Analytics Report Builder

Funktioner i Adobe Analytics Report Builder.

Funktioner i Adobe Analytics Report Builder.

Skapa Excel-rapporter med Adobe-data.

Använd data från Adobe Analytics för att skapa anpassade rapporter och göra specialiserade analyser i Microsoft Excel. Report Builder är en plugin till Excel som låter dig importera digital analys i realtid så att du kan kombinera data från flera källor och enkelt skapa anpassade visualiseringar för specifika affärs- eller användarbehov.

 

 

 

 

Snabb driftsättning och flexibilitet

Skapa och anpassa rapporter efter era behov och redigera dem direkt med de kraftfulla och flexibla formateringsverktygen i Excel.

Schemalagda rapporter

Skapa och leverera rapporter automatiskt, direkt från Excel i en mängd olika filformat.

Tillgång till flera rapportsviter

Skaffa kunskap om enskilda kontor, affärsenheter och avdelningar genom att skapa rapporter som utnyttjar flera rapportsviter.

Intelligenta aviseringar

Med hjälp av Adobe Sensei kan Analytics skicka en avisering till er när en statistiskt signifikant händelse inträffar i era data.

Ytterligare resurser.

Hyatt
Få en djupare förståelse av de viktigaste nya funktionerna i Report Builder.
Four Essential Elements for Digital Maturity
Lär dig att skapa självuppdaterande arbetsböcker i tre enkla steg.
Scottrade
Ta del av praktiska tips som ger nytt liv till marknadsanalyserna.

Med rötterna inom webbanalys.
En ledare inom marknadsanalys.

Se varför vi är en ledare i Gartners 2016 Magic Quadrant for Digital Marketing Analytics.

Använd data som bas för era upplevelser.