Digitala format: Digital utomhusreklam

Ge er ut på gatorna för att göra ett större digitalt fotavtryck.

Digital utomhusreklam fullbordar den digitala flerkanalsmarknadsföringen. Ni har bockat av webben, mobiler och uppkopplad TV på er digitala komihåglista. Men om ni vill leverera en äkta flerkanalsupplevelse måste ni gå längre än till bara Wi-Fi. Med hjälp av digital utomhusreklam kan ni nå kunderna i deras vardag, i verkligheten och i massiv skala. Med Adobe Advertising Cloud kan ni bygga en extremt automatiserad och extremt målinriktad inköpsstrategi, så att era videoannonser visas i storskärmsformat på de platser era målgrupper besöker oftast och vid de tidpunkter de mest troligen besöker dem.

Engagera enkelt era målgrupper när de är hemifrån och på resande fot.

Målinriktning med precision

Målinriktning med precision

Påverka målgrupper med välriktade budskap som levereras i rätt ögonblick och på rätt plats.
Centraliserade arbetsflöden

Centraliserade arbetsflöden

Planera, bjud på och köp annonser hos olika utgivare och i olika digitala utomhusformat (DOOH) i realtid, från ett och samma ställe.

Större räckvidd

Större räckvidd

Locka kunderna till era varumärkesberättelser med digital skyltning på olika platser i olika städer runtom i världen.

Ta reda på hur Adobe Advertising Cloud kan hjälpa er att utöka era flerkanalskampanjer med digital utomhusreklam.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna inom programmatiska medieinköp och annonsvisning.