Kreativ frihet med fullständig kontroll.

Med Creative Cloud for enterprise kan ni välja de licensierings- och driftsättningsalternativ som bäst passar verksamheten. Hantera användare och licenser centralt för att göra allt så enkelt som möjligt. Ni får dessutom säkerhet på enterprise-nivå och experthjälp närhelst ni behöver.

Datadriven marknadsföring

Se hur Creative Cloud for enterprise förenklar licenshanteringen.

Hantera allt från en och samma adminpanel.
Hantera allt från en och samma adminpanel.
Hantera användare och deras rättigheter centralt via Adobe Admin Console. Lägg till eller ändra användare efter behov, och omfördela licenser till nya användare allt eftersom verksamheten förändras. Paketera och driftsätt Adobes program för olika operativsystem och språk.
Samarbeta på en gemensam plattform.
Creative Cloud for enterprise med hanterade tjänster och Adobe Marketing Cloud finns på samma plattform och allt material skyddas bakom er brandvägg på en single-tenant-server. Det blir enkelt för kreatörerna och marknadsförarna att samarbeta på ett säkert sätt och få ut materialet snabbare på marknaden.
Samarbeta på en gemensam plattform.
Kom igång snabbt med dedikerad support
Kom igång snabbt med dedikerad support.
En Adobe-specialist på nya driftsättningar samarbetar med er för att se till att ni kommer igång smidigt och att ni vet hur ni ska hantera era programvarulicenser. Ni får också dedikerad kundsupport på enterprise-nivå med telefon- och mejlsupport dygnet runt så att ni snabbt kan lösa problem.
Ligg steget före med kreativiteten.
Kreatörerna får tillgång till hundratals onlinesjälvstudiekurser på video som utformats för alla erfarenhetsnivåer – i webbläsaren, på surfplattan eller direkt i Adobe-programmen. Och som en del av experttjänstprogrammet får de också ett obegränsat antal personliga konsultsessioner via telefon med Adobes specialister för att hjälpa dem att lösa arbetsflödesfrågor och utnyttja nya funktioner till max.
Ligg steget före med kreativiteten.

Driftsätt på ett sätt som passar er.

Multi-tenant
Hantera era egna dedikerade krypteringsnycklar och lagra era data på en multi-tenant-server som drivs av Adobe.
Single-tenant
Få tillgång till säker lagring, delning och sökning bakom er brandvägg. Lagra era data på en single-tenant-server som drivs av Adobe och hanteras av er organisation.

Välj hur ni ska sköta identitetshanteringen.

Adobe ID
För Adobe-drivna, användarhanterade konton som skapas, ägs och styrs av enskilda användare.
Enterprise ID
För Adobe-drivna, företagshanterade konton som skapas och styrs av IT-administratörer. Organisationen äger och hanterar kontona och alla tillhörande tillgångar.
Federated ID
För enterprise-hanterade konton med identitetsprofiler som tillhandahålls av er organisations identitetshanteringssystem för samlad inloggning (SSO). ID:n skapas, ägs och styrs av IT. Organisationen äger och hanterar alla konton och tillhörande tillgångar.
 1. Vad är Creative Cloud for enterprise? Vad är Creative Cloud for enterprise?

  Creative Cloud for enterprise är en kreativ plattform som möjliggör för företag och organisationer att designa och publicera kundupplevelser utöver det vanliga.

  Creative Cloud for enterprise ger åtkomst till alla de senaste programmen, mobilapparna och tjänsterna i Creative Cloud, erbjuder hostingalternativ som tillgodoser behoven hos organisationer med avancerade IT-krav, och kan integreras med andra företagslösningar från Adobe, bland annat Adobe Digital Publishing Solution och Adobe Marketing Cloud.

 2. Körs Creative Cloud-programmen i webbläsaren via strömning eller genom virtualiseringsteknik? Körs Creative Cloud-programmen i webbläsaren via strömning eller genom virtualiseringsteknik?

  Programmen laddas ned från Creative Cloud, men installeras och körs lokalt. De strömmas eller virtualiseras inte i molnet.

 3. Vad gör jag om mitt företag inte vill använda Adobe-ID:n för inloggning i Creative Cloud? Vad gör jag om mitt företag inte vill använda Adobe-ID:n för inloggning i Creative Cloud?

  IT-administratörerna har olika alternativ att välja mellan när det gäller driftsättningen av Creative Cloud for enterprise. Men om ni vill dra nytta av nya Adobe Admin Console för smidigare licenshantering, eller vill att användarna ska få tillgång till molnlagring eller molntjänster, ska ni driftsätta de kreativa programmen till namngivna användare med antingen Adobe-ID:n eller Enterprise-ID:n.

  • Adobe ID: Användaren skapar och äger kontot, Adobe hanterar autentiseringsuppgifter och inloggning
  • Enterprise ID: Organisationen skapar och äger kontot, Adobe hanterar autentiseringsuppgifter och inloggning
  • Federated ID: Organisationen skapar och äger kontot, länkar till företagskatalogen via samordning, företaget eller organisationen hanterar autentiseringsuppgifter och inloggning via Single Sign-On

  För mer information, se Hantera identitetstyper. Dessutom kan ni fortfarande driftsätta Creative Cloud for enterprise med serienummer, vilket innebär att användarna är anonyma och kan arbeta i offline-miljöer. Vad som är bäst varierar i olika företag och det går även att blanda licenstyperna för olika användare och grupper.

 4. Kan IT-avdelningen styra vilka som får tillgång till Creative Clouds lagringsutrymme, tjänster och program? Kan IT-avdelningen styra vilka som får tillgång till Creative Clouds lagringsutrymme, tjänster och program?

  Ja, IT-avdelningen styr driftsättningen och uppdateringarna av de kreativa programmen genom att skapa anpassade installationspaket (standardbaserade MSI- och PKG-filer) med kostnadsfria Creative Cloud Packager. Med nya Adobe Admin Console kan IT-avdelningen styra vilka användare och grupper i organisationen som har tillgång till molnlagring och tjänster.

 5. Vad gör jag om mitt företag inte vill uppdatera direkt när Adobe släpper en ny version av ett program via Creative Cloud? Vad gör jag om mitt företag inte vill uppdatera direkt när Adobe släpper en ny version av ett program via Creative Cloud?

  IT-avdelningen har full kontroll över vilka program, tjänster och funktioner som paketeras och driftsätts. Och när. Versionen kan kontrolleras i produktion eller via pilottester innan den tas i drift i hela organisationen.