Adobe Analytics genomgår ständiga förbättringar. Ta en titt på nyheterna.

Med Adobe Analytics får ni alltid de senaste funktionerna så snart de har släppts. Ta en titt på den senaste versionen.

Versionen hösten 2017

Målgruppsanalys

Nu kan du överföra Adobe Audience Manager-segment till Adobe Analytics. Genom att kombinera data från externa annonsörer, demografiska data och psykografiska data med egna data i Analytics kan ni identifiera målgrupper bättre och få insikter som hjälper er att förbättra innehålls- och annonspersonaliseringen.

Förbättringar av Analysis Workspace

Vi har förbättrat Analysis Workspace ytterligare för att leverera kundinsikter på ett enklare och intuitivare sätt än tidigare, så som expanderade bidragsanalysbehörigheter, komponentkuratering med virtuella rapporteringsprogram, förbättrad mobilrapportering, vidarebefordring på serversidan, visualisering av kartor över platsdata med mera.

Context-Aware Sessions

Vi introducerar Context-Aware Sessions, branschens första flexibla sessionsrapporteringslösning för kanalövergripande kundupplevelseanalyser.

Versionen hösten 2016

Flödesgranskning

Visualisera hur kunderna rör sig över era webbplatser och mobilappar. Jämför enkelt viktiga nyckeltal för att ytterligare analysera och utforska användarbeteenden, så att ni kan förbättra innehållet och flödet. När ni hittar ett gemensamt användningsmönster kan ni skapa ett dynamiskt målgruppssegment för den användargruppen.

Bortfallsanalys

Dra, släpp och flytta enkelt om steg i användarupplevelsen för att få en bättre förståelse för var användarna tappar intresset och vart de då tar vägen. Jämför flera segment samtidigt för att se hur de skiljer sig åt. Slutligen kan du använda segmentbyggaren för konverteringstrattar för att skapa målgruppssegment med användare som faller bort någonstans på vägen för att driva på återmarknadsföring och personalisering.

Intelligenta aviseringar

Algoritmerna från avvikelseidentifieringen garanterar att ni får aviseringar baserat på er organisations unika data, vilket utesluter skenträffar. Aviseringarna, som kan skickas vie e-post eller SMS, innehåller länkar till automatiskt genererade analysprojekt som visar all relaterad avvikelseinformation.

Startprojekt för analysarbetsytan

Med de nya startprojekten för analysarbetsytan kommer du enkelt och naturligt igång om det är första gången du provar arbetsytan för analyser. Få tydliga svar på vanliga affärsfrågor för webben och mobilappar, liksom specifika mallar för vertikala branscher.

Förbättringar av avvikelseidentifiering och bidragsanalys

Prestandaförbättringar av de algoritmer som används i avvikelseidentifiering och bidragsanalys omfattar årliga jämförelser, semesteridentifiering och identifiering av veckodag/helgdag. Det finns nu också stöd för information på tim-, vecko- och månadsnivå.

Nya tidsmått

Med de nya dynamiska tidssegmenten kan ni skapa segment som innehåller rullande datumintervall för att få svar på frågor om pågående kampanjer eller evenemang. Dessutom kan du med den nya funktionen för tidsjämförelse på arbetsytan för analyser utgå från valfri kolumn med datumintervall och skapa en gemensam datumjämförelse, till exempel år för år.

Anpassade histogram

Med de nya histogrammen på arbetsytan för analyser kan ni snabbt och enkelt se hur kundbeteendena är fördelade. Med den här funktionen är det enklare att identifiera avvikelser, så att ni kan fokusera marknadsföringen eller produktutvecklingen på precis rätt resurser, inte allmänna genomsnitt.

Förbättrad segmenthantering

När du redigerar flera begäranden kan du nu lägga till, ta bort och ersätta alla segment inom det begärda blocket. På så sätt blir det enklare att hantera och redigera segment över flera begäranden.

Utökad användar- och grupphantering

Tack vare förändringar i användar- och grupphanteringsfunktionerna kan Adobe Analytics-administratörer ställa in behörigheter på individnivå och redigera fördefinierade grupper (till exempel alla rapportbehörigheter). Dessutom kan Adobe Experience Cloud-administratörer skapa Experience Cloud-användare och tilldela dem behörigheter från administrationskonsolen.

Versionen våren 2016

Activity Map

Förstå era data bättre med sammanhangsbaserad information i realtid som visar de mest värdefulla elementen i enskilda sidor och upplevelser. Activity Map ger er avancerad, visuell information för digital analys så att ni kan visa trafik-, konverterings- och framgångsmått på flytande paneler på en webbplats sidor.

Virtuella rapporteringsprogram

Med virtuella rapporteringsprogram kan ni definiera behörigheter så att ni kan bestämma vilka användargrupper som kan se vilka data. Använd detta för att förbättra integritets- och åtkomstkontrollen för datahanteringen och ge slutanvändarna en relevant, personaliserad analysupplevelse.

Uppdateringar av Analysis Workspace

Ladda ned och schemalägg rapporter på analysarbetsytan för leverans i PDF- och CSV-format.

Stöd för Facebook Instant Articles och Google AMP

Adobe har inlett ett samarbete med Facebook och Google för att stödja mätningen av Instant Articles och Accelerated Mobile Pages (AMP) och hjälpa till att lösa de problem som påverkar den mobila webbupplevelsen – långsam innehållsladdning och bristande förståelse för målgruppens engagemang. Tack vare både Instant Articles och AMP kommer innehåll att laddas omedelbart och alla får en bättre mobil webbupplevelse.

Segmentanalys

Segmentanalys jämför och lyfter fram viktiga beteendeskillnader mellan olika segment via automatiserad analys av alla era data och mätvärden. Få nya insikter i vilka segment som är viktigast för företaget och varför, så att ni kan värva och konvertera kunder mer effektivt.

Versionen hösten 2015

Analysis Workspace

Använd flexibla datavyer och olika bearbetningsverktyg för att snabbt analysera och få svar på olika frågor. Ordna dataelement och verktyg på ett lättförståeligt sätt för icke-analytiker så att rätt data visas utifrån användarens roll i organisationen. På så sätt får alla användare en miljö som uppmuntrar dem att arbeta med data.

Kohortanalys

Skapa bättre förståelse för kundengagemang genom att jämföra grupper av personer som delar gemensamma egenskaper över tiden. Skapa användargrupper baserat på vissa aktiviteter som exempelvis första inköp, registreringsdatum och produktbeställning. Håll sedan koll på dessa grupper över tiden för att se hur de fortsätter att interagera.

Federerad analys

Med federerad analys kan ni automatisera och förenkla delning av videodata i realtid så att den skickas till rätt person i standardiserade format. De som delar informationen kan styra hur den ska delas under varje videouppspelning, ned till enskilda videofilmer. De som tar emot informationen kan ange vart den ska skickas (ett speciellt rapporteringsprogram) baserat på definierade triggers.

OTT-analys (over-the-top)

Adobe Analytics kan nu erbjuda standardiserad mätning av både video och appar för följande OTT-anslutna IP-enheter: Roku, Apple TV, Chromecast och Xbox One. Genomför mätningar av dessa enheter för att få en komplett bild av innehållsengagemanget. Och lär dig hur OTT påverkar tittarbeteendet, vilket i slutänden ökar möjligheterna att tjäna pengar på annonseringen.

Mätvärden för upplevelsekvalitet

Se hur videokvaliteten påverkar tittarnas engagemang, hur länge de stannar, antalet annonsvisningar och hur många videofilmer de tittar på. Samla in data om buffring, bithastigheter, fel och tittare som lämnar på grund av dåliga upplevelser och få en bättre förståelse för hur kunder interagerar med era videofilmer. Agera utifrån denna kunskap om upplevelsekvalitet för att få ett bättre engagemang från tittarna.

Push-meddelanden

Med Adobe Analytics för mobilappar kan ni skicka personaliserade push-meddelanden för att engagera kunderna. Skapa, testa, hantera och rapportera push-meddelanden i ett enda arbetsflöde. Med datainsamling kan ni spåra rätt mätvärden för framgång och upptäckt, vilket hjälper er att veta när meddelanden som verkligen fungerar ska skickas. Använd färdiga mallar för flera meddelandetyper och förhandsgranska dem för att se hur de visas på olika mobila enheter.

Förbättrad uppföljning av kundvärvning via mobilappar

Mobilappar gör det enklare och lättare att mäta kundvärvning och nedladdningsaktivitet samt att använda produkter från andra leverantörer för att förstå attribuering och framgångsrika kampanjer. Skapa dynamiska URL:er och samla in data om riktad trafik för rapportering.

Uppdaterad sökstatistik

Sökstatistiken omfattar nu data som genereras för Linktrack-träffar, vilket ökar riktigheten i sökstatistiken. Bryt upp sökmätvärdena i delar när det är första åtgärden vid besöket.

Tidstämpeldata

Kombinera tidstämplade mobildata med icke-tidstämplade data direkt från webbläsaren i ett enda rapporteringsprogram. Med den här uppdateringen kan ni lägga till stöd för offlinedata i mobilappar utan att byta rapporteringsprogram.

Versionen våren 2015

Bidragsanalys

Du behöver inte längre tillbringa ändlösa timmar med att söka efter förklaringar till varför mätvärdena förändrats. Med bidragsanalys identifieras snabbt orsakerna eller de bidragande faktorerna till trendförändringar och avvikelser. Spara ännu mer tid genom att automatisera hundratals rapporter som vänder och vrider på resultatet för att leverera statistiskt relevanta slutsatser.

Kundattribut (företagsdata)

Med hjälp av kundattribut kan ni kombinera beskrivande data med onlinebeteendedata så att ni får ut mer av era kundanalyser och kan hitta nya kundsegment. Med kundattribut kan ni också hämta data från ett CRM-system eller en annan källa för företagsdata online eller offline.

Branschledande och nya analysfunktioner för mobilappar

Det är nu enklare att använda mobilappar för att förstå kundengagemang. Med kohortanalyser kan ni jämföra förstagångsanvändarna med återkommande besökare för att skräddarsy appar för just deras önskningar och behov. Mät återkommande nya och förvärvade användare med segmentering och jämförelser sida vid sida.

Freeform Analysis (Beta)

Freeform Analysis är en ny arbetsyta som används för att i realtid skapa egna analysprojekt från komponentdelar (mått, segment, datumintervall, mätvärden) på ett intuitivt sätt. Du kan arbeta med företagets data på ett säkert sätt och ögonblickligen ta fram insikter från dem.

Stöd för Report Builder

Vi har förbättrat schemaprocessen i Report Builder för att komma tillrätta med problem som när till exempel serverminnet tar slut. Dessutom har vi lagt till en säkerhetsfunktion för att förhindra att arbetsböcker, som med hög sannolikhet innehåller fel, skickas in av misstag.

Personaliserad kontrollpanel för webbplatsöversikt

Få en mer personaliserad landningsupplevelse i Rapporter och analyser med en kontrollpanel som anpassas dynamiskt efter de mest visade rapporterna.

Ytterligare eVars- och events-variabler

Adobe Analytics-kunder har nu tillgång till totalt 100 eVars-variabler och 1 000 events-variabler. Adobe Analytics Premium-kunder har tillgång till totalt 250 eVars-variabler och 1 000 events-variabler.

Versionen hösten 2014

Nytänkande navigering

För att göra det enklare att komma åt de mest använda funktionerna har vi skapat en lista med favoriter, en lista med det mest visade och en rapporthistorik. Med hjälp av tangentbordsnavigeringen kan du enkelt navigera i menyer med piltangenter och kortkommandon. Vi har förbättrat sökfunktionen så att den inte längre är så stavningskänslig. Dessutom visas numera även rapportuppgifter och vägbeskrivningar i sökresultaten, inte bara rapportnamn. Detta är till stor hjälp när ett rapportnamn används i kategorier, som exempelvis i bortfallsrapporter.

Meddelanden i appar

Skapa, hantera och rapportera om meddelanden i appar. Dessa levereras till användarna i realtid beroende på vilka åtgärder de utför, deras egenskaper och plats. I Analytics för mobilappar finns färdiga mallar för olika typer av meddelanden, inklusive helskärmsbanners, varningar och lokala meddelanden. Meddelandena levereras till appen utan något behov av uppdateringar och de behöver inte heller skickas till appbutiker.

