Upozorenje

Rešavanje problema sa aktivacijom softvera

 

Nažalost, serijski borj koji koristite za aktivaciju ili ponovnu aktivaciju softvera nije važeći i Adobe ga je blokirao.

 

Šta mogu da uradim?

 

Nevažeći serijski brojevi verovatno potiču od upotrebe softvera koji nije originalan. Problem možete brzo rešiti kupovinom originalnog Adobe softvera.

Samo originalni softver kompanije Adobe daje vam neprekidni pristup najnovijim funkcijama i ažuriranjima kako biste izbegli usporene performanse i rizike od malvera.

Da biste kupili originalni Adobe softver, posetite Adobe odaberite stranicuplana ili Obratite nam se.

 

 


Zašto se ovo desilo?

Neku od sledećih poruka ste možda dobili kada ste pokušali da aktivrate softver:

 

  • Netačan serijski broj
  • Uneti serijski broj je opozvan
  • Uneti serijski broj je nevažeći


Ako je tako, serijski broj koji koristite je lažan i izdao ga je neovlašćeni prodavac lažnog softvera ili Adobe nikada nije izdao serijski broj.

 

Nažalost, možete otkriti da softver koji koristite nije originalan tek kada pokušate da ga ponovo aktivirate ili instalirate.

 

Adobe naporno radi na zaštiti korisnika tako što aktivno otkriva neovlašćene prodavce da ne bi mogli i dalje da varaju naše korisnike.

 

Za više informacija o Adobe originalu posetite Najčešća pitanja.