Kreativna saradnja. Prilagođena primena.

Dajte kreativnim timovima u agenciji vodeće industrijske aplikacije koje žele – i obezbedite sigurne, prilagodljive primene koje su potrebne vašem IT timu.

Državne institucije
„Videli smo uspeh. Creative Cloud omogućava inovacije, pomaže ljudima da budu kreativniji i povećava saradnju.“ 

— Left of Creative, konsultanti za Mornaricu SAD, Vašington

Opcije kupovine za državne institucije

Uz novo Creative Cloud rešenje za velika preduzeća, jedan ugovor od tri godine pokriva vaše najprilagodljivije rešenje do sada. Pogledajte dodatne opcije za licenciranje ispod.

Creative Cloud aplikacije za računare

Anonimno licenciranje

Creative Cloud za timove

Licenciranje imenovanog korisnika

Creative Cloud za velika preduzeća

Fleksibilno licenciranje

Za primenu u malim grupama.

Za male i srednje timove i državne agencije od maksimalno 150 korisnika. Za primene u državnim institucijama od preko 150 korisnika.

Vanmrežna primena kreativnih aplikacija za bezbedna okruženja.

Pristupite kompletnom skupu kreativnih aplikacija sa opcionalnim uslugama i skladištem za deljenje, saradnju i objavljivanje. Pristupite kompletnom skupu kreativnih aplikacija sa uslugama i skladištem, plus centralizovanom upravljanju licencama i njihovoj primeni, podršci za velika preduzeća i integraciji sa drugim Adobe ponudama za velika preduzeća.

— —

Usluge i skladište na mreži su uključeni. Može se prilagoditi da se uklopi u specifične potrebe svakog sektora – sa uslugama i skladištem ili bez njih.

Dostupno putem Adobe program kumulativnog licenciranja (CLP).

Dostupno putem Adobe plan za podsticajnu vrednost (VIP). Dostupno putem prilagodljive trogodišnje Ugovora o licenciranju za velika preduzeća (ETLA).

za više informacija o ovim opcijama možete se obratiti i Adobe ovlašćeni prodavac.


Pogledajte šta je novo u vašim omiljenim aplikacijama.

 

                   

 1. Moja organizacija mora da bude sigurna da su podaci bezbedni i da je pristup pouzdan. Kako da dobijem više informacija o merama bezbednosti uključenim uz Creative Cloud? Moja organizacija mora da bude sigurna da su podaci bezbedni i da je pristup pouzdan. Kako da dobijem više informacija o merama bezbednosti uključenim uz Creative Cloud?
 2. Može li IT nastaviti da pakuje Creative Cloud aplikacije i usluge za primenu pomoću postojeće infrastrukture primene? Može li IT nastaviti da pakuje Creative Cloud aplikacije i usluge za primenu pomoću postojeće infrastrukture primene?

  Da, IT alatke za pakovanje će se i dalje obezbeđivati za prilagođavanje i pakovanje Creative Cloud aplikacija i usluga. Program za pakovanje će dati Microsoft Windows Installer (MSI) ili Mac OS X PKG instalacione programe za poslovnu primenu i obradu slika.

 3. Šta ako moja organizacija ne želi da izvrši ažuriranje čim Adobe objavi nove aplikacije za računare putem usluge Creative Cloud? Šta ako moja organizacija ne želi da izvrši ažuriranje čim Adobe objavi nove aplikacije za računare putem usluge Creative Cloud?

  Vaš IT tim ima potpunu kontrolu nad time koje se aplikacije, usluge i funkcije pakuju i primenjuju i kada. Verzije se mogu testirati u proizvodnji ili putem pilota pre primene u celoj organizaciji.

 4. Može li IT da kontroliše ko ima pristup Creative Cloud skladištu, uslugama i aplikacijama? Može li IT da kontroliše ko ima pristup Creative Cloud skladištu, uslugama i aplikacijama?

  Da, IT kontroliše primenu kreativnih aplikacija i ispravki tako što kreira prilagođene pakete za primenu (MSI i PKG datoteke industrijskog standarda) pomoću besplatnog Creative Cloud programa za pakovanje. Nova Adobe Admin Console omogućava IT sektoru da kontroliše koji korisnici i grupe u organizaciji imaju pristup skladištu i uslugama u oblaku.

 5. Šta ako moja organizacija ne želi da koristi Adobe ID-ove za prijavljivanje u Creative Cloud? Šta ako moja organizacija ne želi da koristi Adobe ID-ove za prijavljivanje u Creative Cloud?

  IT administratori i dalje mogu da primene Creative Cloud za velika preduzeća pomoću serijskih brojeva, što znači da će korisnici biti anonimni i moći će da rade u vanmrežnim okruženjima. Međutim, ako želite da iskoristite novu Adobe Admin Console za lakše upravljanje licencama ili želite da korisnici pristupaju skladištu odnosno uslugama u oblaku, želećete da primenite kreativne aplikacije na imenovane korisnike pomoću Adobe ID-ova ili Enterprise ID-ova. Vi odlučujete koja opcija je najbolja za vašu organizaciju, a možete čak i da pomešate različite korisnike i grupe.