Adobe Advertising Clouds programvara för annonsplanering för flera skärmar

Innehållsflödet över olika kanaler och enheter ger varumärkena nya möjligheter att framföra sina budskap. Samtidigt blir det av samma skäl allt svårare för varumärkena att nå sina fragmenterade målgrupper. Adobe Advertising Clouds programvara för annonsplanering för flera skärmar gör att ni kan planera och köpa in annonser över olika skärmar och format, samtidigt som ni mäter räckvidden, frekvensen och påverkan på ett exakt, öppet och effektivt sätt.

Planera, köp, mät och optimera er flerkanalsmarknadsföring.

Se hur ni kan använda programvara för annonsplanering för flera skärmar effektivt för att nå era kunder på rätt plats och vid rätt tillfälle under deras digitala resa.

Video för datorer

Standardformat och interaktiva preroll-format med material som visas i strömmen eller i bannern är vanligast inom digital videoreklam. Videoreklam för datorer är fortfarande en hörnsten i ett varumärkes övergripande mediestrategi.

Video för mobiler

Den ökande användningen av smarttelefoner, framstegen inom bredbandsteknik och de allt större skärmarna innebär att kunderna snabbt har börjat konsumera allt mer media på mobilenheter. Mobilmarknadsföringen bör nu vara en avgörande del av alla företags övergripande varumärkesstrategi.

Video för sociala medier

Advertising Cloud är en av de första plattformarna för videoinköp som kan integreras med Facebooks API. Nu kan ni integrera era videoannonser på Facebook och Instagram tillsammans med befintliga reklamsatsningar inom linjär-tv, digital video och webbannonser.

Programmatisk tv-reklam

Med vår lösning för programmatiskt inköp av tv-reklam automatiseras processen med att köpa tv-reklam och ni får tillgång till material och målgrupper som inte är tillgängliga via de traditionella kanalerna.

Vi kan hjälpa er att omvandla era flerskärmsannonser.

Finslipa er strategi för flerskärmsannonser. I vår rapport utforskar vi vad marknadsförarna tjänar på att använda program för att planera annonser för olika skärmar och hur fördelarna skiljer sig åt beroende på vilken målgrupp ni riktar er till.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna inom segmentering.