Insikter som alltid är till hands. Även när era data inte är det.

Dagens kunder är överallt. De kollar e-post, surfar på nätet, besöker butiker och pratar med kundtjänst. Med Analytics Data Workbench kan ni se kundernas hela resa över alla kanaler, både online och offline. Och ni får de insikter ni behöver för att skapa tillväxt – allt med ett enda lättanvänt gränssnitt.
En helhetssyn på kunderna.
Sammanställ alla era online- och offlinedata så att ni får ett fågelperspektiv på hela kundresan och kan förbättra möjligheterna till korsförsäljning.
Prediktiva datainsikter.
Få avancerad och prediktiv analys av alla era data och de insikter ni behöver för att förbättra marknadsföringen på alla områden.
Ad hoc-analys i realtid.
Hitta snabbt lösningar via obegränsad bearbetning, analys, utforskning och rapportering för tiotals terabyte i en enda datauppsättning.

Det här kan ni göra med Analytics Data Workbench.

Modellering av förväntat kundagerande.

Definiera vilka kunder som mest sannolikt konverterar så att ni kan förutspå besökarnas beteenden och maximera effekten av era kampanjer.

Målgruppsklustring.

Analysera stora mängder data samtidigt för att kategorisera besökare och skapa målgrupper för mer djupgående målinriktning och personalisering.

Korrelationsanalys.

Analysera data snabbare och se förändringar med tiden genom att identifiera trender och relationer i stora datauppsättningar med hjälp av vanliga korrelationsekvationer.

Datasegmentering.

Få meningsfulla insikter med hjälp av obegränsad segmentering och filtrering.

Engagemangsbedömning.

Avgör vilka åtgärder ni vill att kunderna ska utföra och påverka sedan deras beteenden vid viktiga tidpunkter i köpcykeln.

Analysera kundomsättningen.

Ta reda på vilka saker som får kunderna att överge ett köp, så att ni får en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar köpmönster.

Få nya insikter. Och nya sätt att skapa tillväxt.


Ta reda på hur Dell kopplade ihop informationen för att skapa åtgärdbara insikter och leverera segmentspecifika upplevelser.Läs om hur Computer Science Corp dubblerade antalet marknadsföringsleads per månad genom att optimera och målinrikta innehåll för klienter.

 

Vi är ledande när det gäller analys. Tre år i rad.

Gartner utser Adobe till ledare inom digital marknadsföringsanalys.
 

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna inom segmentering.