Målgruppsanpassning i realtid. Äkta dynamisk personalisering.

Inrikta er intelligent på de mest värdefulla målgrupperna genom att optimera webbannonskampanjer i realtid.

Integrerade insikter för intelligent målgruppsanpassning.

Med Adobe Advertising Cloud kan ni uppnå era kampanjmål med enhetlig övervakning och rapportering, realtidsbudgivning, beslutsmöjligheter på visningsnivå, rapportering och simulering av attribuering samt integrering med ledande annonsbörser. Tack vare dataintegreringar och insikter från Adobe Experience Cloud kan ni fatta smartare beslut och spara tid med delade målgrupper.

Funktioner för hantering av webbannonsering.

Centraliserad hantering och optimering av annonser

Hantera alla era webb- och videoannonseringssatsningar från en central plats, inklusive Facebook. Använd realtidsbudgivning, privata marknadsplatser, insikter och optimeringar från olika kanaler och prognossimuleringar.
Läs mer ›

Träffsäker attribuering och användbara insikter

Förstå exakt vilken effekt era annonser har i sökmotorkampanjer, webbkampanjer, sociala kampanjer och videokampanjer med hjälp av flerkanalsattribuering och rapporter om kundens väg till konvertering.

Målgruppsanpassning och utökad räckvidd

Använd tillförlitlig återmarknadsföring, databaserad prospektering och lookalike-modellering för att nå ut till nya och lönsamma målgrupper. Maximera er räckvidd via integreringar med annonsservrar för att få realtidsbudgivning och nå privata marknadsplatser.

Adobe Advertising Cloud Creative

Leverera den mest relevanta och personaliserade annonsupplevelsen i realtid genom att nå specifika målgrupper med flexibelt annonsmaterial. Uppnå djupare personalisering med Adobe Experience Cloud-målgrupper.
Läs mer ›

Integrering med Adobe Experience Cloud

Adobe kopplar samman marknadsföringsteknologi och programmatiska annonsköp, så att ni kan använda Adobe Experience Cloud-målgrupper för målinriktad webbannonsering.
Läs mer ›

Analysintegrering

Nå enkelt ut till Adobe Analytics-målgruppssegment med Advertising Cloud-webbannonser för att snabbare skapa och använda segment. Få en fullständig bild och optimera bättre med hjälp av Analytics-funktionerna.
Läs mer ›

Säker varumärkesexponering och kontroll

Behåll kontrollen över var era annonser visas med förhandsbeslut om visningsbarhet, säker exponering, målgruppsanpassning, svart-/vitlistor och stöd för privata annonsservrar.
Läs mer ›

Flexibla tjänster

Låt Adobes experter hantera och optimera ert program för webbannonser eller sköt det internt. Ni kan logga in och får full insyn i era medieprogram.

Transparent prissättning

Betala rätt pris till era annonseringspartners. Med full insyn i mediekostnaderna för annonsservrarna får ni bättre kontroll över era avkastningsmål på investeringar i marknadsföring.

Länka samman era kundupplevelser. Då kommer kunderna att söka sig till er.

Se hur Redbox använder målgruppsanpassning med Adobe Analytics för att spara tid och få ett bättre annonsresultat.

Ni kan nå värdefulla målgrupper med hjälp av programmatisk annonsering.

Chegg använder flera olika datakällor och programmatiska annonsköp för att effektivt nå värdefulla målgrupper.

Smartare teknologi.
Smartare beslutsfattande.

Se hur eHealth använder datatransparens och Adobes integrerade annonslösning för att fatta smartare beslut med bättre synlighet, effektivitet och svarstider.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna inom programmatiska medieinköp och annonsvisning.