Adobe Analytics Premium: Attribution

Nu vet ni vad ni ska tacka.

Med Adobe Analytics Premium: Attribution kan ni visa alla era marknadsföringskanaler på ett enda ställe och attribuera konverteringarna korrekt. Med denna insikt får ni mer koll på var ni ska investera och när ni ska ändra kurs.
Prediktiv analys
Kanalkännedom
Utvärdera er webbkanal, e-postkanal, mobilkanal och alla andra marknadsföringskanaler för att se vilka som fungerar och vilka som inte gör det.
Heltäckande kundanalys
Budgetansvar
Se till att ni vet exakt vilket resultat, positivt eller negativt, varje spenderad krona i er marknadsföringsbudget får.
Flerkanalsattribuering
Kundfokuserat beslutsfattande
Gå steget längre än till bara statisk attribuering genom att fatta kundfokuserade beslut över alla kanaler.

Se vad Analytics Premium: Attribution kan göra.

Regelbaserad attribuering
Möjligheten att använda enkla regelbaserade attribueringsmodeller – som senaste klick eller starter-player-closer – gör det enkelt att förstå vilka marknadsföringsåtgärder och sekvenser som är effektivast.
Algoritmisk attribuering
Avancerad statistik och maskininlärning visar påverkan av varje marknadsföringsåtgärd som leder till konvertering och ger er en bild av vad som verkligen för företaget framåt.
Korrelations- och flerkanalsvyer
Gå bortom statiska attribueringsresultat med korrelations- och flerkanalsvyer och få omfattande kundinsikter.
Retroaktiv händelsehantering
Förstå kundernas beteendemönster genom att knyta nuvarande beteende till tidigare webbeteende.


Attribueringsfunktion

Mer än attribuering.
Integrerad attribuering.

Analytics Premium: Attribution bygger på styrkan hos Adobe Experience Cloud och Adobe Analytics. Utvärdera era marknadsföringsaktiviteter och skrid sedan till verket. Se hur olika kunder reagerar på och interagerar med olika kampanjer.

Nöj er inte med att känna era kunder idag. Se till att ni känner dem imorgon också.

Se vad som gör oss till ledare i Gartners Magic Quadrant for Digital Marketing Analytics 2016.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna inom attribuering.