Hantering av annonsering i sociala medier

Skapa, hantera och optimera effektivt annonskampanjer för sociala medier, oavsett storlek, på Facebook och Instagram med Adobe Media Optimizer och maximera påverkan med hjälp av unika datasignaler.

Hantera sociala kampanjer, oavsett storlek.

Skapa, hantera, optimera och skala annonser för Facebook och Instagram med vår unika förhandsvisningsmiljö. Nu kan ni tryggt redigera alla annonser före lansering. Öka effektiviteten med hjälp av vårt unika budgetoptimeringsverktyg.

Utöka er marknadsföring via alla kontaktytor och kanaler.

Återmarknadsför mot värdefulla målgrupper med hjälp av sökmotoråtermarknadsföring och dynamiska produktannonser på Facebook. Skaffa värdefulla insikter om alla kanaler med ett integrerat arbetsflöde, optimering och rapporteringsgränssnitt för sök- och webbannonsering samt social annonsering.

Stärk er strategi för annonsering i sociala medier med hjälp av integrerad analys.

Använd statistik från företagets webbplatser i Adobe Analytics för att få bättre beslutsunderlag för inköp och optimering av sociala annonser och för att få realtidsinformation om era sociala annonser.


Nå en större kundkrets med globala partnerprogram för marknadsföring.

Adobe Media Optimizer är en godkänd Facebook Marketing Partner och Instagram Partner med särskild inriktning på annonseringsteknologi.

Se hur våra kunder förstärker sin påverkan via annonser i sociala medier.

Med hjälp av Adobe Media Optimizer testade Thomson kreativt innehåll i stor skala och fick nya insikter om exponering på olika enheter, något som lyfte konverteringsgraden.

Läs om hur Safeway bygger varumärkesmedvetenhet, engagerar lojalitetsklubbsmedlemmar och marknadsför produkter på Facebook.

Se hur försäkringsbolag och banker ökade effektiviteten och konverteringsgraden för sina Facebook-annonser med Media Optimizer.

Marknadsföring på Facebook kan gynna kunder och marknadsförare.

Ta en titt på ADI-rapporten om digitala trender för att få veta hur ni kan öka klickfrekvensen på Facebooks betalannonser.