Alla segment är olika. Nu kan ni se skillnaderna.

Det är svårt att bearbeta kunddata och ännu svårare att utvinna meningsfulla insikter. Med segmentanalysen i Analytics blir era data begripliga och ni kan snabbt och enkelt se skillnaderna mellan olika kundsegment.
Agera snabbt på insikter.
Jämför två segment på bara några minuter för att se hur olika målgrupper interagerar i liknande kanaler.
Hitta nya värdefulla kunder.
Förstå varför ett segment fungerar bättre än ett annat och omvandla omedelbart de värdefulla kunderna till ett nytt segment.
Eliminera segmentöverlappning.
Identifiera var en del av kunderna hamnar i flera segment. På så sätt minskar ni annonskostnaderna och kan leverera mer enhetliga budskap till kunderna.

Det här kan ni göra med segmentanalysen i Analytics.

Segmentera målgrupper.

Hitta betydelsefulla och användbara skillnader mellan era målgruppssegment, så att ni kan se vilka kunder som är mest värdefulla.

Få djupgående analyser.

Se vilka mätvärden, egenskaper och segment som är statistiskt olika, så att ni kan identifiera de viktigaste egenskaperna för varje enskild målgrupp.

Tygla big data.

Använd algoritmer för att automatisera analysen av alla data ni har tillgång till.

Nöj er inte med att känna era kunder idag. Se till att ni känner dem imorgon också.

Se vad som gör oss till ledare i Gartners Magic Quadrant for Digital Marketing Analytics 2016.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna inom segmentering.