aplikacijama? Može li IT da kontroliše ko ima pristup Creative Cloud skladištu, uslugama i aplikacijama?

  Da, IT kontroliše primenu kreativnih aplikacija i ispravki tako što kreira prilagođene pakete za primenu (MSI i PKG datoteke industrijskog standarda) pomoću besplatnog Creative Cloud programa za pakovanje. Novi Adobe Admin Console omogućava IT sektoru da kontroliše koji korisnici i grupe u organizaciji imaju pristup skladištu i uslugama u oblaku.

 5. Šta ako moja organizacija ne želi da izvrši ažuriranje čim Adobe objavi nove aplikacije za računare putem usluge Creative Cloud? Šta ako moja organizacija ne želi da izvrši ažuriranje čim Adobe objavi nove aplikacije za računare putem usluge Creative Cloud?

  Vaš IT tim ima potpunu kontrolu nad time koje se aplikacije, usluge i funkcije pakuju i primenjuju i kada. Verzije se mogu testirati u proizvodnji ili putem pilota pre primene u celoj organizaciji.