Imali smo mnogo posla.

Uz After Effects CC uvek možete da pristupite novim funkcijama čim ih objavimo.

After Effects CC

Unapređivanje kreiranja grafike pomoću master svojstava

Kreirajte više varijacija jedne kompozicije pomoću master svojstava. Odaberite svojstva kao što su tekst, položaj i boja da biste ih prilagodili u kontekstu, bez potrebe za otvaranjem pred-kompozicije radi unošenja promena.

Napredna mašina za lutke

Uvrnite i savijte slojeve uz veću kontrolu i glađe deformacije. Dodajte čiode u bilo koji blik i napredna mašina za lutke će dodati detalj mreže tamo gde vam je najpotrebniji.

Poboljšanja table „Osnovna grafika“

Dodajte većinu svojstava vremenske ose na tablu „Osnovna grafika“, uključujući 2D položaj, rotiranje i podešavanje razmere. Izvezite ih kao kontrole predložaka pokretne grafike da biste prilagodili dizajn u aplikaciji Premiere Pro.

Poboljšanja animacije kojom upravljaju podaci

Lakše uvezite i koristite izvorne datoteke sa podacima (uključujući JSON, CSV i TSV) direktno na vremenskoj osi. Javni API omogućava nezavisnim proizvođačima da primene podršku za druge formate datoteka sa podacima. Lakše povežite svojstva sa podacima pomoću biča za biranje bez prethodnog omogućavanja izraza.

Optimizacije performansi i GPU

Efekti Dodaj zrno, Ukloni zrno i Podudari zrno sada imaju više niti radi postizanja do 5 puta bržih performansi. Korišćenje GPU je efikasnije: radite sa većim veličinama okvira bez grešaka memorije.

Otvaranje predložaka pokretne grafike u aplikaciji After Effects

Predlošci pokretne grafike se mogu otvoriti kao projekat u aplikaciji After Effects, uz zadržavanje kompozicija i resursa. Izvršite uređivanja, a zatim ih sačuvajte kao projekat ili ih izvezite kao novi predložak pokretne grafike za korisnike aplikacije Premiere Pro.

Podrška za Adobe sveobuhvatno okruženje i poboljšani efekat „VR ravan u sferu“

Pregledajte VR kompoziciju onako kako je zamišljeno da ona bude viđena, na ekranu za virtuelnu realnost. Adobe sveobuhvatno okruženje podržava HTC Vive i Oculus Rift na Mac i Windows računarima. Obnovljeni efekat „VR ravan u sferu“ isporučuje transformacije višeg kvaliteta.

Efekat ograničavanja video zapisa

Ograničite vrednosti boje i svetlosti kako biste zadovoljili specifikacije za emitovanje. Primenite na pojedinačne slojeve ili na sloj za prilagođavanje da biste ograničili celu kompoziciju.

Poboljšana podrška za timske projekte

Poboljšanja uključuju poboljšano praćenje saradnika, bolje upravljanje projektima i još mnogo toga.

I još mnogo toga

Takođe uključuje: Prečicu za brzo kretanje kroz režime maske, mogućnost automatskog postavljanja početnih tačaka sloja oblika u centar, bolje upravljanje kešom diska i poboljšanja organizacije projekata.
Pogledajte napomene uz puno izdanje ›

After Effects CC

Animacija određena podacima

Animirajte pokretnu grafiku, kao što su grafikoni i grafovi, pomoću uvezenih podataka. Uz prilagođene šeme, nezavisni partneri mogu da upisuju podatke koje drugi ljudi mogu koristiti za generisanje pokretne grafike.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Sveobuhvatni VR efekti

Dodajte efekte virtuelne realnosti u 360/VR video zapise bez kreiranja neželjenih izobličenja na polovima ili artefaktima duž zadnje ivice. Efekti uključuju VR zamućenje, VR hromatične aberacije, VR prelive boja, VR uklanjanje buke, VR digitalne greške, VR fraktalnu buku, VR sjaj i VR izoštravanje.
Saznajte više ›

Sveobuhvatno titlovanje i grafika video zapisa

Trenutno oblikujte grafiku, tekst, slike ili druge video zapise kako bi dobro izgledali u 360 video zapisu.

VR uređivač komponenti

Korišćenje prozora za prikaz umesto direktnog rada sa 360/VR snimkom omogućava vam da uređujete uz istu perspektivu koju vidite kada se video reprodukuje na uređaju ili pametnom telefonu.