Algoritmisk attribuering

Använd avancerad statistik och maskininlärning för att fastställa påverkan av varje enskild marknadsföringsåtgärd längs kundens resa mot konvertering. Med den här modellen blir det enkelt för analytikerna att se vilka marknadsföringsåtgärder som har störst påverkan genom att analysera gradvisa ökningar. Med de regelbaserade modellerna kan ni sedan utforska varför vissa kampanjer var mer lyckade än andra och hur effektiv en viss kampanjkombination var.

Strängvisualisering

Strängvisualiseringsverktyget ger analytiker en mer visuell bild över hur de kan utforska styrkan i relationerna. Det visar korrelationen mellan olika element och ger analytiker ett snabbare sätt att visa relationerna än en korrelationsmatris.

Regressionsanalys och trendlinjer

De nya trendlinjerna kan läggas över diagram för att presentera ett visuellt och enkelt sätt att tolka informationen. Med regressionsanalyser i diagram kan analytiker utföra konsekvensscenarier (till exempel: Om antalet besök ökar till en viss nivå, hur påverkar detta intäkterna?).

Latenstabell

Latenstabellen mäter perioden runt en målhändelse och alla omgivande aktiviteter för att ge er en bild av kundens aktiviteter före och efter exempelvis ett inköp. Latenstabellen kan nu baseras på andra mått än dagar, till exempel antal besök. I stället för att tänka på hur en kund rör sig över tiden kan ni studera dem utifrån deras aktiviteter.

Klustring

För kunder i stora miljöer kan K-means++ vara ett alternativ för att få snabbare resultat och en alternativ metod för att balansera målgruppens storlek i varje kluster.

Uppdaterad segmentexport

Vi fortsätter vårt arbete med att göra det enklare att exportera data till system som Excel och R. Det finns nu ett alternativ för en ny rubrik tillsammans med CSV- och TSV-formaten.

Förbättringar av omvandlingsprocessen

Vi har identifierat sätt att förbättra bearbetningstiden under omvandlingssteget med upp till 50 %. Detta gör att analytiker kan köra frågor på hela datauppsättningen ännu snabbare efter att nya data hämtats till systemet.

Versionen våren 2014

Liveström

Använd era marknadsföringsdata från de digitala resurserna och kampanjaktiviteterna i realtid för att snabbt reagera på intressanta händelser. Dessa data är mycket detaljerade och blir synliga bara någon sekund efter att de samlats in. De hjälper er också att göra realtidskorrelationer av trenddata med kausala faktorer, med tillgång till alla anpassade variabler och standardvariabler (över 300 variabler per träff) och utan behov av att tagga om webbplatsen.

Enhetlig segmentbyggare

Identifiera och analysera målgrupper snabbare och mer exakt. Dra och släpp mått, händelser och även andra segment (segmentstackning) för att skapa den perfekta segmentdefinitionen. När ni skapar segment som byggstenar kan ni ställa frågor och få svar utan att behöva bygga upp invecklade segment varje gång. Segmentbyggaren är helt integrerad med alla Adobe Analytics-funktioner och med resten av Experience Cloud.

Segmenthantering

Skapa, redigera, ta bort, tagga, dela och godkänn segment. Utför åtgärder för flera segment samtidigt och spara massor av tid. Alla segment gäller för alla rapporteringsprogram, så det finns inget behov av att skapa samma segment flera gånger för alla resurser. Du kan också dela segment med andra användare på individ-, grupp- eller organisationsnivå, så att alla användare får tillgång till de segment de behöver. Användarna kan publicera segment för analysdriven målgruppsanpassning och märka segment som favoriter.

Beskrivningar för mått och mätvärden

Du kan nu lägga till en kort beskrivning för alla anpassade mått och mätvärden (props/eVars/events). Dessa mått visas sedan i sitt sammanhang i webbgränssnittet för att hjälpa användarna förstå vad de tittar på. Detta är speciellt värdefullt för icke-analytiker, som nu får en bättre förståelse för de rapporter som de använder.

Importera kontrollpaneler och bokmärken till Report Builder

I Report Builder har vi lagt till många extrafunktioner för Excel-användare. Nu kan du importera bokmärkes- och kontrollpanelrapporter som skapats i Rapporter och analyser samt skapa kundvägs- och bortfallsfrågor. Detta ger ett smidigare arbetsflöde och en bättre integreringspunkt mellan Adobe Analytics på nätet och den analys som du gör i Excel.

