Grunden för ett upplevelseföretag är en upplevelsebaserad datahanteringsplattform.

Det är den som är er konkurrensfördel. Datahanteringsplattformen sammanför alla utspridda data så att ni kan förstå era målgrupper bättre än någonsin. Traditionella datahanteringsplattformar fokuserar på mediebaserade lösningar, men Audience Manager är nästa generations plattform och fungerar med nya datakällor samt ett flertal upplevelseorienterade teknologier för att bättre definiera och aktivera värdefulla målgruppssegment.

Fokusera på era kunder med den senaste generationens teknik.

Kunderna har större makt än någonsin. De väljer när och var de interagerar med ert varumärke och även om de ska ignorera er helt och hållet. Om ni vill nå dem måste ni veta vilka attribut som representerar dem, vilka produkter de letar efter, vad de vill köpa härnäst och så vidare.

Den rätta datahanteringsplattformen sammanställer alla era datakällor, inklusive egna data från kassaterminaler, CRM-system, webben och e-post, samtidigt som ni kan hämta in data från partners och köpta data från utomstående företag för att få en helhetsbild av kunderna. Plattformen hanterar utmaningarna med datasäkerhet och åtkomstkontroll, integrering av utspridda data, dataanvändbarhet och administration i stor skala, så att ni kan koncentrera er på kunden.

Viktigast av allt är kanske att den rätta datahanteringsplattformen passar för alla era marknadsföringsbehov, inte bara mediebaserade element. Era målgruppssegment omvandlas enkelt till användbara insikter så att ni kan skapa mer målinriktade och personaliserade upplevelser över fler kanaler.

 

 

Förnya datahanteringsplattformen. Bli personlig.

Är er datahanteringsplattform smart och flexibel nog att utvecklas i takt med er personalisering och målgruppsprofilering? Läs Evolution of the DMP om hur ni håller jämna steg med kundernas förväntningar – och ligger steget före konkurrenterna – med hjälp av en datahanteringsplattform.

 

 

 

 

 

 

Adobe kan hjälpa till.

Adobe kan hjälpa till.

Adobe Audience Manager är nästa generations datahanteringsplattform och kan integreras friktionsfritt med Adobe Experience Cloud. Den fungerar med alla typer av integreringar över många olika kanaler, så att ni kan välja det bästa alternativet och leverera rätt upplevelse till rätt kund vid rätt tidpunkt. 

Audience Manager är datahantering med fokus på upplevelsen. Audience Manager ger varumärken möjlighet att samla in och länka samman utspridda resurser för att få bättre kundinformation. Den har utsetts till branschledare och fått det bästa omdömet av alla aktuella lösningar i rapporten Forrester Wave™: Data Management Platforms, Q2 2017.

Beställ en demo

”En fantastisk upplevelse börjar faktiskt med data. Vi använder Adobe Audience Manager som vårt centrala datalager, det fungerar som grund för våra kundinsikter.”

Gordon Ho, Senior Vice President för Global Marketing and North America Sales, Princess Cruises

Funktioner för datahanteringsplattformen

Enhetsgrafer

Hämta in data på enhetsnivå till Adobe Audience Manager och använd både deterministiska och sannolikhetsbaserade metoder för att länka samman enheter. Bygg en graf med egna data, inloggade data från Profile Link och data från Adobe Experience Cloud Device Co-op eller utöka er räckvidd med en extern enhetsgraf.

Identitetshantering

Definiera hur enheterna ska länkas samman, antingen på användar- eller hushållsnivå, för att begränsa eller utöka målinriktningsparametrarna. Utifrån de profilregler ni konfigurerar kan ni hantera identiteter och leverera en enhetlig upplevelse över olika enheter.

Datainhämtning

Införliva online- och offlinedata från varumärkesinteraktioner och exponeringar över olika kontaktytor, bland annat CRM-system, kund-ID:n, callcenter, kassaterminaler, sakernas internet och digitalboxar.

Utforska andra fördelar

Realtidsåtgärder

Målgruppssegmentering

Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.