Adobe Premiere Pro CC – jedna aplikacija
Nabavite Premiere Pro kao deo sistema Creative Cloud