VOICE ANALYTICS

Säg blott ett ord. Vi sköter röstanalysen.

Röstaktiverade enheter gör livet lättare för konsumenterna. Men för marknadsförare har de inneburit en utmaning – ända tills nu. Med Adobe Analytics kan varumärken inhämta och analysera röstdata för alla större plattformar, bland annat Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, Microsoft Cortana och Samsung Bixby. Varumärken kan nu leverera personligare kundupplevelser genom röststyrda gränssnitt.

Adobe Analytics

När de talar bör ni lyssna.

Rösten är det naturligaste kommunikationssättet. Adobe Analytics levererar den mest omfattande supporten för röststyrda insikter.

Användarnas avsikter

Inhämta användarens avsikt, exempelvis ”spela upp en låt”, och parametrar som ”av Beatles” för att bättre förstå kunderna.

Datapunkter

Samla in ytterligare datapunkter som användarfrekvens och åtgärder efter att en röstbegäran har gjorts.

Integrerade insikter

Integrera röstanalysdata med Adobe Experience Cloud för att mäta och agera utifrån varje kontaktyta.

Deras digitala assistent är er digitala möjlighet.

Läs om hur ni använder Adobe Analytics på bästa sätt för att mäta och optimera röstaktiverade upplevelser.

Använd data som bas för era upplevelser.