Kvalitet kojem možete verovati.


Samo originalni softver kompanije Adobe daje vam neprekidni pristup najnovijim funkcijama i ažuriranjima kako biste izbegli usporene performanse i bili što produktivniji. Nabavite softver koji je pouzdan, bezbedan i koji Adobe podržava da biste imali kvalitet na koji se možete osloniti.

Originalni softver kompanije Adobe

Da li možda imate softver koji nije originalan ili je falsifikovan?

Ljudi stalno bez znanja kupuju softver koji nije originalan ili je falsifikovan. Njega obično prodaju neovlašćeni prodavci na mreži i sajtovi za aukcije koji daju specijalne ponude. Softver koji nije originalan često se dobija učitan uz računarski hardver kako bi neovlašćeni prodavci učinili svoje ponude privlačnijim.

Koji su rizici i šta možete da preduzmete?

Softver koji nije originalan često je neovlašćeno izmenjen i veća je verovatnoća da on sadrži malver i viruse koji mogu dovesti do pada sistema i gubitka rada. Samo originalni softver kompanije Adobe ima garanciju i podršku od kompanije Adobe. Ako mislite da imate softver koji nije originalan, Adobe preporučuje da preduzmete sledeće korake:
  1. Deinstalirajte softver koji nije originalan sa računara i zamenite ga originalnim softverom kompanije Adobe.
  2. Koristite dolenavedenu vezu da biste prijavili prodavca koji vam je prodao softver koji nije originalan.
Ubuduće ne zaboravite da kupujete Adobe softver od ovlašćenih prodavaca ili direktno od nas da biste dobili visok kvalitet i bezbrižnost koje zaslužujete.