Adobe Analytics Select


Analytics Select

Förstklassig analys med förstklassiga insikter.


Om ni inte kan tolka data och tolka dem snabbt, medan de fortfarande är relevanta, så har ni ingen nytta av dem. Med hjälp av Adobe Analytics Select kan ni samla in och analysera relevanta data i realtid så att ni kan fatta så bra beslut som möjligt.
Hitta värdefulla segment
Hitta värdefulla segment
Använd dra och släpp-funktionen för att bygga segment och anpassade rapporter för att identifiera era värdefulla kunder.
Optimera kampanjer
Optimera kampanjer
Förbättra resultatet för era affärsstrategier med hjälp av korrekta optimeringsbeslut.
Fatta beslut grundade på fakta
Fatta beslut grundade på fakta
Hjälp marknadsföringsteamet och andra team att fatta bättre beslut med hjälp av datainsikter.

Få tillgång till avancerad segmentering.

Använd Analysis Workspace för att utforska data och relationer med kundengagemang genom att dra och släppa datatabeller, visualiseringar och komponenter till ett projekt. Få svar lika snabbt som du kommer på vad du vill fråga.
Använd data på det sätt som passar dig bäst med Analysis Workspace.

Se vad som händer med aktivitetskartan.

Se vad som händer med aktivitetskartan.

Aktivitetskartan kombinerar visuella överläggningar med realtidsanalyser för att förtydliga hur era kunder rör sig mellan och interagerar med era webbsidor. Ni kan visualisera klickningar, segment, kundvägar, innehållsengagemang och annan statistik från alla rapporter i Analytics.

Fler funktioner i Select.

Datalager
Datalager
Samla alla era data på ett enda säkert ställe, där ni kan begära rapporter som visar avancerade förhållanden och möjligheter baserat på ”den långa svansen”-analys.
Mer omfattande data
Mer omfattande data
Koppla branschledande teknologier till Adobe Analytics med Adobe Exchange för att länka samman inledande kampanjaktiviteter med faktiskt webbplatsengagemang.
Bortfalls- och flödesvisualiseringar
Bortfalls- och flödesvisualiseringar
Se hur kunderna rör sig när som helst under kundresan. Skapa nya segment baserat på valda kundvägar och jämför bortfallet mellan olika segment.

PLUS

• Mobilappsanalys
• Beräknade värden
• Grundläggande aviseringar
• Regelbaserad attribuering
• Grundläggande avvikelseidentifiering
• Kundattribut
• Report Builder-analys
• Besökarstatistik
• Dataanslutningar och flöden
• Aktivitetskarta
• 275 anpassade egenskaper
• 1 000 händelser
• Metadataklassificeringar
• Tagghantering

Utveckla er analyskompetens med de här tilläggen.

 • Video

  En avancerad analysplattform för standardiserad mätning av engagemanget i videoinnehåll och annonser.
 • Prediktiv analys

  Avancerade insikter som bygger på statistisk modellering och maskininlärning.
 • Liveström

  Reagera på det som händer just nu med liveströmmen för händelser (”data firehose”).
 • Data Workbench

  En avancerad analysplattform för kundanalys och prediktiv modellering.
 • Mobilmarknadsföring

  Ett verktyg för mobilappskampanjer för meddelanden, kundförvärv och platsbaserad marknadsföring.
 • Attribuering

  Förstå vilka marknadsföringsåtgärder som är mest meningsfulla och hur ni optimerar kundresan på det effektivaste sättet.
 

Vi är ledande när det gäller analys. Tre år i rad.

Gartner utser Adobe till ledare inom digital marknadsföringsanalys.
 

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna inom analys.