Adobe Animate CC – jedna aplikacija
Nabavite Animate pojedinačnu aplikaciju kao deo sistema Creative Cloud.