Izdvojite Cubemap

Konvertujte 360 snimak u format 3D kocke da biste lako vršili praćenje pokreta, uklonili objekte, dodali pokretnu grafiku i vizuelne efekte i još mnogo toga.

Kreiranje VR okruženja

Automatizujte kreiranje neophodnih kompozicija i relacija kamere da biste kreirali okruženje za 360/VR autorstvo za infografiku, animirane sekvence, apstraktne objekte i još mnogo toga.

VR konvertor

Lako se prebacujte između formata za uređivanje i izvozite u različite formate, uključujući: Fisheye, Cube-Map Facebook 3:2, Cube-Map Pano 2VR 3:2, Cube-Map GearVR 6:1, Equirectangular 16:9, Cube-Map 4:3, Sphere Map i Equirectangular 2:1.

VR sfera rotiranja

Lako prilagodite i rotirajte svoj 360 snimak da biste poravnali horizontalne linije, uglove gledanja i još mnogo toga.

VR sfera do ravni

Pogledajte svoje snimke u prikazu zasnovanom na perspektivi, slično onome kako bi oni izgledali da nosite uređaj na glavi.

Pristup izrazima za maske i tačke oblika

Animirajte grafiku kao nikada ranije. Povežite maske i tačke oblika sa drugim maskama, oblicima ili slojevima uz izraze bez animiranja jednog po jednog okvira. Radite sa jednom ili više tačaka i regulatora kontrola i primenite nove funkcije određene podacima.

Poboljšani 3D kanal uz Cinema 4D Lite R19

Radite u 3D-u direktno u programu After Effects uz Cinema 4D Lite R19. Nabavite poboljšanja porta za prikaz uz poboljšanu podršku za OpenGL i ažurirani Cinema 4D Take System, podršku za Parallax Shader, Vertex Color i BodyPaint OpenGL, kao i mogućnost uvoza za FBX 2017 i Alembic 1.6.

Poboljšanja performansi

Vizuelizujte transformacije slojeva i zamućenje pokreta na GPU-u.

Mapiranje tasterskih prečica

Brzo pronađite i prilagodite tasterske prečice pomoću vizuelne mape.

Korisni početni ekran

Ubrzajte podešavanje projekta i započnite uređivanje pomoću novog, intuitivnog početnog ekrana koji uključuje i lak pristup After Effects uputstvima.

Automatska čuvanja u Adobe timskim projektima

Pogledajte kada su izvršena automatska čuvanja vaših uređivanja. Lako se vratite na prethodno automatsko čuvanje ili kreirajte novi timski projekat od automatskog čuvanja.

Novi meni sa fontovima

Nabavite preglede fontova i izaberite omiljene pomoću opcija filtriranja i pretrage.

Predlošci pokretne grafike u usluzi Adobe Stock

Prodajte svoje predloške pokretne grafike u usluzi Adobe Stock ili ih delite sa Adobe Premiere Pro CC korisnicima koji mogu da koriste većinu predložaka bez instalirane aplikacije After Effects.

I još mnogo toga

Takođe uključuje: Izvoz animiranog GIF-a na macOS računaru pomoću programa Adobe Media Encoder i poboljšanja MENA i indijskog teksta.
Pogledajte napomene uz puno izdanje ›

After Effects CC (2017.2)

Tabla „Osnovna grafika“

Brzo pristupite parametrima koji se često menjaju i zadržite stilsku kontrolu nad kompozicijama tako što ćete ih pakovati kao predloške pokretne grafike u ovoj novoj tabli. Urednici mogu da menjaju promenljive kao što su tekst i boja bez promene celokupnog izgleda, a tim može da deli predloške pomoću usluge Creative Cloud Libraries.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Uklanjanje zamućenja usled kretanja zbog drmanja kamere

Spasite neupotrebljive zapise tako što ćete ukloniti predmete pri drmanju kamere, kao što je zamućenje usled kretanja.

Tabla „Lumetri opsezi“

Procenite i precizno ispravite boje kompozicija koristeći Lumetri video opsege, koji obuhvataju Vectorscope, Histogram, Parade i Waveform.

Procesorski ubrzani efekti i performanse

Brže prikazujte Fast Box Blur i druge efekte da biste momentalno dobili povratne informacije o kreativnim izborima, kao i brže performanse u aplikaciji.

