Analys över olika enheter

Förstå kundernas beteende oavsett enhet och plats.


Se till att ni vet hur kunderna beter sig på alla enheter med hjälp av en enda samlad dataström över resan.

Kundresan har blivit allt mer komplex, med användare som växlar fram och tillbaka mellan datorer och mobilappar i sina kontakter med varumärken och när de handlar. Det betyder att det är oerhört svårt för företagen att få en korrekt och komplett bild av kundresan.

Med hjälp av funktionen för analys över olika enheter i Adobe Analytics får ni en ny förståelse hur de olika enheterna används på kundens resa. Den här enhetsanalysen samlar webb- och appinteraktioner från olika enheter till en enda samlad dataström, som inkluderar historikdata, för att ge en bild av hur människor rör sig från en kontaktyta till en annan och från enhet till enhet. Med hjälp av den här analysfunktionen kan ni fatta bättre beslut utifrån mer kompletta data.

Sammanhangsbaserade data från flera kanaler

Bygg bort friktion och irrelevans från kundresan och leverera övertygande upplevelser när det verkligen gäller. Förstå och se hur kunderna rör sig längs hela kundresan, inte bara från köpet och framåt.

Individfokuserad engagemangsöverblick

Sätt ihop besökarprofiler för alla enheter retroaktivt och få en djupare och mer rättvisande bild av när, var och hur kunderna interagerar med ett varumärke.

Datautforskning i realtid

Hitta insikter och fatta beslut i realtid med dra och släpp-visualiseringar och tabeller för kundreseanalys.

Användningsklar sammanfogning

Sammanfoga och återanvänd webb- och mobildata automatiskt och mappa effektivt enheter till användningsområden.

Visa relaterade funktioner.

Ad hoc-analys

Med vår Analysis Workspace-funktion får ni en robust och flexibel arbetsyta för era anpassade analysprojekt. Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.

Flödesanalys

Bortfalls- och flödesanalys visar var besökarna lämnar eller vart de går via en fördefinierad sekvens med sidor. Med hjälp av våra visualiseringar kan ni jämföra segment, ordna om steg, mixa och matcha värden och mycket mer.

Avancerad segmentering

Med vår funktion för smarta segment kan ni identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett obegränsat antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner. Identifiera automatiskt viktiga egenskaper hos de segment som förbättrar företagets nyckeltal.

Ring oss och prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.