Funktioner för prediktiv marknadsföring.

Ta reda på hur kunderna kommer att reagera innan de gör det.

Identifiera mönster i kundbeteenden som leder till konvertering – redan innan ni investerar. Med Adobe Analytics kan marknadsförarna enkelt analysera datavolymer, få viktiga insikter och förutse vilka kampanjer som kommer att ge bäst resultat.

Identifiera avvikelser

Skapa så många filtrerade mätvärden som ni behöver, använd dem för att identifiera tydliga toppar och dalar och analysera sedan effekten av avvikelserna.

Korrelationsanalys

Analysera data snabbare och se förändringar över tid genom att identifiera trender och relationer i stora datauppsättningar med hjälp av vanliga korrelationsekvationer.
Målgruppsklustring
Kategorisera era besökare dynamiskt genom att analysera ett stort antal variabler samtidigt och skapa sedan målgrupper för ytterligare analys, målinriktning och personalisering.

Modellering av förväntat kundagerande

Förutse besökarnas beteende och maximera kampanjens genomslagskraft genom att definiera kunder som förväntas konvertera eller utföra en specifik aktivitet.

Målgruppsaktivering

Dela enkelt identifierade målgrupper i alla Adobe Marketing Cloud-lösningar och i externa system.

Ytterligare resurser.

Creative Cloud for enterprise
Titta på filmen om avvikelseidentifiering och se hur ni kan förenkla dataanalysen.
Creative Cloud for Enterprise
SEEK ökade kundregistreringen med 55 % med Adobe Marketing Cloud.
Creative Cloud for enterprise
Se varför prediktiv analys är viktigt för er kundanalysstrategi.

Vi är den enda ledaren inom digitala analysplattformar.

Se varför vi tycker att vi är bäst lämpade att hjälpa er att gå från grundläggande analyser till digital spetskompetens i den senaste Forrester Wave-rapporten.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna inom analys.