Adobe Advertising Cloud jämfört med konkurrenterna.

Adobe Advertising Cloud jämfört med konkurrenterna.  

Adobe Advertising Cloud är den enda kompletta plattformen för medieinköp, men vi skiljer oss även från mängden på andra sätt. Se här bara.

Hämta vår kostnadsfria guide om de viktigaste utvärderingskriterierna när ni väljer en lösning för annonsteknologi.

Alla andra

Adobe Advertising Cloud


Flerkanalsmarknadsföring

De arbetar i sanningens namn inte med flera kanaler och saknar vanligtvis en eller flera viktiga annonskanaler.

Adobe är den erkända marknadsledaren inom integrering över flera skärmar och kanaler, och har unika konkurrensfördelar inom tablålagd tv och sociala medier.

Annonsörer kan använd ett enda gränssnitt för att planera, köpa in, hantera och optimera över alla kanaler, även för premiumplaceringar och direkta garanterade köp.


Varumärkesskydd och mediekvalitet

De kämpar för att garantera varumärkesskydd, kan sakna täckning och kan vara svårare att implementera.

Vi anser att det är vår skyldighet att tillgodose våra kunder mer lösningar som är säkra, transparenta och som lever upp till deras förväntningar. Vi använder ett diversifierat angreppssätt som inkluderar patentskyddad teknik och integreringar från tredje part för verifiering, filtrering, blockering av bud, webbsäkerhet, kvalitetskontroller och bedrägeriskydd.


Oberoende och insyn

Om de äger och driver medieföretag kan det leda till intressekonflikter mellan deras köp- och säljavdelningar. Vilket betyder att de inte kan leverera den insyn i resultat och finanser som du förtjänar.

Vi tjänar inte pengar på annonsutrymmen och har därför inga intressen som strider mot kundens. Vi arbetar helhjärtat för att skapa effektiva budgetar och strategier för kundens annonsering.

Vi ger annonsörer fullständig insyn i våra resultat och finanser, inklusive insyn i vår distributionskedja.


Annonshantering

De har endast begränsade möjligheter att erbjuda integreringar med annonsskapande och hanteringsfunktioner.

Vi har ett originalprogram för annonshantering, Advertising Cloud Creative, som delar användardata och sammanhangsbaserad målgruppsdata med vår DSP. Det betyder att annonser kan utvecklas med hjälp av samma användar- och målgruppsdefinitioner som finns på den DSP som används för inköp av media, vilket gör det lättare att vara konsekvent och sparar tid.


Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta korrekta och välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Prime

Flerkanalsanalys för företag.
Förstå era kunder, få nya insikter och identifiera problem – allt med realtidsdata från flera kanaler. Mät hur effektiva era mobilappar är så att ni förstår hur användarna interagerar med era digitala upplevelser på olika typer av enheter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Alla andra
De har ingen äkta flerkanalslösning och saknar oftast en eller flera viktiga annonskanaler.

Adobe Advertising Cloud
Adobe är erkänd marknadsledare när det gäller integreringar för olika kanaler och skärmar med unika särskiljande funktioner inom linjär-TV och social medier.
Annonsörerna kan utnyttja alla kanaler för heltäckande planering, inköp, administration och optimering (inklusive köpta och privata lagerhanteringsavtal) med ett gränssnitt.

Alla andra
De har svårt att erbjuda tillräckligt varumärkesskydd, saknar ofta bredd och kan vara svårare att implementera.

Adobe Advertising Cloud
Vi anser att vi är skyldiga att ge våra kunder lösningar som är säkra, transparenta och speglar deras värderingar. Vi har ett mångfasetterat angreppssätt som omfattar egen teknologi liksom integreringar från andra leverantörer för exempelvis verifiering, filtrering, förhandsblockering, webbplatssäkerhet, kvalitetskontroll för innehåll och program för att motverka annonsbedrägerier.

Alla andra
Om de äger och hanterar webbegendomar kan detta orsaka en intressekonflikt mellan deras inköps- och försäljningssidor. Det betyder att ni inte får den transparens vad gäller resultat och ekonomi som ni förtjänar.

Adobe Advertising Cloud
Vi äger inga webbegendomar som vi tjänar pengar på via annonser och har därför bara kundernas bästa för ögonen när vi hjälper dem att optimera annonsbudgetar och strategier.
Vi ger annonsörer total transparens vad gäller resultat, ekonomi och styrning, inklusive fullständig insyn i distributionskedjan.

Alla andra
Vi har en inbyggd plattform för materialhantering, Advertising Cloud Creative, med samma användardata och sammanhangsbaserade målinriktningsdata som vår DSP. Det innebär att materialet kan utnyttja samma användar-/segmentdefinition som den DSP som används för att köpa media, vilket minskar mängden fel och spill.

Adobe Advertising Cloud
Vi ger er möjlighet att samla in data från ett stort antal kanaler, bland annat röst, OTT, ljud och sakernas internet. Och ni har tillgång till alla data, hela tiden.

Hantera alla dina annonskanaler med en och samma lösning

Se vad som gör oss till ledare i The Forrester Wave™: Omnichannel Demand-Side Platforms, Q2 2017.

Läs mer

Alla fördelar

Alla funktioner

Ring oss och prata om vad Adobe Advertising Cloud göra för för ert företag?

Ring oss och prata om vad Adobe Advertising Cloud göra för för ert företag?