Pojednostavljena organizacija efekata

Efekti kod kojih slojevi referenci sada obuhvataju izvorne maske i efekte.

Podrška za zapise sa velikim brojem okvira u sekundi

After Effects nudi matičnu podršku za zapise sa brojem okvira u sekundi većim od 99 o/s.

Dynamic Link za timske projekte

Brže ponavljajte koristeći Dynamic Link u timskim projektima i čuvajte kompozicije timskih projekata u usluzi After Effects.
Saznajte više ›

Proširena podrška za tekst

After Effects sada podržava indijske skripte jezika i druge koje se čitaju zdesna nalevo, kao što su arapske i jevrejske.

I još mnogo toga

Takođe uključuje: mogućnost proširivanja finog doterivanja maske za zapis visoke rezolucije, dodeljivanje oznaka boja kompoziciji i označivačima slojeva, i još toga.
Pogledajte napomene uz puno izdanje ›

After Effects CC (2017)

Mašina za 3D prikazivanje

Poboljšajte performanse vizuelizacije na CPU i kreirajte elemente kao što je istisnuti tekst i slojevi oblika direktno u programu After Effects pomoću nove mašine za 3D vizuelizaciju koja koristi tehnologiju Cinema 4D.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Jednostavnija saradnja sa timskim projektima

Delite sekvence i kompozicije u realnom vremenu i sarađujte na njima koristeći Adobe Timske projekte (Beta). Funkcije poput kontrole verzija i razrešavanja neusaglašenosti ugrađene su direktno u Adobe Premiere Pro, After Effects i Prelude, tako da timovi mogu bolje da sarađuju. Sada dostupno za Creative Cloud za timove i korisnike velikih preduzeća.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Reprodukcija u realnom vremenu

Ubrzajte tok posla reprodukovanjem većine neobrađenog materijala u realnom vremenu bez prethodne vizuelizacije ili keširanja.

Brži efekti i interaktivne performanse

Otarasite se zastoja i radite brže uz više procesorski ubrzanih efekata, kao i Dynamic Link poboljšanja koja uklanjaju posrednu vizuelizaciju između programa Premiere Pro i After Effects.

Poboljšanja predložaka za tekst uživo

Stavite svoje kompozicije u jednu datoteku koja omogućava korisnicima da lako dele predloške za tekst uživo uz Premiere Pro.

Character Animator poboljšanja

Izvršite Photoshop i Illustrator promene na lutki i brže ažurirajte uz poboljšane Adobe Character Animator CC (Beta) performanse. Prebacujte se lako između programa Character Animator, After Effects i Premiere Pro koristeći Dynamic Link.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Typekit ispravke

Uz Adobe Typekit Marketplace možete da kupite fontove od nekih vodećih i najvećih imena i da ih koristite u svojim After Effects projektima. Trenutno sinhronizujte kupljene fontove sa uređajem i prenesite ih direktno u kompozicije.

Creative Cloud Assets poboljšanja

Arhivirajte i vratite sve resurse koje ste uskladištili u usluzi Creative Cloud, uključujući one u usluzi Creative Cloud Libraries, resurse napravljene pomoću proizvoda za računare i mobilnih projekata.

Deljeni predlošci

Uverite se da vaš tim i honorarni saradnici uvek rade na istoj stranici tako što ćete kreirati sopstveni novi predložak sa postavljenim vodičima za bolje i strukturom datoteke i delite ga u Creative Cloud fasciklama.

Tokeni za datum i vreme

Pratite više rezultata iz iste datoteke tako što ćete dodati tokene za datum i vreme u izlazni predložak imena datoteke.

I još mnogo toga

Obuhvata i: bolju UI retina podršku, poboljšane markere, poboljšanja izvršavanja skripti, poboljšanja Adobe Media Encoder izvoza, poboljšano ponovno mapiranje vremena, unapred podešenu postavku od 360 stepeni za monoskopsku ekvidistantnu cilindričnu projekciju video zapisa i još mnogo toga.
Pogledajte kompletne napomene uz izdanje ›

After Effects CC (2015.3)

Glatkije iskustvo reprodukcije

Nova arhitektura za pregled audio i video zapisa omogućava vam reprodukciju keširanih okvira u realnom vremenu sa sinhronizovanim zvukom.

Brže performanse aplikacije

Brže se krećite dok radite u oknu „Kompozicije“ ili dok sređujete vremensku osu.

