Mät och optimera med handelsanalys. Se resultaten.

Om ni vill få en djupare förståelse för kunderna måste ni kunna använda era handelsdata för att mäta och optimera det digitala innehållet. Det är det enda sättet att leverera rätt upplevelse vid rätt tidpunkt och i rätt sammanhang.

Gör mer med de data ni har.

Gör mer med de data ni har.

Med tuff konkurrens och små marginaler behöver ni ett sätt att identifiera era mest lönsamma kunder och bygga meningsfulla upplevelser för dem. När ni använder verktyg för affärsanalys i kombination med dataanalys får ni värdefulla insikter i kundernas beteende, något som hjälper er att leverera den personalisering de kräver.

Genom att använda er databas tillsammans med andra system kan ni få statistik om innehållet, kundernas kanalanvändning och andra insikter som underlättar smarta, databaserade beslut. Då kan ni också mäta och analysera viktiga attribut under kundens livscykel (från surfvanor och köphistorik till engagemang och aktiviteter i sociala medier) så att ni kan hitta fler sätt att ge dem värdefulla interaktioner.

Använd dessa data för att förbättra segmenteringen, finjustera framtida marknadsföring och identifiera era mest lönsamma kunder. Då kan ni också maximera resultatet genom att inrikta er på rätt kunder med rätt innehåll vid rätt tidpunkt. På så sätt kan ni ge kunderna den personalisering de kräver och utveckla verksamheten.

Adobe kan hjälpa till.

Adobe kan hjälpa till.

Magento Commerce Cloud, som ingår i Adobe Experience Cloud, har avancerade verktyg för affärsanalys som också är användarvänliga. När ni kopplar er databas och era andra system till Magento Commerce Cloud kan ni styra och hantera affärs- och transaktionsdata samt använda dataanalys för att få insikter om kunderna och identifiera era bästa kunder.

Med de automatiska datauppdateringarna och intuitiva kontrollpanelerna i vårt verktyg för affärsanalys kan er organisation få insikter i realtid och därmed också personalisera i realtid. Och med kontrollpanelerna kan ni visualisera data på ett sätt som gör det enkelt att förstå och eliminera de tekniska hinder som era team ofta står inför när de försöker få rätsida på komplicerade verktyg. Men viktigast av allt är att ni får de insikter ni behöver, när ni behöver dem, så att ni kan förfina marknadsföringen, öka kundengagemanget och öka omsättningen.

Läs mer om affärsanalys i Magento Commerce Cloud

Signature Hardware

”Vi har sett med egna ögon hur effektivt det är att kombinera omfattande produkt- och kunddata från Magenta med de insikter vi får från Magentos affärsanalys.”

Sean Fisher, chef för e-handel, Signature Hardware

AOE

Funktioner för handelsanalys

Affärsanalys

Affärsanalys

Undanröj tekniska hinder med en central lösning som ger er möjlighet att analysera det som är viktigt.

Obegränsade kontrollpaneler

Obegränsade kontrollpaneler

Utveckla djupare insikter genom att skapa anpassade kontrollpaneler som uppfyller verksamhetens grundläggande behov.

Kraftfulla användarupplevelser

Kraftfulla användarupplevelser

Förverkliga era visioner med kraftfulla och användningsklara funktioner, oöverträffade anpassningsmöjligheter och friktionsfria integreringar.

Utforska fler fördelar

Enhetlig handel

Enhetlig handel

Driftsäkerhet

Handelsanalys

Ring oss och prata om vad Adobe Commerce Cloud kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Commerce Cloud kan göra för ert företag.