Faktum är att ni kan vara alla till lags.

Genom att optimera det kreativa innehållet dynamiskt kan marknadsförarna nå specifika målgrupper med flexibelt annonsmaterial som personaliseras i realtid för att öka användarengagemanget och antalet konverteringar samt lyfta de integrerade upplevelserna.

Flexibel annonsering när den är som bäst.

Konsumenterna vill ha personaliserade upplevelser, men det kan vara både svårt, tidsödande och dyrt att hantera personaliserade annonsupplevelser. Optimering av dynamiskt kreativt innehåll ändrar spelreglerna. Nu kan ni målgruppsanpassa för enskilda kunder med flexibelt annonsmaterial som personaliseras i realtid baserat på webbplatsaktiviteter, anpassade data, partnerdata och demografisk information från externa leverantörer.


”Vi har fått en 106-procentig ökning av avkastningen på våra totala tillgångar med Adobe Media Optimizer jämfört med vår tidigare leverantör.”
– Latanya Hodges, chef inom interaktiv marknadsföring, Redbox

Funktioner för dynamisk optimering av kreativt marknadsföringsmaterial.

Integrering med Adobe Experience Cloud

Vidareutveckla programmatiska annonsinköp och personaliserade annonsupplevelser med vår bastjänst för människor och med målgruppssegmenten i Adobe Experience Cloud.

Robusta kampanjalternativ

Leverera rätt budskap till rätt person. Dynamisk kreativt innehåll driver kampanjer vertikalt och genom hela marknadsföringstratten, från återmarknadsföring och lojalitetsprogram till värvningskampanjer och intresseskapande kampanjer.

Funktioner för målgruppsanpassning

Använd data från webbplatsbesökare, partners, externa leverantörer och platstjänster för att leverera relevanta och övertygande upplevelser. Få ännu djupare personalisering genom att använda målgruppssegment i Adobe Analytics, Adobe Audience Manager eller Adobe Media Optimizer.

Flexibelt kreativt innehåll

Använd anpassade annonslayouter för att förmedla ert varumärke i annonsupplevelsen på bästa sätt. Med hjälp av flödesbaserad återmarknadsföring och algoritmisk optimering av kreativt innehåll får ni den flexibilitet ni behöver för att leverera rätt budskap på alla typer av enheter.

Insikter och optimering

Ta reda på hur varje enskild annons fungerar via djuplodande rapporter om innehåll, erbjudanden, produkter, media och målgrupper. Optimera sedan utifrån resultatet eller överlåt åt algoritmerna att optimera det kreativa innehållet på bästa sätt för era verksamhetsmål.

Hantera alla era annonskanaler med en och samma lösning.

Se vad som gör oss till ledare i The Forrester Wave™: Omnichannel Demand-Side Platforms, Q2 2017.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna inom programmatiska medieinköp och annonsvisning.