Hjälper myndigheter att anpassa sig i utmanande tider.

Utforska verktyg och resurser som gör det enklare att hålla verksamheten igång och få offentliga tjänster och kommunikationer att fungera.

Få tillgång till snabbt tillgängliga resurser som löser de största utmaningarna.

Adobe hjälper er att hantera era mest akuta utmaningar. Vi har etablerat ett snabbinsatsteam och förberett snabbt tillgängliga resurser för att kunna hjälpa er att leverera avbrottsfri service. Vi kan hjälpa till med bland annat följande lösningar:

 

 

Skapa mikrosajter via våra molntjänster.

Etablera en webbsidesinfrastruktur för att skapa och hantera digitala upplevelser som kan skalas upp och ned.

 

Flytta snabbt över formulärhantering och -underskriftsprocesser till digitala lösningar.

Effektivisera processer och godkännanden av vanliga dokument och formulär, exempelvis akuta inköpsformulär och godkännanden av distansarbete via Adobes program eller integreringar i program från Microsoft och andra företagssystem. Se användningsexempel

 

Skapa snabbt möjligheter till distansarbete.

Hantera pappersarbetet 100 procent digitalt och se till att kollegor enkelt kan ha kontakt, även när kontor är stängda eller personalen arbetar hemifrån.

 

Förbättra kommunikationen mellan olika kanaler.

Hantera budskap och meddelanden i flera kanaler till miljoner människor med uppdaterad information om covid-19-situationen.

 

 

Kontakta oss på govcovidresponse@adobe.com eller +1 800-872-3623.

 

Er kontoansvarige på Adobe eller kundansvarig (CSM) hjälper er att snabbt få åtkomst till FedRAMP-godkända lösningar. 

Få enkel åtkomst till Adobes teknik.

Vi gör det enklare att få åtkomst till programvara och tjänster som hjälper myndigheter att utföra sitt arbete.

Dokumentarbetsflöden

Dokumentarbetsflöden och digitala formulär

 

Möjliggör snabbt heldigitala samarbeten och godkännandeprocesser för dokumentarbetsflöden, till exempel avtal för distansarbete, tidkort och inköpsformulär.

 

Adobe Experience Manager Forms

 

Acrobat Sign för myndigheter

 

Adobe Document Cloud och Acrobat

 

Adobe Scan

Elektroniska och digitala signaturer

Elektroniska och digitala signaturer

 

Möjliggör arbetsflöden mellan myndigheter och mellan myndigheter och medborgare var som helst ifrån med juridiskt bindande signaturer.  

 

Acrobat Sign

 

Adobe Experience Manager Forms som Managed Service

 

Adobe Document Cloud och Acrobat

Mikrosajter och webbinfrastruktur

 

Publicera snabbt små mikrosajter med våra molntjänster och skapa och hantera digitala upplevelser med automatiserade verktyg.

 

Adobe Experience Manager Sites som Managed Service för myndigheter

Distansarbete och webbkonferenser

 

Använd dedikerade mötesplatser för att möjliggöra engagerande och effektiv distanskommunikation, och få support för verksamhetskritisk kommunikation och militära operationer.

 

Adobe Connect

Få utbildning och support.

Få utbildning och support.

Utforska följande resurser för att få ut maximalt av Adobes program och molntjänster:

 

Tips för Adobe Experience Manager Forms

Effektivisera driftsättningen. Hitta snabbt svar i självstudiekurser, videor och hjälpresurser.

 

Webbinarier om distansarbete med Document Cloud

Få praktiska och användbara strategier och verktyg från Adobe-experter och aktörer i frontlinjen, som staden Seattle.

 

Resursnav för snabb driftsättning av Acrobat Sign

Hantera brådskande utmaningar med hjälp av användningsexempel och utvalt utbildningsmaterial och kom igång på några dagar istället för månader.

Ytterligare resurser

Adobe Document Cloud snabbinsatsprogram

Se hur Adobe hjälper myndigheter att upprätthålla en kontinuitet genom att övergå till helt digitala e-underskrifter, godkännanden och samarbetsprocesser.

Adobe Government-bloggen

Följ vår blogg och se hur andra hanterar situationen med covid-19.

2020 Adobe Digital Government Symposium

Lär mer om metoder för hur man levererar myndighetslösningar som sätter människan först. Se nu alla sessioner via on demand.

OMB memorandum

Trump-administrationen rekommenderar myndighetsorgan att använda teknik i största möjliga utsträckning som stöd för fortsatt verksamhetsutövning.

CDC-riktlinjer för kommunikatörer inom folkhälsa

Få riktlinjer utifrån vad som just nu är känt om covid-19.

NextGov

Se experttips för effektiv hantering av distansteam.

Kontakta oss.

Adobe Help Center

Support och felsökning.

Företagssupport

Dedikerad hjälp för stora organisationer.

Vi vill gärna höra din åsikt.

Vi vill ge er de verktyg ni behöver för att förbättra er kreativitet och ert arbetsflöde under denna utmanande tid. Besvara undersökningen och dela med er av era erfarenheter.