#F5F5F5

UTFORMA

AI jämfört med EPS.

Både EPS och AI är pionjärer inom vektorformat och är standardfiltyper som används i Adobe Illustrator. Även om båda har stöd för vektorgrafik kan EPS-filer också hantera bitmappsbilder. Låt oss ta en titt på hur du kan använda de båda filtyperna idag – och vad som skiljer dem åt från andra vektorformat.

Utforska Creative Cloud

AI vs EPS marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Vad är en EPS-fil?

EPS är en akronym för Encapsulated Postscript, en vektorfiltyp som kan spara och lagra bilder, text och design så att du kan öppna och redigera innehållet när du vill. Förr i tiden var EPS ett viktigt 2D-bildformat som användes primärt för högkvalitativa utskrifter och vid inbäddning av bilder på webbsidor.

Läs mer om EPS-filer

Vad är en AI-fil?

Adobe har utformat AI-formatet och det är standardformat för Illustrator. AI-filer optimerar Illustrators funktioner, i synnerhet vad gäller hantering av vektorbilder. AI-filer innehållet en stor mängd information och detaljer, vilket gör dem idealiska för redigering av grafik i efterhand. Varje AI-fil kan innehålla flera ritytor – dukliknande ytor där man skapar och redigerar bilderna – men själva filen består bara av en sida.

Läs mer om AI-filer

Vad är skillnaden mellan AI- och EPS-filer?

EPS-filer är ett äldre format som ger större och mer flexibla filer än AI-formatet. AI-filer är å andra sidan mindre och innehåller mer detaljer än EPS-filer. Om du vill hålla nere filstorleken kan AI vara det rätta filformatet. Många betraktar AI-filer som en slimmad och förenklad delmängd av EPS-filer på grund av att de endast hanterar vektorgrafik, enklare redigering och bred kompatibilitet.

Från början var EPS-filer avsevärt mer kompatibla än AI – men i takt med att programvarorna blev mer avancerade och antalet filformat de var kompatibla med blev AI-filer den mer lättillgängliga filtypen. Den starka kompatibiliteten mellan ai- och pdf-filer innebar också att de var enklare att öppna än eps.

Historien om EPS och AI.

Adobe Illustrator lanserades 1987 och blev snabbt ledande inom grafikdesignprogram. I de tidiga releaserna använde Illustrator EPS som standardfilformat. Det var inte förrän Illustrator 9.0 släpptes som Adobe började gå ifrån EPS till förmån för PGF, som senare blev AI-formatet.

Idag kan man använda antingen EPS eller AI för att skapa både enkla och mer avancerade teckningar, illustrationer, design med mera. Tack vare att AI är det inbyggda filformatet för Illustrator föredrar dock de flesta Adobe-användarna det.

Vektor jämfört med bitmapp.

En bitmappsbild är en slags pixelkarta. Varje pixel har sin egen färg som – kombinerade i större grupper – bildar en stor, detaljrik bild. Pixelbaserade bilder är dock svåra att skaländra eftersom de består av många enskilda pixlar. När man skaländrar en pixelbaserad bild till en större storlek än ursprungligen avsett har den inte tillräckligt många pixlar för att bibehålla kvaliteten i den nya bildstorleken.

Vektorgrafik använder sig av geometriska och matematiska proportioner – som bygger på ett system av punkter, linjer, bågar, kurvor och polygoner – för att skapa bilderna. De är idealiska att skaländra eftersom de grundläggande linjerna och formerna bibehåller sina proportioner oavsett storlek.

EPS-filer kan hantera både bitmapps- och vektorbilder. AI-filer hanterar endast hanterar vektorgrafik.

Bildkomplexitet.

Många designers föredrar att använda vektorformatet för vissa typer av projekt på grund av dess precision, kvalitet och skalbarhet. Du kan skaländra vektorgrafik ned till visitkortsstorlek eller upp till stortavla och få samma höga kvalitet på båda utformaten. AI-filer har den extra fördelen att de är informationsrika – de innehåller en mängd data om bilddetaljer, vilket gör dem enkla att redigera.

För grafik kan AI-filer hantera mer komplexa bilder än vad EPS klarar. En enda sida innehåller alla bilddata plus många olika ritytor, vilket gör AI-formatet enkelt att redigera.

Transparens.

En annan fördel med AI-filer är att de kan hantera genomskinlighet. Med hjälp av lager och genomskinlighet bygger grafiska designers upp bilder som de kan använda var som helst där en design behöver kunna visas sömlöst ovanpå olika bakgrunder, som en logotyp på en webbsida.

Användningsexempel.

Det ursprungliga användningsområdet för EPS-filer var att bädda in bilder på webbplatser och skriva ut avancerad grafik. Idag har JPEG, GIF och PNG ersatt EPS vad gäller webbruk. Men EPS är fortfarande användbart för utskrifter – i synnerhet om du ska skicka bilder till tryck som innehåller komplex grafik och högupplösta element.

AI-filer är populära för småskalig grafik, i synnerhet om det krävs rena, skarpa linjer. Grafikdesigners använder sig ofta av dem till logotyper, ikoner, affischer och tryckt material. Illustrator är också bra till typografidesign – när man ska skapa typsnitt – och AI-filer är kända för förmågan att visa typsnitt med hög precision.

Framförhållning.

AI-filer blir allt vanligare än EPS. Även om en del fortfarande använder EPS-filer kan designers och illustratörer lika enkelt skapa samma bildtyper som AI-format. Eftersom AI är standardformatet i Adobe Illustrator blir det hela tiden allt populärare.

Hur konverterar jag JPEG till EPS?

Följ dessa enkla steg om du vill konvertera en rasterbaserad JPEG-fil till ett vektorbaserat EPS-format i Adobe Photoshop.

 1. Öppna Adobe Photoshop och välj Arkiv > Öppna.
 2. Välj den JPEG-fil du vill konvertera.
 3. Välj Arkiv > Spara som.
 4. Välj EPS under Filformat och klicka på Spara.
 5. Gör önskade inställningar på panelen EPS-alternativ.
 6. Klicka på OK och Exportera.

Hur konverterar jag pdf till ai?

Följ dessa steg om du vill konvertera pdf-filer till ai i Illustrator:

 1. Öppna Illustrator.
 2. Välj Arkiv > Öppna och välj filen.
 3. Välj Arkiv > Spara som.
 4. Välj AI under Filformat.
 5. Välj Exportera.

AI jämfört med EPS: vanliga frågor.

Vilken filtyp är kompatibel med flest program?
EPS är fortfarande den mest kompatibla filtypen. Formatet är öppen källkod – vilket innebär att alla kan koda eller utveckla det. Å andra sidan är AI det inbyggda formatet för Adobe Illustrator. Ett allt större antal grafikprogram kan öppna och använda AI-filer.

Kan jag öppna en EPS-fil med Illustrator?

Du kan öppna och visa en EPS-fil med Illustrator, men du kan inte redigera den om du inte importerar den ursprungliga designfilen. Det är bäst att skapa och redigera filerna i Illustrator eller något annat designprogram och spara dem som EPS enbart inför utskrifterna.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade