Sökmarknadsföring som blickar framåt. Och faktiskt gör framsteg.  

Sökmarknadsföring kan kännas som ett försök till att hantera något som inte går att hantera. Miljontals nyckelord. Flertalet sökmotorer. Komplexa marknadsföringsmål. Tillsammans skapar det överväldigande mängder data som kan vara svåra att tyda. Adobe Advertising Cloud Search har inte bara allt det här i åtanke när det automatiskt tar fram resultatoptimering, prognoser och budgetrekommendationer, utan gör det även med enkla verktyg.

Automatiserade sökningar ger dig kontrollen.

Du vill ha webbtrafik som kan leda till värdefull konvertering. Befintliga och potentiella konsumenter finns redan i datan. Det är här som du behöver sökmarknadsföring. Med rätt lösning kan du sammanföra webbplatsanalyser med målgruppssegment. Tillsammans hjälper de dig att förstå all information genom att automatiskt beräkna de lämpligaste strategierna för ökad konvertering baserat på budgeten.

När omständigheterna förändras kan det hända att svårigheter uppstår. Tidigare har annonsörer justerat värden manuellt. Om du ska konfigurera en hel kampanj, redigera den och sedan föra in ändringar manuellt kan en hel dag försvinna. Kanske också en natt.

Det är därför en sökmarknadsföringslösning måste ge dig rätt verktyg. Ett verktyg med intuitiva arbetsflöden, automatisering, kraftfulla dataintegrationer, optimering och möjligheten att skapa annonser oavsett sökmotor. Det ger dig tid över till planering och strategi. De snabba analyserna gör det även möjligt att nå målgrupper innan de byter fokus.

Adobe kan hjälpa till.

Adobe Advertising Cloud Search är, med hjälp av artificiell intelligens från Adobe Sensei, den mest omfattande lösningen för sökmarknadsföring och den använder automatisering för att söka, köpa in och rikta om kampanjer. Det här är den enda lösningen som ger dig insyn och rapporter med insikter om faktiska resultat och inte bara prognoser för klick, kostnader och intäkter. Det hjälper Adobe Sensei att ta beslut som uppfyller resultatmålen på det mest effektiva sättet.

Med intuitiv navigering och tidsparande arbetsflöden får du kraftfull integrering i realtid med Adobe Analytics, Adobe Audience Manager och Adobe Campaign – som ansluter data, målgruppssegment och marknadsföringskanaler.

Search är en del av Adobe Advertising Cloud, som är branschens första oberoende, kompletta annonshanteringsplattform för traditionell tv och digitala format. Advertising Cloud är den enda plattformen av sitt slag som skyddar ditt varumärke och samtidigt erbjuder ekonomisk transparens och utnyttjar hela spektrumet av data- och annonslösningar från Adobe. Med bättre kontroll över globala annonsutgifter har du alla möjligheter att uppnå dina affärsmål.

Titta på en genomgång av sökmarknadsföringsfunktionen

Social Kinnect-logotyp

”Adobe Advertising Cloud Search har sänkt våra kostnader, men främst gjort det möjligt för oss att optimera våra strategier och bibehålla vår andel av den totala marknadskommunikationen – samtidigt som vi kan arbeta allt mer effektivt.”

Mihir Palan, Account Director, Digital Media Planning & Buying, Social Kinnect

Sökmarknadsföringsfunktioner

Prediktiv modellering

Använd artificiell intelligens för att maximera konverteringen genom att använda rekommenderade kombinationer baserade på mål och budget. Få bättre kampanjprognoser med modeller för förväntade klick, kostnader, klickkostnader och intäkter för sökmarknadsföringsstrategin.

Avancerad kampanjhantering

Gör det enklare att både skapa och uppdatera strukturer för sökkampanjer med intuitiva arbetsflöden och verktyg för automatiskt skapande, dynamisk redigering och kampanjrapportering, som kan användas med sökmotorer som Google, Bing, Yahoo och Yandex.

Arbetsflöden för intuitiv sökning

Navigera, förhandsgranska och felsök inställningarna för din sökkampanj snabbt och enkelt. Du kan även reducera tidskrävande och manuella processer med massredigeringsverktyg såsom en lättanvänd redigeringsruta, flexibel schemaläggning och enkla klipp-och-klistra-funktioner i Microsoft Excel.

Utforska andra fördelar

Demand-side platform (DSP)

Tv-annonsering

Ring oss och prata om vad Adobe Advertising Cloud göra för för ert företag?

Ring oss och prata om vad Adobe Advertising Cloud göra för för ert företag?