Ubrzani efekti

Brže prikazujte koristeći procesorski ubrzane efekte kao što su „Gausovo zamućenje“ i „Lumetri boja“.

Više kreativnih alatki za boje

Izolujte i prilagodite boje, doterajte balans bele boje i suptilno prilagodite senke pomoću poboljšanih alatki „Lumetri boja“. Jednim klikom kreirajte i primenite novu početnu postavku SpeedLooks.

Pojednostavljeni Adobe Character Animator

Brzo označite slojeve lutke i snimite više verzija kretanja lika. Pomoću nove funkcije Dynamic Link, brže izvozite u Adobe Media Encoder. Kontrolišite kako se svaki podređeni objekat kreće sa nadređenim koristeći nove priloge za lutke.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Ponašanja pokretača kretanja i automatskog treperenja

Koristite Character Animator da biste prevlačili likove preko ekrana i automatski ih animirali u skladu s njihovim pokretima.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Brži uvoz

Uvozite sekvence slika i do 10x brže preko lokalne mreže ili kad koristite deljeno skladište.

Unapređeni 3D kanal uživo

Izvezite animirani 3D tekst i slojeve oblika u Cinema 4D radi efikasnijeg toka posla. Prilagodite elemente i gledajte kako se trenutno ažuriraju putem usluge Cineware.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Bolja saradnja uz biblioteke

Kontrolišite resurse u usluzi Creative Cloud Libraries koji su samo za čitanje, kako bi članovi tima mogli da koriste biblioteke, ali ne i da ih menjaju ili brišu.

Ažurirano okno „Biblioteke“

Brže pronađite odgovarajući sadržaj pomoću većeg okna „Biblioteke“ i filtrirane pretrage usluge Adobe Stock, kao i novih ikona koje olakšavaju identifikovanje licenciranih Adobe Stock resursa. Pogledajte dužinu i format svakog video-zapisa u bibliotekama i pronađite veze ka pregledima video-zapisa.

I još mnogo toga

Takođe obuhvata: mogućnost slaganja sa osnovnim 8K i 6K materijalom, kodiranje sa prilagođenim postavkama prikaza, prevlačenje preko otvorenih okana pomoću alatke „Ruka“ i drugo.
Pogledajte kompletne napomene uz izdanje ›

After Effects CC (2015.2)

Jednostavna Cinema 4D integracija

Koristite Live Link da biste sinhronizovali vremenske ose u aplikacijama After Effects i Cinema 4D (R17 SP2) i prilagodite novu podršku za Cinema 4D Take System.

Brža i fleksibilnija vizuelizacija

Sada možete da koristite Cineware da biste prikazali Cinema 4D datoteke sačuvane pomoću Sketch and Toon ili Physical i Hardware prikazivača.

After Effects CC (2015.1)

Optimizovano za dodir i male ekrane

Radite na After Effects kompozicijama pomoću pokreta uz više dodira na uređajima kao što je Microsoft Surface Pro. Odaberite i aktivirajte table i radne prostore, krećite se između tabli u grupi i krećite se po pan prikazu i pomerajte u pregledačima za manje ekrane.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Nova podrška za video-zapise u usluzi Adobe Stock

Odaberite neki od preko milion besplatnih video klipova za korišćenje u After Effects projektima. Napravite kompozicije pomoću resursa obeleženih vodenim žigom koji se automatski ažuriraju kad ih licencirate u okviru table Creative Cloud Libraries.

Poboljšani tokovi posla boja

Pošaljite Lumetri efekte nijansiranja boja iz programa Adobe Premiere Pro u After Effects i upravljajte dubokim tokovima posla boje pomoću profila za ARRIRAW formate i UHD/HDR.

Adobe Character Animator (Preview), sada uz višestruki dodir

Upotrebite prste da biste animirali udove svojih likova na dodirnim ekranima i da biste snimili pokrete. Character Animator interfejs sada je dostupan i na nemačkom, japanskom i francuskom.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Lak pristup resursima usluge Creative Cloud Libraries

Prevucite resurse sa table biblioteka direktno u After Effects Composition ili na tablu „Vremenska osa“.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Adobe Capture CC integracija

Koristite iPad, iPhone ili Android telefon da biste svaku sliku pretvorili u odmah spreman sadržaj. Izdvojite temu boje ili Look ili kreirajte oblik ili vektorsku grafiku, a zatim sačuvajte resurs u usluzi Creative Cloud Libraries da biste ga koristili u programu After Effects.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

