Adobe Advertising Cloud jämfört med konkurrenterna.

Adobe Advertising Cloud jämfört med konkurrenterna.  

Adobe Advertising Cloud är den enda kompletta plattformen för medieinköp, men vi skiljer oss även från mängden på andra sätt. Se här bara.

Alla andra

Adobe Advertising Cloud


Flerkanalsmarknadsföring

De arbetar i sanningens namn inte med flera kanaler och saknar vanligtvis en eller flera viktiga annonskanaler.

Adobe är den erkända marknadsledaren inom integrering över flera skärmar och kanaler, och har unika konkurrensfördelar inom tablålagd tv och sociala medier.

Annonsörer kan använd ett enda gränssnitt för att planera, köpa in, hantera och optimera över alla kanaler, även för premiumplaceringar och direkta garanterade köp.


Varumärkesskydd och mediekvalitet

De kämpar för att garantera varumärkesskydd, kan sakna täckning och kan vara svårare att implementera.

Vi anser att det är vår skyldighet att tillgodose våra kunder mer lösningar som är säkra, transparenta och som lever upp till deras förväntningar. Vi använder ett diversifierat angreppssätt som inkluderar patentskyddad teknik och integreringar från tredje part för verifiering, filtrering, blockering av bud, webbsäkerhet, kvalitetskontroller och bedrägeriskydd.


Oberoende och insyn

Om de äger och driver medieföretag kan det leda till intressekonflikter mellan deras köp- och säljavdelningar. Vilket betyder att de inte kan leverera den insyn i resultat och finanser som du förtjänar.

Vi tjänar inte pengar på annonsutrymmen och har därför inga intressen som strider mot kundens. Vi arbetar helhjärtat för att skapa effektiva budgetar och strategier för kundens annonsering.

Vi ger annonsörer fullständig insyn i våra resultat och finanser, inklusive insyn i vår distributionskedja.


Annonshantering

De har endast begränsade möjligheter att erbjuda integreringar med annonsskapande och hanteringsfunktioner.

Vi har ett originalprogram för annonshantering, Advertising Cloud Creative, som delar användardata och sammanhangsbaserad målgruppsdata med vår DSP. Det betyder att annonser kan utvecklas med hjälp av samma användar- och målgruppsdefinitioner som finns på den DSP som används för inköp av media, vilket gör det lättare att vara konsekvent och sparar tid.


Select


Prime


Ultimate


Använder företaget ... 

en analysmetod som är under utveckling

en beprövad analysmetod

en avancerad analysmetod

Ad hoc-analys med Analysis Workspace
Dra och släpp ett obegränsat antal datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mått, segment och tidsgranularitet) till ett projekt.

Regelbaserad attribution 
Första klicket, sista klicket, osv. 

Offlinedataintegrering
Integrera data från ett CRM-system eller någon annan källa med företagets online- eller offlinedata (t.ex. från lojalitetsprogram) som en extra analysdimension.

3

15

200

Avancerad segmentering med smarta segment 
Identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner.

Avvikelseidentifiering 
Hitta automatiskt oväntade trender i datan. 

Bidragsanalys
Hitta dolda mönster i datan som förklarar statistiska avvikelser och identifiera korrelationer bakom oväntad kundaktivitet. 

10 tokens (körningar)

20 tokens (körningar)

Ytterligare prediktiva verktyg
Avancerade insikter från statistisk modellering och maskininlärning.

Tillval

Tillval

Tillval

Algoritmisk attribution
Använd maskininlärning för att tilldela attribut över olika kanaler.

Tillval

Tillval

Tillval

Priser

Adobe Analytics Select

Begär en demo 

Adobe Analytics Prime

Begär en demo 

Adobe Analytics Ultimate 

Begär en demo 

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta korrekta och välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Prime

Flerkanalsanalys för företag.
Förstå era kunder, få nya insikter och identifiera problem – allt med realtidsdata från flera kanaler. Mät hur effektiva era mobilappar är så att ni förstår hur användarna interagerar med era digitala upplevelser på olika typer av enheter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra-och-släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Hantera alla dina annonskanaler med en och samma lösning

Se vad som gör oss till ledare i The Forrester Wave™: Omnichannel Demand-Side Platforms, Q2 2017.

Läs mer

Alla fördelar

Alla funktioner

Ring oss och prata om vad Adobe Advertising Cloud göra för för ert företag?

Ring oss och prata om vad Adobe Advertising Cloud göra för för ert företag?