Adobe Analytics: Video

Låt era videofilmer ge kommersiella insikter.

Samla och analysera all videostatistik på ett ställe. Då ser ni vad era tittare föredrar och vilka marknadskanaler ni ska använda för att videofilmerna ska få störst effekt. Rikta sedan in er på innehåll som ökar annonsintäkterna.
Prediktiv analys
Ta reda på vem som tittar
Samla in videodata från alla era kanaler för att se vilka som tittar, hur de tittar och när de tittar.
Heltäckande kundanalys
Balansera annonsmängden
Lär er hur den optimala mixen av annonsfrekvens och -längd ser ut så att ni inte går miste om intäkter eller förlorar tittare.

Se vad Adobe Analytics: Video kan göra.

Standardisering
Utvärdera videoresultatet enhetligt på olika plattformar och enheter med hjälp av standardiserad statistik för innehåll och annonser.
Djupare insikter
Få detaljerade insikter om engagemanget i videoinnehåll och annonser från data som fångar videointeraktioner med 10-sekundersintervall.
Intäktsgenerering
Förstå annonsmängdens effekt på tittarengagemanget för att beräkna den optimala mixen av längd och frekvens.

Demokratisera data
Dela videostatistik med syndikeringspartners för större insyn även utanför era egna resurser.
Stöd för olika plattformar
Mät video och appar för OTT-innehåll för att få en fullständig överblick av engagemang och branschtrender.
 

Vi är ledande när det gäller analys. Tre år i rad.

Gartner utser Adobe till ledare inom digital marknadsföringsanalys.
 

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna inom videoanalys.