I još mnogo toga

Obuhvata i: poboljšana ponašanja pregleda, nove opcije pregleda i još mnogo toga.
Saznajte više ›

After Effects CC (2015)

Adobe Stock integracija za licenciranje slika

Uštedite vreme pri pronalaženju, licenciranju i upravljanju besplatnim slikama i grafikama sa licencom pošto ih After Effects sada integriše sa novom uslugom Adobe Stock. Kad sačuvate sliku u usluzi Creative Cloud Libraries, odmah možete da je koristite u video-zapisima i drugim kreativnim projektima.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Vaši resursi, dostupni svuda

Pristupite važnim kreativnim resursima – kao što su Looks efekti i grafika – i delite ih pomoću usluge Creative Cloud Libraries koja je dostupna u programima After Effects, Adobe Premiere Pro, Photoshop i Illustrator, u aplikacijama za mobilne uređaje kao što je Adobe Shape i uslugama kao što je Adobe Stock.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Pregled bez prekida

Prilagodite svojstva kompozicije i čak promenite veličinu tabli bez prekida reprodukcije. Pregled bez prekida prati vašu kreativnost.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Preciznije praćenje lica

Praćenje lica olakšava primenu efekata na odabrane delove lica. Koristite jednostavno praćenje da biste ispravili boje ili zamutili lice, pratite određene tačke da biste promenili boju očiju ili pokrete usta ili pratite mere, na primer koliko će nečije oko biti otvoreno. Možete čak i da izvezete podatke u Character Animator.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Jednostavna animacija 2D likova

Animirajte likove koje kreirate u programu Illustrator ili Photoshop glumeći pokrete ispred veb kamere. Adobe Character Animator (Preview) prati pokrete lica, omogućava vam da snimate dijalog ili glas i omogućava vam da aktivirate radnje pomoću tastature.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Prilagodljivi pregledi

Pregledajte kompozicije, slojeve i snimke na osnovu iskustva i željenih podešavanja. Birajte intuitivna podrazumevana ponašanja, kreirajte prilagođene preglede za različite aktivatore ili se vratite na prethodna ponašanja pregleda u samo nekoliko klikova.

Prilagodljive željene opcije korisničkog interfejsa

Brže se krećite po tablama zahvaljujući poboljšanim grupama tabli. Prilagodite svetlinu interaktivnih kontrola da biste postigli željeni kontrast.

Kontrole optimizovane za dodir

Da bi vam obezbedio okruženje za slaganje koje više odgovara kontrolama dodira, After Effects vam olakšava kretanje između tabli u grupi tako što vam omogućava da odaberete i aktivirate table pomoću kontrola optimizovanih za dodir.

I još mnogo toga

Takođe obuhvata: Poboljšanja koja štede vreme prilikom rada sa izrazima, mogućnost uvoza JPEG2000 datoteka i još mnogo toga.
Saznajte više ›

After Effects CC (2014.1)

Poboljšani korisnički interfejs sa HiDPI podrškom

Pojednostavljeni korisnički interfejs stavlja fokus na vaše projekte i isporučuje doslednije iskustvo na svim uređajima, uključujući HiDPI Windows 8.1 ekrane.

Poboljšani 3D kanal

Radite sa 3D elementima brže sada kada After Effects uključuje Cineware 2.0 i nudi Cinema 4D R16 kompatibilnost uz poboljšanu podršku za slojeve.

I još mnogo toga

Takođe uključeno: vidljivije tačke usidrenja na rasporedima, poboljšanja ponašanja praćenja i još toga.
Pogledajte napomene uz puno izdanje ›

After Effects CC (2014)

Efekti izdvajanja boja

Očuvajte fine detalje kad izdvajate boje iz komprimovanih ili loše snimljenih materijala sa plavom ili zelenom pozadinom. Upotrebite alatku „Napredno suzbijanje izlivanja“ da biste kontrolisali količinu izlivene zelene boje na snimcima sa zelenom pozadinom.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Predlošci za tekst uživo za Adobe Premiere Pro

Zapakujte After Effects kompozicije kao predloške za tekst uživo kako bi Premiere Pro urednici mogli da menjaju tekst bez potrebe da menjaju i boju teksta, kretanje ili pozadinu donje trećine.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Fleksibilne opcije maskiranja i Premiere Pro Interchange

Koristite maske da biste primenili efekte na određene oblasti kompozicije - bez potrebe za dodatnim slojevima za prilagođavanje ili maskiranje trake - i mešali svaki efekat pojedinačno sa originalnim slojem. Uvozite maske iz programa Premiere Pro preko dinamičkog povezivanja da biste ih dodatno poboljšali.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Integracija Adobe tema boja

Kreirajte teme boja koristeći aplikaciju Adobe teme boja na iPhone uređaju ili u pregledaču, a zatim sinhronizujte uzorke boje sa programom After Effects za korišćenje u kompozicijama.