Makrostöd i Report Builder

Vi har lagt till interaktiva kontroller för datum och segment samt stöd för makron för att göra schemalagda arbetsböcker ännu kraftfullare. Du kan även låsa arbetsböcker för att förhindra att mottagarna redigerar frågorna, så att analytiker kan skapa mer funktionella och interaktiva arbetsböcker samtidigt som arbetsbokskonfigurationen bibehållas. Slutligen kan du välja att arbeta offline och pausa frågor, för att få större arbetsro och mer gjort.

Ny operativsystemsrapport

Den här rapporten samlar in produkterna i befintliga operativsystemsrapporter till kategorier på en högre nivå för att förenkla rapporthanteringen.

Analyser för Adobe Target

Skapa segment i Adobe Analytics för att få hjälp att analysera era Adobe Target-aktiviteter och -kampanjer. Anpassa sedan dessa segment i Target och skapa rapporter om exempelvis förbättringar och förtroende för testerna. Du behöver inte längre skapa segment i förväg i Target innan du kör ett test eller skapar en aktivitet. Alla mätvärden för trafik, konvertering och kundvägar från Analytics är nu även tillgängliga i Target, utöver sedvanlig statistik för kampanjstart och kampanjavslut, och ger er en bättre bild av en aktivitets påverkan längre fram i kedjan.

Beslutsträd

Utvärdera målgruppsegenskaper och engagemang i ett trädliknande diagram för att uttolka eventuella relationer när det gäller speciella resultat. Marknadsförarna kan till exempel förutsäga de mest troliga besluten som en kund kommer att fatta och försöka påverka kunden att köpa en produkt eller tjänst, titta på en videofilm eller utföra någon annan åtgärd. Faktorer som bland annat geografi, kön och inköpshistorik kan hjälpa till att förutsäga en kunds digitala resa.

Täthetsvisualisering

Med Täthetsvisualisering kan du välja ett mått och sedan plocka ett mätvärde för att visa de främsta elementen per mätvärdesstorlek i ett ytdiagram. Elementen ordnas från det övre vänstra hörnet till det nedre högra hörnet, från det största till det minsta, så att du kan se den relativa storleksjämförelsen för de element du visualiserar. Denna visualiseringstyp har stöd för trend- och jämförelseanalyser.

Finders

Finders är en uppsättning visualiseringar där alla mått, mätvärden och filter ordnas och görs tillgängliga för analyser. Du kan dra objekt till en aktuell visualisering eller öppna en ny direkt från Finders. Med Finders blir det enklare för användarna att hitta objekt som krävs för att analyserna ska kunna köras. Du kommer att ägna mindre tid åt att bläddra i menyer och mer tid åt att utforma och utforska analyser.

Vanliga rapporttyper

Bland de nya alternativen på arbetsytemenyn finns förformaterade rapportmallar som bygger på vanliga rapporttyper. Dessa rapporter kan utgöra en startpunkt för rapportering och analys och hjälpa användarna att omedelbart inse värdet av att använda de här nya verktygen.

3D-punktdiagram

Med den senaste målgruppsklusterfunktionen kan analytiker använda 3D-punktdiagram och göra en rumslig och visuell jämförelse av hur olika värden och attribut relaterar till varandra.

Regelbaserad attribueringsmodellering

Adobe kan nu erbjuda färdig regelbaserad attribueringsmodellering för att snabbt identifiera de mest effektiva marknadsföringskanalerna och kundresorna. Ni kommer att kunna utvärdera era kontaktytor mot marknaden i flera färdiga modeller och få nya perspektiv på relationen mellan marknadsföringsinteraktioner och konvertering. Nu kan ni dynamiskt utforska effekten av olika viktningsfördelningar så att ni kan identifiera exakt hur olika marknadskanaler påverkar hela kundresan.

Analys av mobilvärvning

Vi kan nu integrera en förnedladdad aktivitet med appanvändningsdata för att få en mer exakt bild av kampanjer för mobilappar. Detta betyder att ni nu kan knyta mobilappsnedladdningar till en kampanj och attribuera den kampanjen till ett stort antal användarbeteenden sedan appen har laddats ned och på så sätt få djupare insikter om användarnas livtidsvärden.