Adobe Advertising Cloud och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Hantering av marknadsföringskampanj

Adobe Advertising Cloud som personuppgiftsbiträde

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är EU:s nya integritetslagstiftning som harmoniserar och moderniserar dataskyddslagstiftningen. Även om det finns många nya eller förändrade krav, förblir de grundläggande principerna desamma. De nya reglerna har en vid definition av personuppgifter och en bred räckvidd, som påverkar alla företag som marknadsför produkter och tjänster till personer inom EU. Som ert personuppgiftsbiträde arbetar vi för att uppfylla dessa nya krav och för att hjälpa er i arbetet med er GDPR-säkring.
Registrerad person
Registrerad person
Identifierad eller identifierbar person i EU (t.ex. konsument, webbplatsbesökare).
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig
Part som avgör syftena och metoderna för att samla in och behandla personuppgifter om den registrerade personen (t.ex. varumärke, annonsör, utgivare).
Personuppgiftsbiträde
Personuppgiftsbiträde
Part som behandlar personliga data åt en personuppgiftsansvarig (t.ex. DSP, SSP, DMP).
Adobe uppfyller redan, eller genomför pågående implementering av, vår skyldighet som personuppgiftsbiträde. Som personuppgiftsbiträde arbetar vi mot en enda enhetlig tjänst för alla Adobe Experience Cloud-lösningar.

GDPR-arbetsflöde med Adobe Advertising Cloud

Personuppgiftsansvariga (annonsörer) kommer att behöva ge de registrerade personerna (konsumenter/tittare) möjlighet att få åtkomst till, korrigera och ta bort de personuppgifter om dem som samlas in.

Registrerad person ser en annons från en personuppgiftsansvarig.
Registrerad person ser en annons från en personuppgiftsansvarig.
Registrerad person går till annonsörs webbplats för att begära åtkomst till insamlade data.
Registrerad person går till annonsörs webbplats för att begära åtkomst till insamlade data.
När Adobe Experience Cloud får en begäran från en personuppgiftsansvarig sammanställer det data från Advertising Cloud, vilket också utför åtgärder för att korrigera eller ta bort data om det behövs.
När Adobe Experience Cloud får en begäran från en personuppgiftsansvarig sammanställer det data från Advertising Cloud, vilket också utför åtgärder för att korrigera eller ta bort data om det behövs.
Adobe Experience Cloud gör alla personuppgifter om den registrerade personen tillgängliga för den personuppgiftsansvariga att sammanställa med data från andra partners.
Adobe Experience Cloud gör alla personuppgifter om den registrerade personen tillgängliga för den personuppgiftsansvariga att sammanställa med data från andra partners.

Tips för personuppgiftsansvariga

 • Inventera era digitala egendomar, inklusive mobilappar och webbplatser, för att bedöma vilka cookies, taggar eller annan information som är nödvändiga för företaget.
 • Kartlägg er kundresa och framför er berättelse om kundintegritet genom meningsfulla meddelanden och valmöjligheter.
 • Utveckla en strategi för samtyckeshantering med fokus på kundupplevelsen.
 • Hitta sätt att autentisera användaridentiteten för att kunna behandla begäranden om åtkomst från registrerade personer.
 • Identifiera eller utnyttja befintliga processer för att kunna svara på begäranden om åtkomst från registrerade personer.
För att konsolidera GPDR-begäranden över alla era Adobe Experience Cloud-lösningar med vårt GDPR-API rekommenderar vi att ni diskuterar följande steg med era interna team:
 • Integrera med Adobes GDPR-API
 • Identifiera och etikettera alla personuppgifter som finns i era lösningar.
 • Överväg att distribuera Adobes AdobePrivacy.js, ett lättviktigt JavaScript-bibliotek som hjälper er att samla in ID:n för besökare för alla Adobe Experience Cloud-lösningar, på er sekretessportal om ni har en sådan.
 • Överväg att uppdatera till den senaste versionen av Adobe Mobile SDK.
 • Överväg automatisering. Länka formulär på er sekretessportal direkt till Adobes GDPR-API.
  • Inkludera användar-ID som finns i introduktionsdokumentationen
  • Inkludera ert organisations-ID som finns i instruktionsdokumentationen
  • Information om hur man kodar mot vårt API finns i våra tekniska specifikationer

Adobe och GDPR

Ta en titt på hur vi hjälper varumärken med GDPR-arbetet i alla våra lösningar.
Upplevelseföretag
Adobe Analytics
Adobe Campaign
Adobe Audience Manager