Mercury Transmit

Prikažite preglede kompozicija preko celog ekrana na zasebnom monitoru. Šaljite preglede preko interfejsa kao što je HDMI sa grafičke kartice, bez dodatnog hardvera.

Poboljšanja pregledača medijuma

Krećite se kroz medijume lokalno ili preko mreže pomoću programa Adobe Anywhere i pristupajte složenim tipovima medijuma kao što su P2 i XDCAM kao medijumima, a ne ugnežđenim fasciklama.

Adobe Typekit integracija

Pristupite raznim fontovima iz usluge Typekit da biste ih odmah koristili u After Effects projektima.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Podrška za integraciju table

Pronađite i instalirajte programske dodatke, proširenja, medijume za obuku i drugi sadržaj pomoću tabli za After Effects koje je kreirala zajednica programera.

I još mnogo toga

Takođe uključuje: brže performanse u Warp Stabilizer VFX efektu; mogućnost uvoza Sony RAW snimka sa F5, F55 i F65 fotoaparata; pristup izvršavanja skripti postavkama prikazivanja i postavkama izlaznog modula; i još toga.
Pogledajte napomene uz puno izdanje ›

After Effects CC (12.2)

Brži, prilagodljivi rezultat

Smanjite haos pri upravljanju datotekama i organizujte slike novim prilagođavanjem predloška imena datoteke i putanje rezultata.

Poboljšano kačenje

Kačenje sloja i maske čini poravnavanje 2D i 3D objekata jednostavnim, bez potrebe za računanjem i ukucavanjem vrednosti. Sada možete da kačite stavke za putanje oblika, okvire za ograničavanje, kamere i rasvetu kao i unutar slojeva oblika.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Poboljšanja skripti

Nova poboljšanja skripti omogućavaju automatizovanje generisanja rezultata u različite formate korišćenjem skripti za promenu modula za vizuelizaciju i generisanje rezultata.

Migracija postavki

Migrirajte postavke kao što su radni prostor, željene postavke i tasterske prečice iz ranijih verzija programa After Effects CC u trenutnu verziju.

I još mnogo toga

Takođe obuhvata: Bezijeove putanje za slojeve oblika; mogućnost korišćenja komande „Ponovo učitaj snimak“ sa snimcima koji nedostaju; nova maksimalna vrednost od 200 za svojstva veličine četkice u efektima „Potez česticom“ i „Upisivanje“; i još toga.
Pogledajte napomene uz puno izdanje ›

After Effects CC (12.1)

Praćenje maske

Brzo kreirajte maske i dodajte efekte koji se kreću kroz scenu i izbegnite dugotrajno ručno podešavanje. Nacrtajte masku oko objekta i ona će ga pratiti kroz sličice, automatski prilagođavajući položaj, rotaciju, veličinu, nagib i perspektivu.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Fleksibilne opcije promene veličine

Učinite da svaki piksel izgleda što je moguće bolje, uz izbor bilinearnog ili bikubnog uzorkovanja. Koristite efekat „Uvećanje“ koji čuva detalje da biste održali kvalitet i oštrinu prilikom transformisanja SD snimaka u HD ili pretvaranja HD materijala u 4K materijal za digitalne bioskope.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Veze svojstava

Kopirajte i lepite efekat, masku ili drugo svojstvo iz jednog sloja na drugi tako da nalepljena instanca ima živu vezu sa originalom. Izmene koje napravite na originalnom svojstvu odražavaju se na povezanim instancama.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Brži efekti „Warp Stabilizer“ i „3D praćenje kamere“

Analizirajte snimke do 80% brže sa novim poboljšanjima brzine dodatim u filtere „Stabilizator krivljenja“ i „3D praćenje kamere“.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

HiDPI pregledači sadržaja za Retina ekrane na Mac računarima

After Effects će od sada koristiti Retina ekran na Mac računaru kako bi svaki piksel sadržaja u pregledaču prikazao kao jedan piksel na ekranu.

