Läs rapporten Framtiden med kreativa samarbeten.

Beställ rapporten här.

På dagens geografiskt utspridda arbetsplatser och med alla olika verktyg är samarbete viktigare än någonsin. Vi har granskat seniora kreatörer för att ta reda på hur kreativa samarbetsverktyg kan gynna dem och för att förstå varför vissa företag inte använder den nya tekniken. Undersökningsdeltagarna berättade också hur de tror att framtiden för kreativt samarbete och den kreativa processen kan se ut.

 

I rapporten får du bl.a. veta:

  • Vad kreativa aktörer anser om samverkansverktygens inverkan på produktiviteten
  • Varför vissa marknadsaktörer tvekar att använda samarbetsverktyg
  • Hur kreatörerna ser på samverkansteknik i designprocessen