Poboljšano kačenje

Kačenje sloja i maske čini poravnavanje 2D i 3D objekata jednostavnim, bez potrebe za računanjem i ukucavanjem vrednosti. Sada kačite stavke za pojedinačne slojeve u prekompoziciji i linije definisane granicama sloja, čak i izvan samog sloja, što olakšava poravnavanje.

Optimizacije GPU-a

Radite brže uz optimizacije GPU-a. Poboljšanja u sistemu za 3D vizuelizaciju praćenjem zraka omogućavaju da brzo radite sa istisnutim tekstom i oblicima. Uključena NVIDIA biblioteka OptiX 3.0 poboljšava performanse i stabilnost sistema vizuelizacije.

Pregledač medijuma

Pristupajte sredstvima i upravljajte njima pomoću prikladne table koja može da se usidri. Brzo pregledajte, otvarajte i komponujte gotovo svaki video format. Povežite se sa tradicionalnim filmskim, slikovnim i zvučnim datotekama, kao i standardnim medijumima za skladištenje kao što su P2 kartice i formati RED, XDCAM i ARRIRAW.

I još mnogo toga

Obuhvata i: nova svojstva u meniju jezika izraza, popravljene talasne oblike zvučnog zapisa, promene i poboljšanja slojeva, promene crteža putanje maske i još mnogo toga.
Pogledajte napomene uz puno izdanje ›

After Effects CC (12)

3D kanal uživo

Objekti i scene iz popularnog programa za 3D modeliranje i animaciju Cinema 4D mogu direktno da se koriste kao snimci u programu After Effects, bez potrebe za prethodnom vizuelizacijom. To olakšava kruženje između programa i otvara brojne kreativne mogućnosti.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Alatka „Poboljšavanje ivice“

Došao je kraj grubim linijama maskiranja. Zadržite detalje dok izdvajate komplikovane elemente iz prvog plana kao što je kovrdžava osa ili ivice zamućene zbog kretanja iz složenih pozadina. To znači da možete da kreirate prirodne kompozicije bez unošenja specijalno snimanog zapisa.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Praćenje optimizacije u alatki za praćenje 3D kamere

Poboljšana alatka za praćenje kamere u programu After Effects uvodi praćenje optimizacije što korisnicima omogućava da suze tačke praćenja tokom vremena kako bi dobili preciznije 3D praćenje u 2D prostoru.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Warp Stabilizer VFX

Velika nadogradnja mnogo voljenog programa Warp Stabilizer, VFX omogućava vam da odaberete koji objekat u sceni se stabilizuje, da obrnete stabilizaciju i da očuvate originalnu veličinu scene kako biste popravili komplikovane snimke, kao što su vazdušni preleti.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Funkcija pretrage fontova, efekata i snimaka koji nedostaju

Nikad više ne lovite fontove, efekte ili snimke koji nedostaju korišćene u vašim kompozicijama. Uz novu funkciju pretrage možete brzo da identifikujete i pronađete fontove, efekte i druge medije koji nedostaju u svojim kompozicijama, što vam omogućava da ih lako ponovo povežete.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Kačenje

Lako poravnajte ivice, početne tačke i putanje maske između slojeva prilikom kreiranja složenih objekata sa novim slojevima i funkcijom kačenja maske.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Bikubno ponovno uzorkovanje

Odaberite između bikubnog i bilinearnog uzorkovanja za izabrane slojeve, što određuje kako se pikseli uzorkuju za transformacije kao što je menjanje veličine.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Zamućenje pokreta piksela

Dodajte ili poboljšajte zamućenje pokreta za objekte koji se pomeraju u snimcima uživo i prikazanim scenama. Ovaj efekat možete da koristite kako biste dodali realističnost, naglasili pokret, uklopili snimke i učinili drhtave snimke lakšim za gledanje.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Sinhronizovanje postavki

Sinhronizujte sve postavke radnog prostora u usluzi Creative Cloud da biste više nego ikada olakšali rad na više računara ili podešavanje novog računara.

I još mnogo toga

Takođe obuhvata: nove komande za slanje u Adobe Media Encoder redosled; mogućnost korišćenja Adobe Media Encoder redosleda za H.264, MPEG-2 i WMV formate; mogućnost brisanja RAM i disk keša pomoću jedne komande; i još mnogo toga.
Pogledajte napomene uz puno izdanje ›